Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Senatu o zmianie US KT nr 6/2015 - Regulamin Senatu

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Ustawa Senatu o zmianie US KT nr 6/2015 - Regulamin Senatu

Postprzez AJ Piastowski 9 sty 2019, o 12:43

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2019

o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu


Art. 1.

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu z dnia 1 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu w Sali Posiedzeń.”;

2. Art. 3. ust. 4. otrzymuje brzmienie: „W przypadku złożenia projektu lub wniosku, Marszałek zarządza debatę nad nim na Sali Posiedzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty złożenia.”;

3. Art. 4. ust. 1. ppkt. b. skreśla się: "zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu," numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

4. Art. 4. ust. 3. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "przedstawienie projektu dekretu przez Królową/Króla,";

5. Art. 4. ust. 3. ppkt. b. skreśla się: "zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"
numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

6. Art. 4. ust. 3. ppkt. d. otrzymuje brzmienie: "wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Królową/Króla.";

7. Art. 4. ust. 4. ppk. b. otrzymuje brzmienie: "zajęcie przez Królową/Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,";

8. Art. 5. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.";

9. Art. 5. ust. 4. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Sali Posiedzeń,";

10. Art. 5. ust. 4. ppkt. b. skreśla się: "Rady Królestwa Teutonii," numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

11. Art. 6. ust. 1. otrzymuje brzmienie: "Blok głosowań nad projektem odbywa się na Sali Posiedzeń niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania, w następującym porządku:";

12. Art. 6. ust. 1. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został postawiony przez senatora,";

13. Art. 6. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej. Senatorowie głosują ZA lub PRZECIW,";

14. Art. 6. ust. 5. otrzymuje brzmienie: "Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowej/Królowi Teutonii do podpisu.";

15. Art. 7. otrzymuje brzmienie: "Na wniosek Króla/Królowej, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Proponowana ustawa ma w swoim głównym założeniu ułatwić pracę Marszałka Senatu, oraz zwiększyć przejrzystości pracy Senatu. Wprowadza także aktualizację dostosowaną do bieżących potrzeb.

Najprościej rzecz ujmując chciałbym zrealizować jeden z punktów przedstawionych w niedawnej kampanii wyborczej stanowiący o likwidacji: Laski Marszałkowskiej, Sali Obrad i Sali Głosowań. Powyższą ustawą proponuję zastąpienie 3x proceduralnych miejsc w 1x konkretne miejsce nazwane Salą Posiedzeń, gdzie każda propozycja ustawy/uchwały przejdzie przez poszczególne fazy: zgłoszenia projektu, debaty i głosowania w jednym miejscu.

Ponad to pracując nad zmianą regulaminu dostrzegłem konieczność likwidacji pojęcia Rada Królestwa Teutonii. Postanowiłem więc wykreślić we wszystkich miejscach ww. pojęcia z uwagi na brak ustanawiania takiej Rady. Rada Królestwa Teutonii w chwili obecnej to pusty slogan. Po konsultacji z Królową kierunek rozwoju KT na najbliższe lata również nie przewiduje podjęcia jakichkolwiek działań w kierunku ustanawiania Rady.

Kolejną zmianą jest dodanie w Art.6 ust. 3 odpowiedniej regulacji mającej na celu ustanowienia dwóch możliwości oddania głosu: ZA lub PRZECIW. W obecnej formie działalności Senatu była jeszcze trzecia opcja WSTRZYMUJĘ SIĘ, która w mojej ocenie nic nie wnosiła i w większości przypadków dawała możliwość uchylenia się od podjęcia jakiejś konkretnej decyzji.
Dodam tylko, że głosowanie w formie ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ nie było dotąd objęte w żadnym regulaminie i było umowną formą oddawania głosów.

Na koniec zauważyłem kosmetyczną potrzebę zmiany wprowadzenia w Regulaminie Senatu KT tytułu Królowej. Jedynym użytym i powtarzającym się rzeczownikiem był Król. Myślę, że skoro doszło do wyboru Królowej to powinniśmy zmienić także przy okazji zapisy we wszystkich możliwych dokumentach. Kierując się dobrym obyczajem proponuję zapis Królowa/Król wszędzie tam gdzie jest mowa o osobie panującej na tronie.

Aby ułatwić sobie podgląd do aktualnej wersji opublikowanej w DP Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015— Regulamin Senatu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie US KT nr 6/2015 - Regulamin Sena

Postprzez kaxiu 9 sty 2019, o 16:23

Taka uwaga legislacyjna - lepiej nie zmieniać numeracji po wykreśleniu czegoś, bo może zdarzyć się tak, że gdzieś zostanie jakiś odnośnik do numerka wcześniejszego.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie US KT nr 6/2015 - Regulamin Sena

Postprzez AJ Piastowski 9 sty 2019, o 22:26

Prawda, nie przywidziałem tego. Złożę zatem autopoprawkę jak projekt wejdzie pod debatę, dziękuję za uwagę.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie US KT nr 6/2015 - Regulamin Sena

Postprzez Hetman_Gotfryd 12 sty 2019, o 00:54

Trochę nie domagam, ale trafi to w niedzielę na Salę Obrad- Obiecuję, i wybaczcie zwłokę, zdrowie najważniejsze.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości