Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez RCA 16 kwi 2018, o 08:20

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

zwracam się do Wysokiej Izby z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie traktatu (wraz z protokołem dodatkowym) o połączeniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu.

Negocjacje treści traktatu trwały już od jakiegoś czasu, Posłanki i Posłowie na każdym etapie byli o postępach informowani, włączani w nie, chętnie wysłuchiwałem także padających uwag i poprawek. Wszędzie tam gdzie było to możliwe zostały one uwzględnione i wniesione do treści wynegocjowanej umowy. Celem umowy jest włączenie Królestwa Hasselandu do Księstwa Sarmacji w drodze inkorporacji, co spowoduje utworzenie nowego sarmackiego samorządu, działającego na znanych wszystkich zasadach, z pełnym poszanowaniem lokalnych tradycji i prawa lokalnego. Traktat zakłada ufundowanie miasta systemowego, stanowiącego stolicę samorządu, jak również okres na dostosowanie prawa lokalnego do prawa obowiązującego w Księstwie Sarmacji, oraz czas na złożenie przysiąg obywatelskich przez nowych obywateli. Protokół dodatkowy naprawia lukę prawną, która pojawiła się w kwestii interpretacji przepisu artykułu 7 Traktatu, w taki sposób, że wsie uzyskiwane w związku z uznaniem tytułów szlacheckich, nie są traktowane jako wsie pochodzące z nadania rozumianego zgodnie z przepisami Księstwa Sarmacji, i jako takie nie wpływają na siłę głosu nowych mieszkańców - Ci startują jak każdy nowy obywatel Księstwa, zostało to wyjaśnione i zaakceptowane.

Z uwagi na długość procesu, jak i fakt, iż Szanowni Państwo byli o pracach na bieżąco powiadamiani, wnoszę o możliwie krótki termin pierwszego czytania, i równie sprawne przeprowadzenie drugiego czytania. Jest to prośba kurtuazyjna i szanując autonomię Wysokiego Sejmu i Pana Marszałka jedynie uprzejmie proszę o jej uwzględnienie.

Traktat o połączeniu
Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu


Uznając szczególne kulturowe i społeczne więzi, które łączą Hasseland i Sarmację,
wspominając czas, gdy emigracyjny rząd Hasselandu rezydował w Grodzisku,
chcąc jak najlepiej wykorzystać zasoby obu krajów i wspólnie stawić czoła niedostatkom,
zapobiegając kryzysom aktywności, populacji i infrastruktury,

Wysokie Układające się Strony:
Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, Król Hasselandu
w imieniu Królestwa Hasselandu


zawierają w dobrej wierze traktat następującej treści:

Artykuł 1.

Królestwo Hasselandu dołącza do Księstwa Sarmacji jako prowincja.

Artykuł 2.

 1. Królestwo Hasselandu będzie się po wsze czasy cieszyło taką samą autonomią i odrębnością jak pozostałe sarmackie prowincje.
 2. W Królestwie Hasselandu władzę państwową będzie sprawowało Księstwo Sarmacji, szanując samorządność oraz odrębność narodową jego mieszkańców, a także zachowując hasselandzkie dziedzictwo kulturowe oraz dbając o bezpieczeństwo Królestwa Hasselandu.
 3. Zawartość Forum Królestwa Hasselandu, w części niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania, zostanie przeniesione na Forum Centralne Księstwa Sarmacji, pozostała część ulegnie zarchiwizowaniu.
 4. Strony internetowe Królestwa Hasselandu zostaną przeniesione na serwer Księstwa Sarmacji, zaś główna strona Królestwa znajdzie się w domenie http://hasseland.sarmacja.org.
 5. Stolica Królestwa Hasselandu — Angemont — staje się na mocy niniejszego traktatu miastem systemowym w rozumieniu przepisów Księstwa Sarmacji.
Artykuł 3.

 1. Książę Sarmacji otrzymuje tytuł Króla Hasselandu.
 2. Lord Szambelan jest namiestnikiem Królestwa Hasselandu w rozumieniu właściwych przepisów prawa sarmackiego.
 3. Dotychczasowy Król Hasselandu staje się Lordem Szambelanem Królestwa Hasselandu.
 4. Kadencja pierwszego Lorda Szambelana wynosi 4 miesiące.
 5. Kolejnych Lordów Szambelanów wyłania się w drodze demokratycznych wyborów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Królestwa Hasselandu.
Artykuł 4.

Każdy, kto posiada obywatelstwo hasselandzkie w dniu wejścia w życie niniejszego Traktatu, staje się obywatelem sarmackim, o ile nie wyrazi sprzeciwu i w terminie 14 dni złoży określoną przepisami prawa sarmackiego przysięgę.

Artykuł 5.

 1. W mocy pozostaje prawo Królestwa Hasselandu, o ile nie jest sprzeczne z prawem Księstwa Sarmacji. Będzie stanowiło prawo samorządu terytorialnego zgodnie z hierarchią źródeł prawa Księstwa Sarmacji.
 2. W terminie 31 dni od wejścia w życie niniejszego traktatu Lord Szambelan stwierdzi, które przepisy prawa Królestwa Hasselandu pozostają w mocy, a które wymagają zmian lub zostają anulowane, jako sprzeczne z prawem Księstwa Sarmacji.
 3. Kwestie sporne rozstrzyga Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.

Artykuł 6.

 1. W ciągu 31 dni od wejścia w życie niniejszego Traktatu Królestwo Hasselandu przyjmie nową konstytucję, która będzie regulowała funkcjonowanie Królestwa Hasselandu jako sarmackiej prowincji.
 2. Tryb przyjęcia nowej konstytucji określi Lord Szambelan w porozumieniu z Księciem Sarmacji.
Artykuł 7.

Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się wszelkimi tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Królestwie Hasselandu do dnia wejścia w życie niniejszego Traktatu. Obywatele Hasselandu posiadający tytuły szlacheckie i arystokratyczne otrzymują odpowiednie tytuły szlacheckie i arystokratyczne obowiązujące w Księstwie Sarmacji, w taki sposób, że:
 1. Bajtuś otrzymuje tytuł markiza i 45 wsi lennych,
 2. Eddard Noqtern otrzymuje tytuł diuka i 65 wsi lennych,
 3. Freyton Camirr otrzymuje tytuł wicehrabiego i 18 wsi lennych,
 4. Józef Sowiński otrzymuje tytuł wicehrabiego i 18 wsi lennych,
 5. Kim Myong Won otrzymuje tytuł markiza i 45 wsi lennych,
 6. Piotr Paweł I otrzymuje tytuł diuka i 65 wsi lennych.
Artykuł 8.

Korona Sarmacji udziela Królestwu Hasselandu nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 300 000 libertów na okres 24 miesięcy. Szczegóły pożyczki Sygnatariusze uzgodnią w drodze dalszych ustaleń dwustronnych.

Artykuł 9.

Traktat wchodzi w życie tydzień po ratyfikacji go przez Królestwo Hasselandu i Księstwo Sarmacji.


Protokół dodatkowy do Traktatu o połączeniu
Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji

Wysokie Układające się Strony:
Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, Król Hasselandu
w imieniu Królestwa Hasselandu


zawierają w drodze niniejszego protokołu uzupełniają Traktat o połączeniu Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji o następujące przepisy:

Artykuł 1.

Dotychczasowa treść artykułu 7 Traktatu staje się jego ustępem 1, a po tym ustępie dodaje się ustęp 2 o treści: "Przepisy ustępu poprzedniego nie stanowią procedury nadania wsi lennych o której mowa w odrębnych przepisach prawa Księstwa Sarmacji i tym samym nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia siły głosu obywatela wynikającej z liczby nadanych wsi lennych."

Artykuł 2.

Artykuł 9 Traktatu przyjmuje treść: "Traktat wchodzi w życie tydzień po ratyfikacji go przez Królestwo Hasselandu i Księstwo Sarmacji."

Artykuł 3.

Protokół wchodzi w życie wraz z wejściem w życie traktatu o połączeniu Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez RCA 18 kwi 2018, o 12:25

Szanowny Panie Marszałku,

mam świadomość, że od złożenia mojego wniosku minęły ledwie 53 godziny jednak nie jest to zwykła praktyka by projekty tak długo leżały w Lasce niepodjęte. W bieżącej kadencji znajdziemy przykłady takich, które były podejmowane szybko, ale oczywiście i takie co leżały dłużej.

Chciałbym jednak zapytać co stoi na przeszkodzie by Wysoka Izba podjęła temat przedłożony tu i nie przedłużać dłużej procesu. Będę zobowiązany jeśli Pan Marszałek zechce udzielić mi odpowiedzi. Wiem, że nie jest to problem realiozy, bo nawet gdy to Pan Marszałek nie ma czasu to jest sprawnie działający i obecny Pan Wicemarszałek. Liczę, że uzyskam odpowiedź na nurtującą mnie kwestię, a i sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał na sali plenarnej.

Z poważaniem,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez Konrad Jakub 19 kwi 2018, o 12:30

Zarządzam debatę nad wnioskiem, która potrwa 5 dni.

Informuję, że zarówno ja, jak i pan Marszałek, mamy również życie realne, które i tak w naszym przypadku dokucza naszej pracy stosunkowo rzadko. Jak na razie, jesteśmy parą najaktywniejszych urzędników szczebla centralnego, więc te niezwykle rzadkie obsuwy czasowe, powinny być tym bardziej zrozumiałe. Opóźnienia które powodujemy, są błahostką w porównaniu do pracy niektórych innych organów państwowych.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez kaxiu 19 kwi 2018, o 15:09

Wysoka Izbo,

Pewne rzeczy trzeba w tych murach powiedzieć wprost. Teutonii, Teutończykom i JKW należą się przeprosiny. Konieczność przeproszenia Narodu nigdy nie ulega przedawnieniu.

Pomysł aby założyć nowe v-państwo i męczyć się z tym projektem przez wiele długich lat li tylko by uniknąć konieczności przeprosin Narodu jest niewątpliwie błyskotliwy - ale jednak intrygę tę przejrzeliśmy.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez anglov 19 kwi 2018, o 21:33

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

czy nad przyłączeniem Hasselandu do Sarmacji odbędzie się ogólnosarmackie referendum? Traktat obejmuje zmianę na tyle ingerującą w struktury wewnętrzne Księstwa Sarmacji, że jako poseł nie mogę zaakceptować takowego, bez świadomości, iż w sprawie wzięty zostanie pod uwagę głos suwerena. Niezależnie od mojego osobistego poglądu na ten temat, ani głosów jakie pojawiały się wewnątrz Sarmacji, nie wyobrażam sobie by takowy traktat mógł wejść w życie bez wyrażonego prawnie poparcia społecznego.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez piwniczak 19 kwi 2018, o 21:58

Jaśnie Oświecony Pośle,

Jaśnie Oświecony Poseł reprezentuje w tej Izbie suwerena. Tak tylko przypominam.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez kaxiu 20 kwi 2018, o 11:00

piwniczak napisał(a):Jaśnie Oświecony Pośle,
Jaśnie Oświecony Poseł reprezentuje w tej Izbie suwerena. Tak tylko przypominam.

Niech czcigodny Diuk w zmowie z wiadomymi siłami nie próbuje kota odwracać ogonem. Wszyscy wiemy, że kwintesencją tego traktatu jest ominięcie obowiązku przeprosin, a cała reszta to jedynie mydlenie oczu i otoczka fabularna dla gellońskich mas miast i wsi.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez anglov 20 kwi 2018, o 16:41

piwniczak napisał(a):Jaśnie Oświecony Pośle,

Jaśnie Oświecony Poseł reprezentuje w tej Izbie suwerena. Tak tylko przypominam.


Jaśnie Oświecony Diuku,

toteż właśnie dlatego uznaję, iż w tak kluczowych sprawach niezbędne jest by suweren wyraził aprobatę swą bezpośrednio. Przypominam, iż taka praktyka jest stosowana przy zmianie Konstytucji.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez Rihanna 21 kwi 2018, o 14:48

Wysoka Izbo!

Cóż. Skoro obecni tutaj rządzący ustalili za pomocą SOBOS, że zmiana w ustaleniu liczby głosów w wyborach jest potrzebna, to czemu nie zrobić ankiety? Po co od razu referendum! Przypominam, że wszyscy tutaj reprezentujemy suwerena i skoro w kwestii tak istotnej jak siła głosów decydujemy sami, to i sami powinniśmy zdecydować czy zezwalamy zgodę na zawarcie traktatu.
Jako Legat Koronny jestem jak najbardziej za przyjęciem tegoż traktatu. Moim zdaniem przyniesie to tylko korzyści dla Sarmacji jak i Hasselandu.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Konsul Sclavinii
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wniosek o udzielenie zgody na zawarcie traktatu (KS-KH)

Postprzez Zombiakov 22 kwi 2018, o 22:49

Wysoka Izbo,

Księstwo rozeszło się na szwach i kolejna prowincja na pewno nie pogorszy sytuacji.
Królestwo pewnie utonie w tym chaosie roszczeń i wewnętrznych konfliktów - ale to już wybór drugiej strony.
Diuk Prokrust Zombiakov
Namiestnik i Opiekun Starosarmacji
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron