Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o pomocy prawnej

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 2 lut 2017, o 20:40

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


A. ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 3. ust. 4. Regulaminu Senatu zarządzam debatę nad projektem wymienionym w punkcie B.

B. PROJEKT:
Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr x/2017

O pomocy prawnej

My, Senat Królestwa Teutonii, czując się zobowiązani do zapewnienia wszystkim obywatelom teutońskim prawa do godności oraz wolności słowa, myśli i sumienia a także do obrony przed każdym, kto próbuje te święte prawa naruszyć, stanowimy, co następuje:

Art 1. [Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej]

Powołuje się Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej z siedzibą w Cesarskim Mieście Srebrnym Rogu zwany dalej „Funduszem” i wydziela się z rachunku bankowego Królestwa Teutonii środki pieniężne na jego funkcjonowanie.

Art. 2 [Refundacja kar pieniężnych]

1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii ma prawo do ubiegania się o częściową refundację kar pieniężnych ze środków Funduszu nałożonych przez Prefekturę Generalną i Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.
2. Refundacji podlegają kary pieniężne, które nałożone zostały sprzecznie z elementarnymi zasadami sprawiedliwości lub kiedy ukarana osoba działała w obronie żywotnych interesów Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego.
3. Wniosek o refundację kary pieniężnej należy złożyć w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii w terminie 7 dni od jej nałożenia.
4. W przypadku kar pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej 10 tysięcy libertów zwrotowi podlega 1/2 nałożonej kary, a powyżej tej kwoty 1/4 nałożonej kary.
5. Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje Lord Koadiutor Królestwa Teutonii.

Art. 3 [Teutoński Obrońca Procesowy]

1. Teutoński Obrońca Procesowy zwany dalej „obrońcą” reprezentuje obywateli Królestwa Teutonii w sprawach karnych z oskarżenia publicznego przed Trybunałem Koronnym Księstwa Sarmacji.
2. Wniosek o przydzielenie obrońcy złożyć może każdy obywatel Królestwa Teutonii w terminie 3 dni od rozpoczęcia procesu w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii.
3. Korzystanie z usług obrońcy jest bezpłatne.
4. Wnioski o przydzielenie obrońcy rozpatruje Lord Koadiutor Królestwa Teutonii.
5. Obrońca reprezentuje interesy oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Teutoński Obrońca Procesowy jest funkcjonariuszem teutońskim w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
7. Jeśli będące przedmiotem procesu działania oskarżonego były wymierzone w Królestwo Teutonii, obrońca nie przysługuje.
8. Teutońskiego Obrońcę Procesowego powołuje Król Teutonii w drodze postanowienia.

Art. 4 [Postanowienia końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 dni od jej podpisania przez Jego Królewską Wysokość Króla Teutonii.


C. UZASADNIENIE:
Juarez napisał(a):
Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie projekt ustawy o pomocy prawnej autorstwa Jego Książęcej Mości Torkana Ingawaara, który z racji decyzji najwyższych władz sarmackich jest zmuszony przebywać obecnie na wygnaniu na terenie Królestwa Dreamlandu. Mimo, iż ostatnie zdarzenia mogą u niektórych wywoływać niechęć wobec naszego rodaka sądzę, że jego sympatia i widoczne zaangażowanie w sprawy Królestwa Teutonii jednoznacznie wskazują, iż jest on wiernym Teutończykiem, który nawet z drugiego końca Pollinu stara pracować dla chwały naszego Królestwa i Narodu.

Ze względu na prawo sarmackie nie mogę umieszczać tutaj wypowiedzi Jego Książęcej Mości Torkana Ingawaara, dlatego też autor projektu na potencjalne uwagi będzie odpowiadał na Liście Dyskusyjnej Królestwa Teutonii.


D. TERMIN:
Do 12 lutego 2017 roku, włącznie

E. POUCZENIE:
Debata nad projektem ustawy obejmuje: przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu, debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione, wprowadzanie autopoprawek do projektu ustawy przez wnioskodawcę.

[...]

Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Rady Królestwa Teutonii lub co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.


(—)Adam Jerzy Piastowski
Zastępca Marszałka Senatu
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 2 lut 2017, o 20:49

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,


z całego serca popieram zgłoszony projekt.

Jednocześnie, z tego miejsca, chciałbym poprosić Jego Królewską Mość Andrzeja Fryderyka o głos poparcia. Myślę, że taka jasna deklaracja naszego przywódcy pomoże Koleżankom i Kolegom Senatorom w podjęciu właściwej decyzji.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 3 lut 2017, o 08:48

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Szanowni Senatorowie,

Przypominam o bardzo podobnym projekcie, który został złożony w Lasce Marszałkowskiej w ubiegłym roku: Ustawa o zwrocie kosztów procesu sądowego

Po debacie na Sali Obrad, projekt został wycofany przez wnioskodawcę:
Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Uprzejmie proszę, aby każdy z Senatorów przeanalizował poprzedni projekt, oraz przeczytał wypowiedzi umieszczane w Senacie KT.

Jeśli będzie taka potrzeba, debata zostanie przedłużona.


(—) Adam Jerzy Piastowski,
Zastępca Marszałka Senatu
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez Joanna Izabela 3 lut 2017, o 19:44

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Wydaje mi się, że taka ustawa może powodować wiele nadużyć. Czy obraza drugiego człowieka jest już "obroną żywotnych interesów Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego", czy jeszcze nie? Dlaczego mamy wypłacać komuś jakiś % kary skoro jest uznany za winnego. Obronę teutońskich wartości chyba da się przeprowadzić bez wyroku skazującego w TK.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 3 lut 2017, o 22:22

Carmen Laurent napisał(a):Dlaczego mamy wypłacać komuś jakiś % kary skoro jest uznany za winnego. Obronę teutońskich wartości chyba da się przeprowadzić bez wyroku skazującego w TK.


Nie mamy i co do zasady - nie będziemy. Polecam przeczytać projekt ze zrozumieniem. Wypłata środków będzie następowała jedynie w sytuacjach ekstraordynaryjnych, gdy Król Teutonii uzna, że zaistnienie nadzwyczajnego przypadku w postaci wystąpienia rażącej niesprawiedliwości lub działania skazanego w obronie żywotnych interesów Teutonii (czyli pewnego stanu wyższej konieczności, gdy nie dało się inaczej, gdy nie było legalnej drogi działania dla dobra prowincji) wymagają by Teutonia partycypowała w karze.

To nie ma być i nie będzie reguła i jeśli ktoś myśli, że teraz dzięki tym uregulowaniom będzie można np. bezkarnie obrażać Księcia, Kanclerza i prowincja dorzuci się mu do grzywny, to chcę jasno zakomunikować - TAK NIE BĘDZIE. W TAKICH SYTUACJACH, W PRZYPADKACH ZWYKŁEGO CHAMSTWA, AWANTURNICTWA CZY TROLLOWANIA NIKT NIE DOSTANIE NAWET GROSZA. To nie jest ustawa pisana pod Vanderleiów, Torkanów, czy jakichkolwiek innych hucpiarzy.

Proszę Was. Zanim ocenicie, przeczytajcie i wyjdźcie poza stereotypowe myślenie.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez anglov 4 lut 2017, o 13:57

Wysoka Izbo,

zostałem wywołany do odpowiedzi, choć nie musiałem – mimo wszystko staram się aktywnie udzielać w debatach Senatu. Zanim przejdę do szczegółów, postaram się wypowiedzieć dość ogólnie.

Jeśli chodzi o refundację kar grzywien – cóż, moja opinia nie zmieniła się od czasu poprzedniej podobnej ustawy. Jak zauważył wtedy JKW Kwazi i JKW von Lichtenstein, ta ustawa może być uznana za niezgodną z przepisami wyższego rzędu, w jawny sposób zezwalający na uniknięcie nałożonej kary.

Nie jest prawdą, to co pisze Vanderlei:
VAT napisał(a):Nie mamy i co do zasady - nie będziemy. Polecam przeczytać projekt ze zrozumieniem. Wypłata środków będzie następowała jedynie w sytuacjach ekstraordynaryjnych, gdy Król Teutonii uzna, że zaistnienie nadzwyczajnego przypadku w postaci wystąpienia rażącej niesprawiedliwości lub działania skazanego w obronie żywotnych interesów Teutonii (czyli pewnego stanu wyższej konieczności, gdy nie dało się inaczej, gdy nie było legalnej drogi działania dla dobra prowincji) wymagają by Teutonia partycypowała w karze.


W projekcie wszak jest zawarta wzmianka o tym, że
2. Refundacji podlegają kary pieniężne, które nałożone zostały sprzecznie z elementarnymi zasadami sprawiedliwości lub kiedy ukarana osoba działała w obronie żywotnych interesów Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego.


Ten przepis nie mówi o sytuacji „gdy nie dało się inaczej”. Ten przepis mówi wprost – zaistniała obrona interesów – refundacja się należy. W mojej ocenie W. Cz Pani Carmen Laurent zwróciła uwagę na istotną kwestię.

Tak samo – Ustawa czyni z Lorda Koadiutora osobę rozpatrującą sprawiedliwość wyroków Trybunału i decyzji Prefektury (od których przysługuje odwołanie!). Czyni więc, w pewnym sensie, z osoby Lorda Koadiutora organ sądowniczy, kontrolujący sprawiedliwość wydanych wyroków – czy to słuszne? Wątpię.

Sugeruję więc skreślić art. 1 i 2 z projektu.

