Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Centralna zmiana przepisów o aktywności

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez anglov 27 paź 2016, o 18:26

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

tym razem nie złożę projektu ustawy, ani dekretu do akceptacji. Chciałbym jednak zapoczątkować rozmowę, która mam nadzieję, ze w takowy projekt się przerodzi, w związku z czym, zdecydowałem się właśnie tu tę rozmowę zacząć.

W Sejmie trwa debata, nad projektem Kanclersko-Książęcej Ustawy o o złagodzeniu przepisów dotyczących aktywności. Owa ustawa, w przypadku wejścia w życie (co się najprawdopodobniej stanie), będzie miała dość znaczący wpływ na nasze przepisy lokalne. Elementy, które nas szczególnie interesują to zamiana brzmienia art. 5 ust. 4 Ustawy o Obywatelstwie Sarmackim z
Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania w samorządach funkcji publicznych innych niż namiestnik prowincji.

na
Samorządy mają prawo ustalać kryterium aktywności uprawniające do sprawowania funkcji publicznych w tych samorządach.


Ponadto
art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji."


(wyróżnienie własne)

Cóż więc to oznacza dla naszych przepisów? W kilku miejscach, w naszych przepisach pojawia się odwołanie do przepisów o aktywności. Wzmianki o których mam świadomość występują w naszej Konstytucji :

Art 11. ust. 1 Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo teutońskie i prawo sprawowania funkcji publicznych w samorządach.


oraz w ustawie o podatkach i opłatach prowincjonalnych:

Art. 3. [Podatki prowincjonalne]
Podatek majątkowy od osób fizycznych - jest to podatek pobierany co miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Podatkowi podlegają podatnicy, którzy zamieszkują Królestwo Teutoni. Wyróżnia się następujące stawki:
a) w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 1,5% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.
b) w przypadku gdy podatnik nie jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 3% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.


Art. 5. [Opłaty prowincjonalne]

Opłata za posiadanie lenna - jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Opłacie podlegają płatnicy, którzy posiadają lenno na terenie Królestwa Teutonii. Wyróżnia się następujące stawki:

a) 1500 lt - dla płatników posiadających obywatelstwo teutońskie,
b) 2000 lt - dla płatników nieaktywnych w myśl bieżącego prawa i posiadających obywatelstwo teutońskie,
c) 2500 lt - dla pozostałych płatników.


Na szczęście w Ustawie o obywatelstwie pozostaje definicja obywatela aktywnego, więc przepisy o podatkach nie będą musiały ulegać zmianie, a ich działanie będzie tożsame. Inaczej jest jednak z Konstytucją.

W przypadku, gdy zniknie wymóg odgórny aktywności w prowincjach, wszyscy obywatele Teutonii będą Senatorami. Może być to problematyczne z powodu innych przepisów Konstytucji:

Art. 13
{…)
2.Senat przyjmuje zwykłe ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Senat przyjmuje ustawy organiczne większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.


(wyróżnienie własne)

W przypadku gdy nie będzie żadnego innego wymogu, niż posiadanie obywatelstwa teutońskiego w celu sprawowania mandatu Senatora, może wystąpić sytuacja. w której Senat złożony w dużej części z osób, które nie są zainteresowane w aktywnym udziale w życiu prowincji, nie będzie w stanie przyjąć żadnego projektu, nie zbierając kworum, nie mówiąc nic o ustaleniu ustawy organicznej.

W związku z powyższym sugeruję, iż będziemy musieli wprowadzić przepisy dotyczące aktywności. I tu pojawia się moje pytanie:

Jaka jest Wasza wizja dotycząca aktywności uprawniającej do sprawowania funkcji publicznej w samorządach. Czy chcemy poprzedni model (10 wypowiedzi w ciągu 30 dni)? Czy może uzależnić to od logowania się do systemu Księstwa Sarmaci? A może jeszcze inaczej? Proszę o sprawną dyskusję, której wynikiem mam nadzieję, będzie projekt ustawy.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez Joanna Izabela 27 paź 2016, o 19:16

Wasza Królewska Wysokość,

Wydaje mi się, ze liczba postów zmniejszona do 5 by dała radę. To nie jest za dużo i jednak wyklucza wszystkich którzy kompletnie się nie udzielają.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez AJ Piastowski 28 paź 2016, o 14:52

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
WKW,

Wydaje mi się, że można ten temat ugryźć jeszcze z innej strony wprowadzając do Senatu osoby, które chcą zostać senatorami i działać na jego rzecz. Chodzi o to, żeby z automatu nie każdy miał obowiązek zostania senatorem tylko dlatego, że będzie spełniał wymogi aktywnego obywatela w szeroko rozumianym pojęciu, które jest jeszcze do ustalenia w tym wypadku... Tylko może tu wystąpić w którymś momencie problem z aktywnością, ale to nie żadna nowość.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez anglov 29 paź 2016, o 12:26

Wysoka Izbo,

oczywiście, można do tego tematu podejść w ten sposób. I chciałbym zauważyć, że nasza Konstytucja zostawia pole do tego.

Skład senatu oraz tryb uzyskiwania i utraty mandatów senatorskich określa ustawa organiczna. W przypadku braku ustawy, mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.


Gdzie art. 1 ogranicza skład Senatu do osób posiadających obywatelstwo KT, a także posiadających możliwość sprawowania funkcji publicznych.

Cały czas więc problem dotyczy przepisów awaryjnych, w przypadku braku Ustawy Organicznej o Senacie. Nawet jeśli teraz w ciągu tych kilku dni takową opracujemy, nasze przepisy awaryjne zawarte w Konstytucji będą stanowić problem.

Czas na wprowadzenie zmian (utworzenie projektu, debatę, głosowanie) mamy do 13 listopada. Proszę więc o sprawne wyrażanie swoich pomysłów przez resztę.

Ponadto – Pani Carmen Laurent zaproponowała ograniczenie do 5 wypowiedzi. Zastanawiam się – centrala wprowadza ważone liczenie aktywności (3 artykuł, 1 komentarz/post, 1/2 ćwirek) . Czy w przypadku poparcia dla takiego rozwiązania (n wiadomości w systemie KS) powinniśmy liczyć aktywność tak samo, czy może jednak liniowo?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez Joanna Izabela 30 paź 2016, o 14:29

Wysoka Izbo,
WKW,


Wydaje mi się, ze 5 wypowiedzi to na tyle mało, ze nie trzeba robić przelicznika.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez Yennefer 1 lis 2016, o 06:30

Sądzę, że najlepiej będzie przedyskutować tą sprawę z innymi prowincjami, możliwe, że to wszystko rozwiazałoby nasz problem, możemy oczywiście zaproponować te 5 postów, choć nie jestem pewna czy inni będą chcieli mieć w ogóle jakakolwiek aktywność.
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez anglov 1 lis 2016, o 10:59

Ale… To nasze lokalne przepisy. Które możemy ustanowić sami dla siebie.

Ponieważ nie ma raczej innych propozycji, postaram się skonstruować projekt ustawy.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez Yennefer 1 lis 2016, o 14:13

Wiem, że lokalne, ale gdyby ustalić to z innymi prowibcjami to może udałoby się dogadać z NIA o zmianie progu do SSIS. byłoby łatwiej sypkich sprawdzać tak niż liczyć ostatnie posty samemu.
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez anglov 1 lis 2016, o 15:20

Ogólnie zastanawiałem się nad tym. Liczenie postów, dzięki powszechnemu dostępowi do bazy danych to raczej nie problem. Wszystkie dane mamy w bazie danych, więc oskryptowanie tego, jak będzie to potrzebne, nie będzie raczej żadnym problemem. A aktualny stan aktywności można bez problemu zobaczyć w SISS, w rankingu.

Cieszę się jednak, że myślisz o takich rzeczach.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Centralna zmiana przepisów o aktywności

Postprzez Yennefer 1 lis 2016, o 17:09

Ale znacznie łatwiej zapewne będzie zmienić poprostu tą cyfrę w istniejącym kodzie niż pisaćoskryptowanie znów, jeśli wszyscy doszlibysmy do satysfakcjonujące wszystkich decyzji gotowa jestem zapłacić z własnych środków dla NIA za realizację zlecenia.
Obrazek(-)Yennefer v-hr. Heach
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości