Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez anglov 24 maja 2016, o 22:35

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

chciałbym przedstawić wszystkim projekt ustawy, który już od pewnego czasu istniał jako projekt do zrealizowania. Ustawa, którą pragnę zaproponować Wysokiej Izbie ma na celu wprowadzić dwa nowe pojęcia w kwestii obywatelstwa: obywatelstwo honorowe oraz status persona non grata.

Obywatelstwa honorowe mają być pewną formą wyróżnienia dla osób mających duże zasługi dla Królestwa Teutonii a z obiektywnych powodów jej nie zamieszkują. Założeniem ustawy jest nadać takim osobom honorowe obywatelstwo, które niesie za sobą nadania wszelkich praw publicznych oprócz prawa do sprawowania funkcji publicznych.

Już podczas uczestnictwa w elekcji wspominałem, że Konstytucja Księstwa Sarmacji nadaje nam wiele wolności. Ostatnie pytanie od nowego mieszkańca Sarmacji i wypowiedzi diuka Leszczyńskiego i hrabiego Paczenki uświadomiły mi, że jedynym środkiem jaki możemy wykorzystać w przypadku zniechęcenia do nas na naszym własnym forum jest moderacja naszych działów. Nowa osoba uzyskała swoje odpowiedzi, zanim ktoś z prawem moderacji był w stanie jakkolwiek zareagować. Hrabia Paczenko zadał bardzo mądrze pytanie „No i co zrobicie?”. Odpowiedź moja brzmi „Nic. A powinnyśmy”. A jedną z rzeczy jakie powinniśmy móc zrobić, to uniemożliwić umieszczania wypowiedzi w naszych miejscach publicznych.

Od razu chciałbym zaznaczyć – obie z tych regulacji zakładają udział Senatu w celu nie nadużywania tej możliwości. Osobiście pragnę by zarówno pozytywne jak i negatywne były wykorzystywane rzadko. Osobiście widzę wyłącznie jedną osobę, góra dwie osoby, które mógłbym w ten sposób odznaczyć pozytywnie, a nie widzę żadnej, której zabrałbym możliwość wypowiedzi. Mogę też zapewnić, że ja ten środek będę traktować jako ostateczność.

W związku z powyższym chciałbym wykorzystać prawo nadane mi przez art. 13 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii i zgłosić następujący projekt ustawy:


Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2016
o zmianie Ustawy Senatu KT o obywatelstwie teutońskim


Art. 1. [Przepisy zmieniające]
 1. Po artykule 5 dodaje się artykuł 5a zatytułowany „Obywatelstwo honorowe” o następującym brzmieniu:
  1. Obywatelstwo honorowe jest szczególnym wyróżnieniem dla osób mieszkających poza granicami Królestwa Teutonii i nie będących obywatelami Królestwa Teutonii.
  2. Obywatelstwo honorowe nadaje Król za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały.
  3. Obywatel honorowy posiada pełnie praw obywatelskich w Królestwie Teutonii z wyjątkiem prawa do sprawowania funkcji publicznych.
  4. Z chwilą uzyskania obywatelstwa Królestwa Teutonii, obywatelstwo honorowe traci ważność z mocy prawa.
 2. Po artykule 5a dodaje się artykuł 5b zatytułowany „Persona non grata” o następującym brzmieniu:
  1. Status persona non grata jest nadawany osobom, które działają na szkodę Królestwa Teutonii i nie są jej obywatelami.
  2. Status persona non grata nadaje i zdejmuje Król za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały, bądź na wniosek Senatu wyrażony w drodze uchwały.
  3. Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną.
  4. Osoba posiadająca status persona non grata nie może uzyskać obywatelstwa teutońskiego.
 3. W artykule 5 po słowie „Obywatele” dodaje się sformułowanie „oraz obywatele honorowi”.
 4. W artykule 6 ust. 1 p. a) po słowie obywateli, po przecinku dodaje się sformułowanie „obywateli honorowych oraz listę osób posiadających status persona non grata”.
 5. W artykule 6 ust. 1 dodaje się punkt e) o następującej treści:
  obwieszczenia Króla, związane z obywatelstwem honorowym oraz statusem persona non grata.
Art. 2. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Uprzejmie proszę Senatorów o rzeczową debatę nad projektem. Nie jestem mistrzem jeśli chodzi o formułowanie ustaw, więc zapraszam do zgłaszania uwag technicznych. Zachęcam też do sprawdzenia, czy ustawa nie koliduje z jakimś prawem wyższego rzędu.

Andrzej Fryderyk
Król Teutonii
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez AJ Piastowski 1 cze 2016, o 14:45

Wasza Królewska Wysokość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Chciałbym zaproponować małą poprawkę. Myślę, żeby oprócz obywatelstwa honorowego i persona non grata dopisać do projektu pojęcie zasłużony obywatel (lub inne zestawienie wyrazów bliskoznacznych).

Zasłużony obywatel w moim zamyśle byłaby to osoba mająca Teutońskie obywatelstwo, która wybitnie przyczyniła się do rozwoju prowincji jako pisarz, polityk, programista, grafik etc...etc... .

Widzę trzy możliwości jakie mogłyby być przez nas podjęte w tym kierunku:

1. Honorowe obywatelstwo jak i status persona non grata może dostać tylko i wyłącznie osoba z poza KT. Skoro tak, to proponuje do tej dwójki dopisać zasłużonego obywatela wybieranego spośród tylko tych mieszkających w KT. Zasłużony obywatel byłby także tytułem honorowym.

2. Przyjąć tą propozycję jako osobny projekt, nad którym mogę popracować i zaproponować go w osobnym wątku jako nowa ustawa. Określić normy przyznawania zasłużonego obywatela, kto miałby go wybierać, jakieś ewentualne przywileje itd... .

3. Uznać, że jest to pozbawione sensu i odrzucić propozycję.

Ponad to mam też obawę przed nadaniem statusu persona non grata osobom tylko z poza KT. Myślę, że równie dobrze może ona dotyczyć także i obywateli KT, czyli wykluczenia całkowitego jeśli jakieś przewinienie będzie rażące i niezgodne z wartościami KT o ile zajdzie taka konieczność.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez anglov 1 cze 2016, o 21:40

Zanim odniosę się do propozycji Adama – czy jest ktoś, kto podjąłby się zastąpić Marszałka Senatu, póki ten nie wykonuje swoich zadań?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez Roland 1 cze 2016, o 21:45

Mogę.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez anglov 1 cze 2016, o 22:07

Dziękuję Ci Rolandzie. Akt wydany, zasady dokładnie takie same jak w przypadku poprzedniego zastępcy Marszałka Senatu. Życzę powodzenia i wiem, że na Ciebie mogę liczyć.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez Roland 2 cze 2016, o 18:31

Informuję o rozpoczęciu dziesięciodniowej debaty.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 


Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości