Strona 1 z 2

Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 7 sty 2017, o 15:34
przez Ignacy
Obrazek
PROKURATORIA KONSULATU SCLAVINII

REFERAT DS. SOCJALNO—DOTACYJNYCHChwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!


Prokuratoria Konsulatu Sclavinii jako organ zarządzania finansami, pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych o możliwości zdobycia środków pieniężnych na start w Konsulacie! Kwota wypłacanych środków to 12000Ⱡ.

Aby zdobyć środki, musisz:
  • Zamieścić minimum pięć postów na forum Konsulatu.
  • Aktywnie działać w Konsulacie od przynajmniej siedmiu dni.
  • Zamieszkiwać na terenie Księstwa Sarmacji przez okres krótszy, niż sześć miesięcy.

Spełniłeś wymogi?! Do dzieła! Wystarczy, że w tym wątku złożysz stosowny wniosek.
Imię i nazwisko:

Oświadczam, że w czasie składania wniosku zamieściłem więcej, niż pięć postów na forum Konsulatu Sclavinii, aktywnie działam w samorządzie oraz zamieszkuję Księstwo Sarmacji przez okres krótszy, niż sześć miesięcy. W przypadku braku aktywności w ciągu miesiąca od wypłacenia pieniędzy zezwalam na pobranie kwoty 12000Ⱡ z mojego konta przez władze Konsulatu.


Władze Konsulatu mogą pobrać wypłaconą kwotę, jeżeli osoba, która pobrała finansowanie przestała być aktywna. Prokurator zastrzega sobie prawo do odmowy finansowania w uzasadnionym przypadku.

PROKURATOR SCLAVINII
Obrazek

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 4 lip 2017, o 18:16
przez Niegosław___Sarewicz
Salvadore van der Saar:

Oświadczam, że w czasie składania wniosku zamieściłem więcej, niż pięć postów na forum Konsulatu Sclavinii, aktywnie działam w samorządzie oraz zamieszkuję Księstwo Sarmacji przez okres krótszy, niż sześć miesięcy. W przypadku braku aktywności w ciągu miesiąca od wypłacenia pieniędzy zezwalam na pobranie kwoty 12000Ⱡ z mojego konta przez władze Konsulatu.

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 8 lip 2017, o 10:04
przez Niegosław___Sarewicz
Czy jam się doczeka przyjęcia lub też nie przyjęcia wniosku osobnika mną się mieniącego?

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 8 lip 2017, o 14:24
przez Roland
Przyjdzie prokurator, to się pan doczeka. Jak nie przyjdzie do końca dnia jutrzejszego, do rozpatrzę osobiście. Proszę być dobrej myśli. Decyzję odmaluję wam piękną jak jutrzenka w krwawy poranek czerwonego słońca.

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 12 lip 2017, o 13:46
przez Niegosław___Sarewicz
"Znam pojęcie "jutro" i w moim przypadku trwa ono do dwóch dni roboczych. A czy w przypadku Akademii jutro trwa dłużej?" ~Jego Konsularna Mość, Roland hrabia Heach-Romański

Jam takoż zna owo pojęcie, i czyż w przypadku Prokuratora i Konsula oznacza czas dłuższy?

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 12 lip 2017, o 14:24
przez Roland
Obrazek
PROKURATORIA KONSULATU SCLAVINII
Referat ds. Socjalno-Bytowych
Eldorat, 12 lipca 2017 roku


Znak sprawy: P/PS/0001/17

Sz. P.
Salvadore van der Saar (AG622)


DECYZJA

Na podstawie Obwieszczenia Prokuratora Konsulatu Sclavinii z dnia 7 stycznia 2017 roku w sprawie świadczeń dla nowych mieszkańców Sclavinii (FC tem. 21642 pos. 241500, tekst jedn.)

postanawia się, co następuje:

  1. stwierdza się, że wnioskodawca Salvadore van der Saar (AG622) spełnił kryteria określone w w/w obwieszczeniu niezbędne i konieczne do przyznania jednorazowego świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii;
  2. przyznaje się wnioskodawcy Salvadore van der Saar (AG622) jednorazowe świadczenie dla nowych mieszkańców Sclavinii w kwocie 12 000,00 Ⱡ (słownie: dwanaście tysięcy libertów zero pinów);
  3. ustala się termin 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji jako czas wypłacenia świadczenia na konto bankowe wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

W związku z całkowitą realizacją treści wniosku od uzasadnienia odstępuje się.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. Odwołanie składa się na ręce Konsula Sclavinii.


Obrazek


Obrazek
p.o. Prokuratora Konsulatu Sclavinii


Świadczenie zostało przekazane na rachunek bankowy wnioskodawcy 18 lipca 2017 roku, godz. 23:39. Kasjer: Roland Heach-Romański.

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 13 lip 2017, o 11:09
przez Niegosław___Sarewicz
Dziękuję za wydanie tejże zacnej decyzyi, o takoż zacnej jej formie, a raczej formatowaniu. Nie tylko portfelowi memu dobrze do zrobiło, ale i oczom. Jakoż od z reguły każdej decyzyi odwołania mam zwyczaj pisać, to w przypadku tejże z owej możliwości jam nie skorzysta.

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 15 paź 2017, o 14:16
przez Marceli
Oświadczam, że w czasie składania wniosku zamieściłem więcej, niż pięć postów na forum Konsulatu Sclavinii, aktywnie działam w samorządzie oraz zamieszkuję Księstwo Sarmacji przez okres krótszy, niż sześć miesięcy. W przypadku braku aktywności w ciągu miesiąca od wypłacenia pieniędzy zezwalam na pobranie kwoty 12000Ⱡ z mojego konta przez władze Konsulatu.

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 28 paź 2017, o 18:38
przez Marceli
Marceli de B.O. napisał(a):Oświadczam, że w czasie składania wniosku zamieściłem więcej, niż pięć postów na forum Konsulatu Sclavinii, aktywnie działam w samorządzie oraz zamieszkuję Księstwo Sarmacji przez okres krótszy, niż sześć miesięcy. W przypadku braku aktywności w ciągu miesiąca od wypłacenia pieniędzy zezwalam na pobranie kwoty 12000Ⱡ z mojego konta przez władze Konsulatu.


:roll:

Re: Świadczenia dla nowych mieszkańców Sclavinii

PostNapisane: 28 paź 2017, o 18:48
przez Cudzoziemiec 1
Sugeruję przypomnieć się Prokuratorowi na priv. Otto von Spee-Asketil.