Strona 1 z 2

Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 11 sty 2018, o 22:48
przez AJ Piastowski
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


 1. ZARZĄDZENIE:
  Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie. W pierwszej kolejności głosujemy na poprawką wymienioną w punkcie B autorstwa Markiza Aleksandra Damiana von Thorn-Chojnackiego.

 2. POPRAWKA:
  Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2018
  o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii


  Art. 1.

  W Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 5. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Tron Królewski jest sukcesyjny w Cesarsko-Królewskim Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowym”;
  2. W art. 5., po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „Po abdykacji króla, który nie zostawił dziedzica władzę przejmuje marszałek senatu, który ogłasza wolną elekcje w ciągu 7 dni od ogłoszenia bezkrólewia. O tron i tytuł Króla Teutonii mogą ubiegać się wszyscy aktywni obywatele Królestwa.

  Art. 2.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


  W drugiej kolejności głosujemy nad projektem ustawy wymienionym w punkcie C z uwzględnieniem autopoprawki autorstwa Diuka-Wicehrabiego Vladimira ik Lihtenštán.

 3. PROJEKT:
  Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2018
  o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii


  Art. 1.

  W Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 5. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Tron Królewski jest elekcyjny w Cesarsko-Królewskim Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowym”;
  2. W art. 5., po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „Ilekroć w przepisach mowa jest o Królu Teutonii, o ile nie jest określone inaczej, należy przezeń rozumieć także Namiestnika Królestwa Teutonii wybranego spośród osób niebędących członkami Cesarsko-Królewskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.”

  Art. 2.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 4. TERMIN:
  Do 17 stycznia 2018 roku, włącznie.

 5. POUCZENIE:
  Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU np:
  1. Poprawka - za/przeciw/wstrzymuję się
  2. Projekt - za/przeciw/wstrzymuję się

(―) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 11 sty 2018, o 22:52
przez Hetman_Gotfryd
Wasza Królewska Wysokość,
Panie Marszałku
Wysoka Izbo!

Głosuję następująco :

1. Poprawka - przeciw
2. Projekt - przeciw

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 11 sty 2018, o 23:02
przez Aleksander Damian
Wasza Królewska Wysokość,
Panie Marszałku
Wysoka Izbo!


Głosuję następująco :

1. Poprawka - za
2. Projekt - przeciw

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 12 sty 2018, o 08:34
przez Vladimir
Wasza Królewska Wysokość!
Panie Marszałku!
Szanowni Senatorowie!

Moje głosy:

1. Poprawka - PRZECIW
2. Projekt - PRZECIW

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 12 sty 2018, o 09:14
przez Sereus von Ahabejż
Wasza Królewska Wysokość!
Panie Marszałku!
Szanowni Senatorowie!

Moje głosy:

1. Poprawka - PRZECIW
2. Projekt - PRZECIW

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 12 sty 2018, o 10:32
przez VAT
Wasza Królewska Mość,
Panie Marszałku,
Senacie,

proszę wybaczyć, ale ja w tym hucpiarskim głosowaniu brał udziału nie będę. Jak już wcześniej wspomniałem, pewna grupa senatorów wykorzystała projekt Torkana Ingawaara do urządzenia sobie manifestacji dla połechtania własnego ego. Ubolewam nad tym tak jak ubolewam nad Senatem w obecnym kształcie.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 12 sty 2018, o 11:38
przez Joanna Izabela
Wasza Królewska Wysokość,
Senatorowie,


1. Poprawka - ZA
2. Projekt - ZA

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 13 sty 2018, o 12:23
przez t.demollari
WKM,
Wysoki Senacie,

Poprawka - wstrzymuję się
Projekt - przeciw

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 13 sty 2018, o 13:48
przez Juarez
Úr Kong,
Úr magniš Thing!

1. Poprawka - WSTRZYMUJĘ SIĘ
2. Projekt - WSTRZYMUJĘ SIĘ

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Teutonii

PostNapisane: 19 sty 2018, o 22:16
przez Aleksander Damian
Coś przeciąga się nam te głosowanie.