Strona 2 z 5

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:35
przez Irmi
Deklaruję chęć uczestniczenia w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów i składam ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, że przy wyborze Sukcesora kierować się będę troską o dobro Królestwa Teutonii".

(-)Irmina v-hr de Vellior y ThornStwierdzam poprawność złożenia deklaracji i przyjmuję ślubowanie. Niniejszym nadaję status Elektora. Pouczam o konieczności aktywnego udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów i potwierdzam posiadanie czynnego prawa wyborczego przy elekcji Sukcesora.


(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:49
przez AJ Piastowski
Obrazek


Deklaruję chęć uczestniczenia w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów i składam ślubowanie:
Ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, że przy wyborze Sukcesora kierować się będę troską o dobro Królestwa Teutonii.

(—) Adam Jerzy Piastowski


Stwierdzam poprawność złożenia deklaracji i przyjmuję ślubowanie. Niniejszym nadaję status Elektora. Pouczam o konieczności aktywnego udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów i potwierdzam posiadanie czynnego prawa wyborczego przy elekcji Sukcesora.


(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 17 lut 2016, o 12:50
przez Hetman_Gotfryd
Deklaruję chęć uczestniczenia w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów i składam ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, że przy wyborze Sukcesora kierować się będę troską o dobro Królestwa Teutonii".

Gotfryd Slavik de Ruth


Stwierdzam poprawność złożenia deklaracji i przyjmuję ślubowanie. Niniejszym nadaję status Elektora. Pouczam o konieczności aktywnego udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów i potwierdzam posiadanie czynnego prawa wyborczego przy elekcji Sukcesora.


(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 07:52
przez Roland
Obrazek
POSIEDZENIE ZGROMADZENIA ELEKTORÓW
ZGŁASZANIE KANDYDATUR NA SUKCESORA TRONU KRÓLESTWA TEUTONII
DEBATA NAD KANDYDATURAMI NA SUKCESORA TRONU

Obrazek


Wasza Królewska Wysokość Regencie!
Wasza Królewska Wysokość Interrexie!
Wasza Królewska Wysokość Królu-Seniorze!
Dostojne Teutonki, Dumni Teutończycy!


Dzisiaj o północy upłynął termin składania deklaracji chęci udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów oraz składania ślubowań. Spośród dwunastu uprawnionych wszyscy zdeklarowali się do udziału w niniejszym. Zgodnie z prawem przechodzimy teraz do zgłaszania kandydatur na sukcesora tronu Królestwa Teutonii. Termin składania tychże kandydatur wyznaczam na dni od 18 lutego br., godziny 8:00 do dnia 19 lutego br., godziny 8:00. Sądzę, że od 13 lutego każdy kto nosił się z myślą o kandydowaniu podjął już decyzję, więc doba na zgłaszanie będzie wystarczająca. Zaznaczam jednak, że na wniosek Elektora termin składania kandydatur mogę wydłużyć, nie więcej jednak niż o dobę.

Procedura składania kandydatur:
 1. Kandydaturę może zgłosić osobiście Elektor z biernym prawem wyborczym.
 2. Elektor z czynnym prawem wyborczym może zgłosić kandydata z grona Elektorów z biernym prawem wyborczym. Zgłoszony musi potwierdzić chęć kandydowania.
 3. Elektorów z biernym prawem wyborczym, którzy kandydować nie będą proszę o informację w tym temacie, o tym fakcie.


Do wiadomości Zgromadzenia obwieszcza się również listy elektorów z czynnym i biernym prawem wyborczym, w załącznikach:

Lista elektorów z czynnym prawem wyborczym

elektorzy - czynne prawo wyborcze.pdf
(373.24 KiB) Pobrane 70 razy


Lista elektorów z biernym prawem wyborczym

elektorzy - bierne prawo wyborcze.pdf
(368.4 KiB) Pobrane 45 razy


Równolegle do składania kandydatur zarządzam 72 godzinną debatę nad Kandydaturami. Debatę można skrócić na wniosek co najmniej 1/4 elektorów z czynnym prawem wyborczym.

Cześć i chwała elektorom!

Podpisano dn. 18 lutego 2016 r.
(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 08:18
przez Vladimir
Czcigodni Elektorzy!

Zgłaszam Anglaua Tristorę jako kandydata do korony królewskiej.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 09:46
przez anglov
Czcigodni elektorzy,

zgłaszam Vladimira Ivanovitsša ik Lihtenštána, diuka Abvienolheimu, jako kandydata do korony królewskiej.

Jednocześnie potwierdzam własną chęć uczestnictwa w elekcji. Mój program Teutończycy mogą znaleźć w osobnym artykule.


Na chwałę naszą i całego Królestwa, w obliczu złożonej kandydatury, na mocy nadanej mi prawem do wiadomości publicznej podaję, że Dumny Teutończyk Anglau Tristora od chwili obecnej jest kandydatem na sukcesora tronu Królestwa Teutonii. Zaświadczam swym honorem, że rzeczony spełnia przesłanki prawem dane do objęcia urzędu Króla oraz ogłaszam i do powszechnego mniemania podaję, iż jest to człowiek godny tego urzędu, a opinia o nim jest nieposzlakowana.


(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 10:13
przez Vladimir
Czcigodni Elektorzy!

Potwierdzam chęć uczestnictwa w elekcji jako kandydat do korony Królestwa Teutonii.

Przypomnę, że mój program znaleźć można w tym artykule.


Na chwałę naszą i całego Królestwa, w obliczu złożonej kandydatury, na mocy nadanej mi prawem do wiadomości publicznej podaję, że Dumny Teutończyk Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán od chwili obecnej jest kandydatem na sukcesora tronu Królestwa Teutonii. Zaświadczam swym honorem, że rzeczony spełnia przesłanki prawem dane do objęcia urzędu Króla oraz ogłaszam i do powszechnego mniemania podaję, iż jest to człowiek godny tego urzędu, a opinia o nim jest nieposzlakowana.


(—) Roland kaw. Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 20:53
przez Roland
Szanowni Elektorzy!
Czcigodni Kandydaci!


Swoje pytania kieruję odpowiednio do wszystkich kandydatów:
 1. Jaka jest wasza ocena obecnego porządku prawnego Kólestwa Teutonii? Jak oceniacie stan aktualności aktów prawnych i ich wzajemnej spójności? Czy należy przeprowadzić jakieś zmiany? Jeśli tak to jakie?
 2. Obecnie mamy dwubiegunowość systemu Królestwa. Z jednej strony mamy demokratyczne organy władzy, z drugiej, możliwość sprawowania przez Króla rządów absolutnych. Czy jest to stan faktycznie uzasadniony? Jaka powinna być rola senatu? Jakie powinny być kompetencje króla w procesie legislacyjnym?
 3. Często podnoszony jest zarzut, że w Teutonii mamy więcej stanowisk niż aktywnych mieszkańców. Czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Jeśli tak czy macie jakieś pomysły w kwestii zmiany tego stanu rzeczy?
 4. Jak zapatrujecie się na kwestię dworu? Czy planujecie panować w zgodzie z rytami, etykietą dworską i zachowaniem całego ceremoniału czy też uważacie to za zbędne? Jak waszym zdaniem powinien funkcjonować król w sferze publicznej? Jak zapatrujecie się na sprawy wizualne? Nagłówki w wypowiedziach, avatary, podpisy itp.?
 5. Czy macie jakieś pomysły na ożywienie życia w Królestwie? Wiadomym jest, że nowych przyciąga aktywność tych, którzy już są. Czy chcecie w tym zakresie wprowadzić jakieś zmiany, a może obecna aktywność jest zadowalająca i nie trzeba jej pobudzać?
 6. Jakie posiadacie zdanie na temat finansów publicznych? Twardo trzymane w ryzach wydatki bilansujące się z przychodami, a może bardziej socjalne podejście do finansów?
 7. Rola króla w życiu społeczno-kulturalnym nigdy nie jest oczywista. Waszym zdaniem powinien być on bardziej animatorem tego życia czy też powinien wspierać oddolne inicjatywy ludu, zajmując się po prostu swoimi naturalnymi obowiązkami?
 8. Przywileje teutońskie i tradycje dawnych dni. Jakie instytucje dawniej istniejące, a z tradycją teutońską bezpośrednio związane, wartoby według was odświeżyć? Jak zapatrujecie się na możliwość opracowania prowincjonalnych tytułów honorowych?
 9. Ostatnie pytanie. Dlaczego chcecie zostać Królem Teutonii?

Za odpowiedzi szczerze dziękuję. Jestem świadom, że pytań jest wiele, dlatego nie ponaglam. :)

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 21:50
przez Vladimir
Szanowany Panie Przewodniczący!
Czcigodni Elektorzy!


Spieszę z odpowiedziami:

Roland napisał(a):Jaka jest wasza ocena obecnego porządku prawnego Kólestwa Teutonii? Jak oceniacie stan aktualności aktów prawnych i ich wzajemnej spójności? Czy należy przeprowadzić jakieś zmiany? Jeśli tak to jakie?


Nie wiem, właśnie dla takiego biurokratycznego zarządzania Królestwem potrzebny byłby mi Koronny Radca Prawny (z którego usług mogliby korzystać również inni teutońscy funkcjonariusze publiczni). Niektórzy spośród nas widzą potrzebę regulacji funkcjonowania Senatu i Rady Królestwa odpowiednimi ustawami organicznymi, więc gdybym został Królem, zapewne musiałby się tym zająć. W moim programie proponuje również sporządzenie Statutu Teutońskiego Instytutu Historii, by wypełnić w końcu zapisy dekretu go konstytuującego.

Obecnie mamy dwubiegunowość systemu Królestwa. Z jednej strony mamy demokratyczne organy władzy, z drugiej, możliwość sprawowania przez Króla rządów absolutnych. Czy jest to stan faktycznie uzasadniony? Jaka powinna być rola senatu? Jakie powinny być kompetencje króla w procesie legislacyjnym?


Uważam, że tak. Takie rozwiązanie zapewnia nam zawsze aktywność choć jednego organu. Senat według mnie powinien być tym, czym jest - powinien reprezentować Teutończyków, a królewskie kompetencje legislacyjne są jak najbardziej w porządku, a przynajmniej dopóki król nie zechce normować wszystkiego dekretami. Jak to już pisałem, ze swojej strony obiecuję konsultacje moich wszystkich ewentualnych dekretów.

Często podnoszony jest zarzut, że w Teutonii mamy więcej stanowisk niż aktywnych mieszkańców. Czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Jeśli tak czy macie jakieś pomysły w kwestii zmiany tego stanu rzeczy?


Obecnie stanowiska, które powinny być obsadzone dla dobrego funkcjonowania Królestwa to: król, lord koadiutor, marszałek senatu i ewentualnie starostowie rejencji, których aktywność ogranicza się głównie do uzupełniania posiłków w miejskich kantynach. Nie uważam więc, że w Królestwie mamy więcej urzędów niż aktywnych obywateli. Obecny Lord Koadiutor pokazał, że jeśli jest to konieczne, można skupić kilka urzędów na jednej osobie . Dodatkowo, jeśli zaistnieje taka potrzeba, urzędy można zlikwidować, utworzyć, odtworzyć lub ich uprawnienia i zadania przenieść na inni urząd (Ustawa Senatu nr 3/2012). Dla mnie ilość urzędników nie jest problemem, zawsze można ją dostosować do liczby chętnych do zabawy w biurokrację i/lub administrację osób.

Jak zapatrujecie się na kwestię dworu? Czy planujecie panować w zgodzie z rytami, etykietą dworską i zachowaniem całego ceremoniału czy też uważacie to za zbędne? Jak waszym zdaniem powinien funkcjonować król w sferze publicznej? Jak zapatrujecie się na sprawy wizualne? Nagłówki w wypowiedziach, avatary, podpisy itp.?


Ceremoniał, pluralis majestatis, blichtr władzy, nimb boskości, etykieta - to bardzo ważne elementy, które wyróżniają monarchów, a przez to, jako przedstawicieli narodu, nadają im reprezentatywny charakter w zewnętrznych i wewnętrznych stosunkach. Co do dworu, nie zamierzam go powoływać, chyba że taka możliwość lub konieczność by się pojawiły. W sferze publicznej król powinien przede wszystkim słuchać ludzi, którzy go wycieli do tej godności i uwzględniać ich głos w każdej dyskusji oraz brać pod uwagę (i rozwagę) pomysły (idee) wychodzące od narodu. Co do kwestii wizualnych - obiecałem już, że zmienię iminę na August Jakob; zmienię również mój awatar na forum oraz w DSG (myślę nad Karolem Wielkim); stosowanie papierów urzędowych i Królewskiego Protokołu w podpisie oraz w wydawanych przeze mnie aktach prawnych jest dla mnie czymś naturalnym na takim urzędzie.

Czy macie jakieś pomysły na ożywienie życia w Królestwie? Wiadomym jest, że nowych przyciąga aktywność tych, którzy już są. Czy chcecie w tym zakresie wprowadzić jakieś zmiany, a może obecna aktywność jest zadowalająca i nie trzeba jej pobudzać?


Walka o aktywność jest okropna! Jak sam widzę po sobie, nie lubię w tej sferze planować. Nie jest wykluczone, że pomysły pojawią się w trakcie królowania, pierwsze zapewne będą związane z koronacją.

Jakie posiadacie zdanie na temat finansów publicznych? Twardo trzymane w ryzach wydatki bilansujące się z przychodami, a może bardziej socjalne podejście do finansów?


Lord Koadiutor dziś rozpoczął konsultacje nad finansami publicznymi. Jako król nie zmierzałbym forsować polityki, która stałaby w sprzeczności z wypracowanym w ramach tych konsultacji ustaleniami, choć osobiście nadal popieram pomysł refundacji kosztów aktywności - pomysł do dalszej dyskusji i rozmów z Lordem Koadiutorem.

Rola króla w życiu społeczno-kulturalnym nigdy nie jest oczywista. Waszym zdaniem powinien być on bardziej animatorem tego życia czy też powinien wspierać oddolne inicjatywy ludu, zajmując się po prostu swoimi naturalnymi obowiązkami?


Król powinien starać się robić obie te rzeczy.

Przywileje teutońskie i tradycje dawnych dni. Jakie instytucje dawniej istniejące, a z tradycją teutońską bezpośrednio związane, wartoby według was odświeżyć? Jak zapatrujecie się na możliwość opracowania prowincjonalnych tytułów honorowych?


Z chęcią zobaczyłbym aktywny Teutoński Instytut Historii, zebrane i uporządkowane materiały na jego stronach i na stronie Książnicy Awiańskiej - to w pierwszej kolejności. Co do prowincjonalnych tytułów, opracowałem niegdyś dla mojego ojca Michaela von Lichtensteina projekt dworu królewskiego złożonego w całości z honorowych funkcji i przypisanych im godności nadawanych za zasługi. Może warto byłoby wskrzesić ten pomysł?

Ostatnie pytanie. Dlaczego chcecie zostać Królem Teutonii?


Chciałbym zobaczyć w końcu aktywnego króla (to nie jest żaden zarzuć wobec Mateusza Wilhelma - każdy ma realne życie), który wykorzystałby cały potencjał swojego urzędu.

Re: Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów

PostNapisane: 18 lut 2016, o 23:13
przez Kwazi
Szanowany Panie Przewodniczący!
Czcigodni Elektorzy!


Zgłaszam Gotfryda Slavika markiza de Ruth jako kandydata do objęcia Tronu KT.

Jednocześnie deklaruję, że sam nie zamierzam ubiegać się o teutoński Tron.