Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Nowelizacja ordynacji wyborczej

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 8 sty 2017, o 11:35

Wasza Książęca Mość,
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


w związku z wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie TK U 16/12/12, na podstawie art. 18. Konstytucji Księstwa Sarmacji wnoszę niniejszy projekt ustawy nowelizującej ordynację wyborczą. Zauważone zostało, iż w drodze nowelizacji ostatnich przepisów ordynacji, wprowadzeniu bezpośrednich wyborów Kanclerza, przeoczono nowelizację jednego z przepisów odnoszących się do Książęcej Komisji Wyborczej. Nie było to przeoczenie, które uniemożliwia przeprowadzenie wyborów, lecz z punktu widzenia spójności aktu i samego przepisu brak jednego zdania burzy jego delikatną konstrukcję. Niniejsza nowelizacja naprawia ten błąd.

Nowelizacja dotyczy wprowadzenia do właściwego przepisu zwrotu "grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza".

Panie Marszałku, mając na uwadze techniczny charakter poprawki, żaden wpływ poprawki na funkcjonowanie mechanizmów wyborczych, jak również krótki czas na ponowne przyjęcie przepisów, działając na podstawie art. 8 Regulaminu Sejmu wnoszę o nieprzeprowadzanie pierwszego czytania i niezwłoczne przejście do głosowania.

Art. 1.
Art. 3. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r. ["Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."] otrzymuje brzmienie: "Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na urząd Kanclerza lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia."

Art. 2.
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 305 o nowelizacji Ordynacji Wyborczej z dnia 22 listopada 2016 r.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 8 sty 2017, o 11:54

Na podstawie wniosku złożonego przez Kanclerza zarządzam II czytanie projektu, tj. głosowanie.

Głosowanie potrwa 3 dni, i zakończy się: 11.01.2017 o godz. 11:52

Glosowanie jest dostępne w tym miejscu. Uprawnionych do głosowania jest 24 członków Sejmu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Nowelizacja ordynacji wyborczej

Postprzez Cudzoziemiec 1 11 sty 2017, o 13:52

Głosowanie zakończyło się. Głosowało 18 posłów, wszyscy byli ZA. Stwierdzam, że Sejm przyjął nowelizację.

Ustawa została przekazana do Jego Książęcej Mości.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości