Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Moderator: Królestwo Teutonii: władze

Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 16 mar 2017, o 21:46

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


 1. ZARZĄDZENIE:
  Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.
 2. PROJEKT:
  Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr x/2017

  O pomocy prawnej

  My, Senat Królestwa Teutonii, czując się zobowiązani do zapewnienia wszystkim obywatelom teutońskim warunków do działania w obronie interesów Teutonii, stanowimy, co następuje:

  Art 1. [Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej]

  Powołuje się Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej z siedzibą w Cesarskim Mieście Srebrnym Rogu zwany dalej „Funduszem” i wydziela się z rachunku bankowego Królestwa Teutonii środki pieniężne na jego funkcjonowanie.

  Art. 2 [Refundacja kar pieniężnych]

  1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii ma prawo do ubiegania się o częściową refundację kar pieniężnych ze środków Funduszu nałożonych przez Prefekturę Generalną i Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.
  2. Refundacji mogą podlegać wyłącznie te kary pieniężne, które zostały nałożone w konsekwencji działań ukaranego zmierzających do uchylenia lub przeciwstawienia się jakiemukolwiek bezpośredniemu niebezpieczeństwu grożącemu interesom Królestwa Teutonii lub Narodu Teutońskiego. Obowiązek wykazania, że działania ukaranego miały charakter, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ciąży na ukaranym.
  3. Wniosek o refundację kary pieniężnej należy złożyć w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii w terminie 7 dni od jej nałożenia.
  4. W przypadku kar pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej 10 tysięcy libertów refundacji podlega nie więcej niż 1/2 nałożonej kary, a powyżej tej kwoty, nie więcej niż 1/4 nałożonej kary.
  5. Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje wstępie Lord Koadiutor Królestwa Teutonii. W przypadku, gdy zaopiniuje on wniosek pozytywnie, przekazuje go Królowi Teutonii, który decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji oraz jej wielkości. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Lorda Koadiutora, wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.
  6. Ponowne złożenie wniosku o refundację w przedmiocie tej samej kary jest niedopuszczalne.

  Art. 3 [Teutoński Obrońca Procesowy]

  1. Teutoński Obrońca Procesowy zwany dalej „obrońcą” reprezentuje obywateli Królestwa Teutonii w sprawach karnych z oskarżenia publicznego przed Trybunałem Koronnym Księstwa Sarmacji.
  2. Wniosek o przydzielenie obrońcy złożyć może każdy obywatel Królestwa Teutonii w terminie 3 dni od rozpoczęcia procesu w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii.
  3. Korzystanie z usług obrońcy jest bezpłatne.
  4. Wnioski o przydzielenie obrońcy rozpatruje Lord Koadiutor Królestwa Teutonii.
  5. Obrońca reprezentuje interesy oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  6. Do sprawowania funkcji Teutońskiego Obrońcy Procesowego nie jest konieczne posiadanie obywatelstwa teutońskiego.
  7. Jeśli będące przedmiotem procesu działania oskarżonego były wymierzone w Królestwo Teutonii, obrońca nie przysługuje.
  8. Teutońskiego Obrońcę Procesowego powołuje i odwołuje Król Teutonii w drodze postanowienia.

  Art. 4 [Postanowienia końcowe]

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 3. TERMIN:
  Do 23 marca 2017 roku, włącznie.
 4. POUCZENIE:
  Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.

(―) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu
ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez VAT 16 mar 2017, o 22:12

Wasza Królewska Mość,
Czcigodny Senacie,

ZA.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez Joanna Izabela 16 mar 2017, o 23:57

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo,

Głosuję Przeciw.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez Rihanna 17 mar 2017, o 00:38

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo,

Głosuję Przeciw
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez Hetman_Gotfryd 17 mar 2017, o 17:46

Wasza Królewska Wysokość
Panie Marszałku
Wysoka Izbo

Głosuje ZA przyjęciem Ustawy o pomocy prawnej.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez Juarəz 17 mar 2017, o 23:33

Úr Kong,
Úr magniš Thing!


Głosuję ZA.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez Aleksander Damian 18 mar 2017, o 20:56

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo,

Głosuję za
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Herold Rodu Dom von Thorn
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 19 mar 2017, o 12:53

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo,


Głosuję przeciw
ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 24 mar 2017, o 09:43

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 6 zamykam głosowanie. Dziękuję szanownym Senatorom za udział.

Oddano 7 ważnych głosów z pośród 9 uprawnionych do głosowania:
4 głosy ZA,
3 PRZECIW,
0 WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Stwierdzam, że Senat Królestwa Teutonii zaakceptował Ustawę. Informacja została przekazana JKW Andrzejowi Fryderykowi celem publikacji w DP.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu
ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Senatu o pomocy prawnej

Postprzez anglov 24 mar 2017, o 10:14

Podpisuję.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość