Strona 1 z 1

Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 7 sie 2017, o 20:50
przez AJ Piastowski
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


 1. ZARZĄDZENIE:
  Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.
 2. PROJEKT:
  Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2017
  o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teutońskim


  Art. 1.

  W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim wprowadza się następujące zmiany:
  1. Skreśla się art. 2 ust. 3 p. b).
  2. Dodaje się art. 3a. o tytule „Fakultatywne nadanie obywatelstwa” o następującej treści:
   Król ma prawo nadać obywatelstwo teutońskie osobie, która spełnia warunki otrzymania obywatelstwa, określone w art. 2. ust. 1. i 2., mimo braku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3, w przypadku:
   1. Posiadania obywatelstwa Królestwa Teutonii w przeszłości, bądź sprawowania funkcji publicznych w Teutonii;
   2. Braku publicznej rezygnacji z obywatelstwa teutońskiego, bądź z przynależności do Narodu Teutońskiego;
  Art. 2.

  1. Osoby, które utraciły obywatelstwo na podstawie art. 2 ust. 3 p. c) Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim, wobec których nie zaistniały inne przesłanki odebrania obywatelstwa, uzyskują obywatelstwo z mocy prawa.
  2. Obwieszczenie o uzyskaniu obywatelstwa publikowane jest w Dzienniku Praw oraz Rejestrze Obywateli Teutońskich.
  Art. 3.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 3. TERMIN:
  Do 14 sierpnia 2017 roku, włącznie.
 4. POUCZENIE:
  Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.

(―) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 7 sie 2017, o 21:14
przez Joanna Izabela
Wysoka Izbo,
Głosuję ZA.

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 8 sie 2017, o 18:29
przez Hetman_Gotfryd
Głosuje ZA

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 8 sie 2017, o 19:17
przez Albert
Za.

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 8 sie 2017, o 21:29
przez Vladimir
Szanowni Senatorowie!

Głos mój oddaję za projektem.

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 8 sie 2017, o 21:37
przez t.demollari
Wysoka Izbo,

głosuję ZA.

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 8 sie 2017, o 22:19
przez AJ Piastowski
Głouję: ZA!

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:41
przez AJ Piastowski
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Przepraszam uprzejmie za niedopilnowanie terminu zamknięcia głosowania.
Na podstawie art. 6 ust. 4 zamykam głosowanie. Dziękuję szanownym Senatorom za udział.

Oddano 6 ważnych głosów z pośród 11 uprawnionych do głosowania:
6 głosy ZA,
0 PRZECIW,
0 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Stwierdzam, że Senat Królestwa Teutonii zaakceptował Ustawę. Informacja została przekazana JKW Andrzejowi Fryderykowi celem publikacji w DP.

Zamykam głosowanie.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:44
przez anglov
Podpisuję.

Re: Ustawa o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teut.

PostNapisane: 25 sie 2017, o 11:27
przez Vladimir
Wysoka Izbo! Informuję, że zgodnie z wolą Jego Królewskiej Wysokości nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Praw. Jego Królewska Wysokość wyraził życzenie, że ujednoliceniem tekstu Ustawy o obywatelstwie teutońskim zajmie się osobiście po zakończeniu regencji.


(—) Vladimir ik Lihtenštán