Odnośnie TOP – osobiście – jak wspominałem też i podczas poprzedniego projektu – pomysł mi się podoba. Do niedawna obowiązywał jednak dekret o Teutońskiej Izbie Prawnej, który został uchylony ze względu na brak jego wykonywania. Pytanie więc do senatorów – w jaki sposób tym razem mogę zapewnić, że będą dostępni obrońcy, których mogę przydzielić? Co w przypadku, gdy nie będę mógł?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 4 lut 2017, o 15:30

anglov napisał(a):Nie jest prawdą, to co pisze Vanderlei:


Ehhh, już mi się nawet nie chce tłumaczyć...
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 5 lut 2017, o 18:09

Chciałem jeszcze trochę się wstrzymać z przedstawieniem swojego punktu widzenia, ale nie wiem kiedy będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby porządnie podsumować powyższy projekt.

Podobnie jak przy poprzednim (podobnym) projekcie uważam go w tak przedstawionej formie za nietrafiony. Mimo to pochyliłem się nad nim trochę bardziej, czując się w obowiązku jako obecny Zastępca Marszałka Senatu, który stara się o jak najlepsze funkcjonowanie Senatu KT, żeby skonsultować projekt i spróbować wyciągnąć wnioski na przyszłość przy tworzeniu tego typu regulacji.

W tym celu poprosiłem Wicehrabiego Rolanda Heach-Romańskiego o niezależną opinię. Mój wybór podyktowany był przede wszystkim aktywnym udziałem szanownego wicehrabiego podczas poprzedniego projektu. Jak też przede wszystkim olbrzymim szacunkiem jakim darzę Rolanda, szczególnie za rozeznanie w sprawach ustrojowych KS.

Co się tyczy refundacji kar pieniężnych ujętych w art.2 - mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że projekt ten jest nie zgodny z konstytucją KS, która chcąc nie chcąc obowiązuje nas do przestrzegania jej postanowień. Trybunał Koronny i wyroki jakie w nim zapadają są sprawiedliwym kryterium oceny popełnianych czynów, od których można się odwołać, ale nie można poprzez samorząd ocenić ich zasadności i dopasować do własnych potrzeb. Nie można oceniać, który wyrok został sprawiedliwie wydany, a który ... No właśnie co? ... Który jest mniej sprawiedliwy? Praca w TK jest niezawisła i wydawane decyzje również.

Argumenty, które udało mi się wyciągnąć, rozmawiając z Rolandem również przekonują mnie, że świadomość jaka będzie istniała wśród naszych mieszkańców, że można popełniać przestępstwa, bo prowincja i tak odda grzywnę może przyczynić się do demoralizacji naszego społeczeństwa. Na pewno zaś wypaczy ideę karania finansowego i w sposób łatwy do przewidzenia zachęci TK do częstszego stosowania kar więzienia - by zachować ideę i funkcję kary. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie pogłębianie się kryzysu na linii KT vs. KS. Nie widzę najmniejszego sensu, aby akceptować zmiany, które mogą być groźne dla przyszłości KT. Nie mam wątpliwości, że przyszłość KT jest nie możliwa bez KS.

Wracając do projektu i przerabiając art.3 dot. obrońców procesowych - słusznie JKW zwrócił uwagę na uchylony niedawno dekret o TIP. Projekt sam w sobie jest dość słuszny w swoim założeniu. Ale nie potrafię odpowiedzieć na pytania JKW Andrzeja Fryderyka. Więc chyba zapędzimy się w kozi róg.

Może lepszym wyjściem byłaby możliwość jakieś kontroli leżącej w gestii Senatu KT, lub Króla?

Tworzenie regulacji, które są sztywne nie jest dobry pomysłem. Z tego co mi wiadomo Diuk-Markiz Czuguł-Chan pracuje nad urozmaiceniem gospodarki, a więc możemy liczyć także na zmianę realiów finansowania, które nadejdą prędzej czy później. Warto więc poczekać z wprowadzaniem odpowiednich regulacji finansowania tego, czy innego projektu. Dodatkowo nasza Lady Ekonom pracuje nad Ustawą o podatkach i opłatach, więc wszystko mi się wiąże w jedną spójną całość pod tytułem nie spieszmy się za bardzo z refundowaniem.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez Rihanna 6 lut 2017, o 09:59

Wysoka Izbo!
Szanowny marszałku!
Drogi wnioskodawco!


Już powoli wracam do zdrowia, zatem mogę trochę porozmawiać na różne tematy z Wami. Projekt, który został przedstawiony jest niedopuszczalny. Dlaczego? Otóż wynika z niego, że będziemy pośrednio negować kary nałożone przez Prefekturę i Trybunał Koronny co jest niedopuszczalne. Ze swojej strony i w imieniu stanowiska, które pełnię zaznaczam, że nie poprę tego projektu i zamierzam szykować libertów na refundacje kar.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez Rihanna 6 lut 2017, o 12:23

I przede wszystkim zaznaczę. Nie jest to żadna pomoc prawna, a zwyczajne schlebianie chuligańskim wybrykom!
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron