Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Hugo 2 gru 2017, o 22:25

Jaśnie Oświecony Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!


Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Panom Posłom Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską, który został podpisany w dzisiaj podczas wizyty w Sarmacji JCKM Franciszka Józefa II. I w tym miejscu proszę Was o wyrażenie zgody na jego ratyfikację.

Niecałe szesnaście miesięcy temu Wysoka Izba wydawała zgodę na wypowiedzenie traktatu z Cesarstwem i Królestwem Austro-Węgier, który został zawarty ponad jedenaście lat temu. Wówczas powód był smutny - CKA-W zakończyło swój mikronacyjny żywot. Chyba wszyscy pogodziliśmy się, że ta zasłużona dla Pollinu Mikronacja zniknęła z mapy na zawsze. Jakże radosną więc była nowina, która obiegła Pollin - że JCKM wznowił swoją działalność w mikroświecie i przywraca blask swemu dawnemu Państwu.

Niedawno za pośrednictwem Prześwietnego Hrabiego Roberta von Thorn Monarchia Austro-Węgierska skontaktowała się ze mną. Nie przez przypadek Prześwietny Hrabia został tutaj wymieniony, ponieważ to on jest inicjatorem i wręcz sprawcą podpisania dzisiaj tego dokumentu. Chciałbym też Jemu w tym miejscu przed Wami podziękować.

Traktat to pierwszy krok, początek tej współpracy - ani jej nie definiuje, ani nie jest odpowiedzią na to, jakie to będą konkretne inicjatywy. Jednak żywię nadzieję, że może to być początek wymiany międzynarodowej, która może przynieść korzyści obu Stronom. I chciałbym z całego v-serca, aby Panowie Posłowie podzielili moją opinię.


Z wyrazami szacunku
Obrazek


Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską


Wysokie Układające się Strony:
Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II, Cesarz Austrii i apostolski Król Węgier
w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz
Jego Książęca i Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,


Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.


Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i nie uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
 3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).


Art. 3.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.Art. 4.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
  1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
  2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
  3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.


Art.5.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.


Art. 6.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.


Art. 7.

Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 2 grudnia 2017 r.

(—) Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II,
cesarz Austrii i apostolski król Węgier, etc. etc.


(—) Jego Książęca i Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc., etc.

Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Vladimir 3 gru 2017, o 08:27

Wasza Książęca Mość!
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które potrwa do 06.12 godz. 08:30.

(—) Vladimir ik Lihtenštán
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez RCA 3 gru 2017, o 08:39

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Szanowni Panowie Posłowie,


pragnę zauważyć, że w edycji dokumentu wkradły się Jego Książęcej Mości błędy, drobne, bo drobne, ale jednak. Dotyczą one poszczególnych punktów w ustępach (błędnie założona lista?). Dlatego pozwalam sobie przedstawić Wysokiej Izbie wersję identyczną jak wyżej, lecz poprawnie zredagowaną.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską


Wysokie Układające się Strony:
Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II, Cesarz Austrii i apostolski Król Węgier
w imieniu Monarchii Austro-Węgierskiej

oraz
Jego Książęca i Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo, Książę Sarmacji i Król Baridasu
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,


Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i nie uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
 3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 3.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej
  3. zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  4. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  5. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.

Art. 4.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
  1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
  2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
  3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.

Art.5.

 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 7.

Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 2 grudnia 2017 r.

(—) Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II,
cesarz Austrii i apostolski król Węgier, etc. etc.


(—) Jego Książęca i Królewska Mość Tomasz Ivo Hugo,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc., etc.


Z poważaniem,
(—) hrabia Robert von Thorn
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Vladimir 3 gru 2017, o 11:23

Wysoka Izbo!

Ze swojej strony nie mam żadnych zastrzeżeń, ni uwag, dlatego wnoszę o skrócenie I-ego czytania i przejście do głosowania.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez RCA 3 gru 2017, o 11:50

Zauważyłem jeszcze jeden drobny błąd w układzie. Art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 powinny być razem. Dobrą duszę proszę o poprawienie. Ja już nie mogę. A też nie chcę zasypywac wątku kolejną pełną wersja.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Hugo 3 gru 2017, o 14:48

Proszę Wysoką Izbę o zwrócenie uwagi na mój post - już jest wszystko poprawione
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Sierg 3 gru 2017, o 16:58

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Traktat napisał(a):Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.


Czy placówki dyplomatyczne, kierowane przez ambasadorów, naprawdę zostaną otwarte? Czy oba państwa wyślą swoich przedstawicieli tuż po ratyfikacji traktatu?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez RCA 3 gru 2017, o 17:59

Jestem pewien, że zostaną.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę-senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Hugo 4 gru 2017, o 08:19

Jaśnie Oświecony Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.


Prześwietny Pan Hrabia przekazał mi informację od Monarchii Austro-Węgierskiej, iż dokonano korekty w art. 5 ust. 2, gdzie stało "Wysokie Umawiające się Strony" na "Wysokie Układające się Strony". Pragnę poinformować Wysoką Izbę, że również dokonałem takiej korekty. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Po pierwsze jednolitość tekstu i nie chodzi tu o tożsamość dokumentów obu Stron, tylko używanie jednolitych określeń. A po drugie - "układające" jednak bardziej przystaje do traktatu, niż "umawiające".

Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: Traktat z Monarchią Austro-Węgierską

Postprzez Remigiusz L. 4 gru 2017, o 16:17

Wasza Książęca Mość!
Wysoka Izbo!

Bardzo mnie cieszy renesans Austro - Węgier i wznowienie z Nimi stosunków dyplomatycznych. Popieram wniosek o skrócenie debaty.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Legat Koronny
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Korona Księstwa Sarmacji
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron