Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez anglov 25 kwi 2016, o 22:44

Wielce Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

w związku z niedawnym zarzutem niespełniania przez FPKT założeń MUP oraz podjętymi przez nowego prezesa FPKT pracami nad statutem mającym na celu dostosować się do wymagań, pozostaje ostatnie ogniwo: zapewnić niezależność FPKT od władz politycznych na szczeblu ustawowym. W tym celu skorzystałem z nadanej mi konstytucyjnie wprowadzania dekretów. Jako iż dekret uchyla ustawę Senatu, wymaga akceptacji przez Wysoką Izbę. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie prac nad akceptacją dekretu.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że pragnę aby nad projektem odbyła się merytoryczna debata – w obliczu rzetelnych uwag, które mogą paść ze strony Wysokiej Izby, jestem skłonny w częściach zmieniać jego treść. Ponadto uprzejmie proszę Pana Marszałka o poinformowanie Prezydenta MUP, W. Cz. Pana Roberta Janusza von Thorn o toczącej się debacie i prośbę o ocenę, czy zakładane regulacje ustawowe nie będą naruszać założeń Międzymikronacyjnej Unii Piłkarskiej. Przypominam również, że jako iż goście zagraniczni nie mają dostęp na Salę Obrad, część wypowiedzi związana z tą kwestią powinna się odbyć w tym wątku. Ponadto odpowiednia informacja powinna zostać wysłana do obecnego Prezesa FPKT W. Cz. Pana Nikodema Thiefsa.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako iż ustawa jest związana z reprezentacją Królestwa Teutonii na zewnątrz, uprzejmie proszę o priorytetowe i rozważne podejście do zadanej kwestii.

Treść dekretu:

Dekret Krola nr X/2016
o Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii

My, Andrzej Fryderyk, z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc., w trosce o rozwój sportu na terenie Królestwa Teutonii, zapewniając mu niezależność od władz politycznych, ustanawiamy Federację Piłkarską Królestwa Teutonii.

Art. 1 [Federacja Piłkarska Królestwa Teutonii]

Federacja Piłkarska Królestwa Teutonii (FPKT) jest niezależną, apolityczną organizacją publiczną bez osobowości prawnej, zrzeszającą kluby piłkarskie działające w Królestwie Teutonii.

Art. 2. [Siedziba]

Siedzibą władz FPKT jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.

Art. 3 [Reprezentacja na zewnątrz]

FPKT jest uprawnione do reprezentowanie Królestwa Teutonii i teutońskich klubów w międzynarodowych organizacjach piłkarskich.

Art. 4 [Statut]

  1. Działalnośc FPKT jest regulowana ogólnodostępnym Statutem Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii.
  2. Statut zawiera regulacje określające:
    1. Władze FPKT
    2. Organ reprezentujący FPKT na zewnątrz
    3. Sposób zmiany statutu FPKT

Art. 5 [Prezes]

W przypadku braku regulacji o których mowa w art. 4 ust. 2, władzę w FPKT sprawuje Prezes FPKT powoływany i odwoływany przez Króla, w celu ustanowienia bądź dostosowania statutu.

Art. 6 [Przepisy końcowe]

  1. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2015 o Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii z dn. 30 stycznia 2015 r.
  2. Dekret wchodzi z dniem ogłoszenia.


Andrzej Fryderyk
Król Teutonii
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez Cudzoziemiec 1 26 kwi 2016, o 18:17

Wasza Królewska Wysokość,

ze strony zgodności z wymogami statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej wszystko wydaje się być w porządku.

Kłaniam się i życzę owocnych obrad.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez Hetman_Gotfryd 26 kwi 2016, o 18:24

Wasza Wysokość
Lordzie Koadiutorze
Wysoka Izbo

Już powiadomiłem zarówno pana Roberta jak i Nikodema o pracach w Lasce Marszałkowskiej. Zdając sobie sprawę że pace w Sali Obrad są niedostępne dla gości; wydaje się być jak najbardziej zasadne by wbrew regulaminowi. Tą dyskusję nad dekretem o FPKT, przeprowadzić w Lasce Marszałkowskiej. Również pokładam dużą nadzieję że senatorowie dostosują się do sytuacji i będą sprawnie zgłaszać swoje uwagi co do treści dekretu. Korzystając z faktu że mam jeszcze 24 h na prace w LM, nie będę dziś wyznaczać terminu na obrady; zrobię to w dniu jutrzejszym. Gdy sytuacja mam nadzieję będzie bardziej klarowna niż dziś .

Z wyrazami szacunku
Marszałek Senatu KT
Gotfryd Slavik de Ruth
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez Albert 26 kwi 2016, o 18:40

A może by tak zaktualizować?
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez anglov 26 kwi 2016, o 22:00

Jako Król Teutonii nie uważam za stosowne naruszanie zasad normalnej pracy w Senacie bez ważnej przyczyny. Doprowadzi to tylko do niejasności w przyszłości i trudności dla archiwistów. Ten wątek powinien zostać do ewentualnych uwag ze strony zewnętrznej a normalna debata powinna odbyć się na Sali Obrad. Czyli tak jak przy każdej innej sprawie, jaka toczyła się w Senacie.

Dziękuję także W. Cz. Panu Robertowi von Thorn za wyrażenie opinii o zgodności ustawy ze statutem MUP.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez Hetman_Gotfryd 27 kwi 2016, o 19:28

Informuje tylko że debata jest już w sali obrad :
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=293&t=19397
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Akceptacja dekretu o Federacji Piłkarskiej KT

Postprzez Hetman_Gotfryd 2 maja 2016, o 18:43

Debata została zakończona, autopoprawka została przyjęta; można już głosować
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=294&t=19440
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości