Strona 1 z 1

Ustawa Senatu o ceremonialnych urzędach administracyjnych

PostNapisane: 11 lut 2018, o 09:56
przez Vladimir
Wasza Królewska Mość!
Panie Marszałku!
Czcigodni Senatorowie!


Poniżej przedstawiam projekt ustawy, która wprowadziłaby do naszego systemu urzędy ceremonialne — specjalny sposób uhonorowania zasłużonych Teutończyków, który funkcjonowałby obok odznaczeń państwowych. Urzędy ceremonialne utworzone zostały na bazie tradycji, z dawnych urzędników administracji teutońskiej i nowoteutońskiej. Byłoby to piękne przypomnienie o krainach, które dziś już nie funkcjonują formalnie.

Z jednej strony chciałem, by liczba urzędów ceremonialnych była ograniczona, bo chyba nie chcemy, by nagle każdy piastował taki urząd, dlatego nie znajdziecie tutaj burmistrzów miast. A może według Was te urzędy powinny się znaleźć w projekcie?

Mam nadzieję, że Senat w swej kolektywnej mądrości zadecyduje najlepiej, również o tym, czy potrzebujemy systemu urzędów ceremonialnych.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii
o ceremonialnych urzędach administracyjnych


My, Senatorowie Królestwa Teutonii, w trosce o dziedzictwo historyczne i kulturowe teutońskich krain i miast postanawiamy o utworzeniu ceremonialnych urzędów administracyjnych.


Art. 1. [Definicje]

  1. Ceremonialne urzędy administracyjne (dalej: urzędy ceremonialne) są urzędami przyznawanymi przez Króla Teutonii Teutończykom w uznaniu ich zasług położonych dla całego Królestwa.
  2. Ceremonialni urzędnicy administracyjni (dalej: urzędnicy ceremonialni) to osoby, które zostały powołane na urzędy ceremonialne w myśli niniejszej ustawy.

Art. 2. [Ceremonialne urzędy administracyjne]

Urzędy ceremonialne tworzą: Hrabia Slavii, Hrabia Enderasji, Hrabia Loardii, Namiestnik Awii, Książę-Namiestnik Sangrii, Namiestnik-Palatyn Weyr-Bendenu, Namiestnik Domeny Królewskiej, Ceremonialny Mer Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrny Róg, Tenutariusz Królewski Złotego Grodu;

Art. 3. [Numer kreacji urzędniczej]

  1. Jeden urząd ceremonialny sprawować może więcej niż jedna osoba.
  2. Każda kolejna osoba, która zostaje powołana na ten sam urząd ceremonialny, posługuje się, obok nazwy urzędu ceremonialnego, numerem kreacji urzędniczej.

Art. 4. [Powołanie i odwołanie urzędników ceremonialnych]

  1. Król Teutonii powołuje w postanowieniu według własnego uznania urzędników ceremonialnych.
  2. W wyżej wspomnianym postanowieniu znaleźć się muszą: imię, nazwisko i sarmacki numer paszportu osoby powoływanej, nazwa urzędu ceremonialnego oraz numer kreacji urzędniczej.
  3. Król Teutonii odwołuje w postanowieniu urzędnika ceremonialnego, który (1) zrzeknie się urzędu ceremonialnego, (2) zrzeknie się obywatelstwa Królestwa Teutonii, (3) opuści Królestwo Teutonii, (4) swoimi czynami działa na szkodę Królestwa Teutonii.
  4. W wyżej wspomnianym postanowieniu znaleźć się muszą: imię, nazwisko, sarmacki numer paszportu osoby odwoływanej, nazwa urzędu ceremonialnego, numer kreacji urzędniczej oraz powód odwołania.

Art. 5. [Urzędnicy ceremonialni]
  1. Osobom powołanym na urzędy ceremonialne nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
  2. Osoby powołane na urzędy ceremonialne mają prawo do publicznego posługiwania się nazwą swojego urzędu.

Art. 6. [Przepisy wprowadzające]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Króla Teutonii.

Re: Ustawa Senatu o ceremonialnych urzędach administracyjnyc

PostNapisane: 11 lut 2018, o 11:04
przez AJ Piastowski
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Informuję, że projekt został poddany pod debatę Ustawa Senatu o ceremonialnych urzędach administracyjnych. Zapraszam do dyskusji.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu