Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Podział administracyjny Baridasu

Archiwalne debaty, głosowania i pozostałe

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez Laurencjusz 10 sty 2018, o 21:46

By uspokoić trochę sytuację dodam, że JO Markus Arped pracuje nad mapą. Poza tym jest ze mną w ścisłym kontakcie, a ja tą aktywność pozasystemową zamierzam dzisiaj docenić :)
Obrazek

(-) Laurencjusz diuk Ma Hi at Atera GIDENA
Ostatni Wicekról Baridasu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez IUdR 10 sty 2018, o 22:03

Ten to zawsze umiał siędupą do wiatru ustawić.
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez Markus 10 sty 2018, o 23:59

Zhao napisał(a):Wszystko wina Ignacego. Zaniedbuje małżonka, a ten ma przez to rozstrój emocjonalny. Rzekłem.

To wszystko przez związek na odległość. Nie będę przecież jeździł do tego brzydkiego Grodziska.

Laurencjusz napisał(a):By uspokoić trochę sytuację dodam, że JO Markus Arped pracuje nad mapą. Poza tym jest ze mną w ścisłym kontakcie, a ja tą aktywność pozasystemową zamierzam dzisiaj docenić :)

Bardzo dziękuję, Wasza Królewska Wysokość!

IUdR napisał(a):Ten to zawsze umiał siędupą do wiatru ustawić.

Też Cię kocham.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez IUdR 12 sty 2018, o 02:26

Markus napisał(a):
Zhao napisał(a):Wszystko wina Ignacego. Zaniedbuje małżonka, a ten ma przez to rozstrój emocjonalny. Rzekłem.

To wszystko przez związek na odległość. Nie będę przecież jeździł do tego brzydkiego Grodziska.


Na Ruhnhoff aż tak nie narzekałeś :/
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez Laurencjusz 15 sty 2018, o 22:45

Wasza Książęca i Królewska Mość!
Szanowni Baridajczycy!


Przedstawiam projekt ordonansu, który zostanie przekazany do królewskiej konsultacji. Informuję, ze to już przedostatni moment na zgłaszanie Waszych pomysłów i ich konsultację przed zamknięciem tego projektu. Dodam, że w projekcie pojawia się kanał IRC #baridasa, który obecnie jest w fazie testów. Mam nadzieję, że w końcu zyskamy miejsce do prowadzenia dyskusji na naszej baridajskiej ziemi i pod prawem.


Ordonans

o podziale administracyjnym Królestwa BaridasuArt. 1. [Podział na jednostki administracyjne]


1. Królestwo Baridasu ze względu na wielkość obszaru pod względem administracyjnym dzieli się na:

1) kantony jako podstawowe i największe obszary administracyjne obejmujące znajdujące się na ich obszarze lenna, miasta i wsie,
2) lenna jako podstawowe i największe tereny prywatne lokowane na terenie kantonu i obejmujące znajdujące się na ich obszarze prywatne miasto stołeczne lenna i prywatne wsie lenne,
3) miasta (wraz ze Stolicą Królestwa Baridasu), miasta stołeczne lenn, miasta systemowe oraz inne miasta uprzednio i obecnie lokowane na terenie Baridasu, a także miasta prywatne,
4) wsie i prywatne wsie lenne, zwane również miejscowościami.

2. W imieniu Króla w sprawach podziału administracyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych, z zastrzeżeniem spraw związanych z lennami występuje jego przedstawiciel tj. Wicekról.

Art. 2. [Terytorium Królestwa Baridasu]


1. Podstawowy podział terytorium Królestwa Baridasu obejmuje:

1) obszar kontynentu oddzielonego od Wyspy Arped przez Cieśninę Guśniańską, Rów Kaletański i Morze Wedleńskie oraz ulokowany w na Kontynencie Wirtuazji i w granicach z terytorium nie zamieszkanym od północy, terytorium Dreamlandu (dawna Scholandia) od wschodu i Loardią Teutońską od południa,
2) Wyspa Arped oraz wyspy leżące w jej pobliżu tj.: Dahrimska, Bursztynową i Wolności, które położone są na południu wyspy Arped oraz na wschodzie wyspy Króla i Buddy, które tworzą lenno Tokugawa
3) kolonie, które tworzą Wyspa Melena, Wyspa Eislear oraz południowa część Wyspy Awara.

2. Szczegółowy podział terytorium Królestwa Baridasu obejmuje:

1) obszar kontynentu, wysp i kolonii dzieli się na następujące Kantony wraz z ich głównymi (miastami):

a) Kanton Królewski (Almera),
b) Kanton Elijski (Cracoffia),
c) Kanton Leśne Wybrzeże (Markona),
d) Kanton Anduria (zwany również: Republika Południowego Baridasu – Ciuad de Bravo),
e) Kanton Nawia (Kimbrus),
f) Kanton Zielona Kraina (Kartola),
g) Kanton Amberia (Gidena),
h) Kanton Melena (Juwena)
i) Kanton Awara Południowa (Nikolaopol, w skład wchodzi Wyspa Eislear).

2) lokacja lenn, miast danego kantonu określona zostanie w oddzielnych dekretach administracyjnych wicekróla w sprawach podziału administracyjnego danego kantonu.
3) wsie lenne lokowane będą przez lenników na podstawie nadanego im przywileju, a wieś Slipyjów przypisana zostanie do Kantonu Królewskiego.
4) spis kantonów, miast, wsi i innych ziem prowadzi się poprzez wydanie stosownego dekretu w tej sprawie.

Art. 3. [Lokowanie ziem w Królestwie Baridasu]


1. Na terytorium Królestwa Baridasu znajdują się ziemie uprzednio nadane oraz ziemie, które mogą być nadane.
2. Ziemie można nadać wyłącznie obywatelom z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3.
3. W wyjątkowych przypadkach dla zasłużonych i aktywnych mieszkańców może być nadana ziemia jako forma uznania ich zasług dla kraju.
4. Ziemie nadane mogą zostać odebrane gdy ich właściciel nie loguje się do systemu informatycznego przez co najmniej 60 dni lub nie uczestniczy w życiu kraju.
5. Lokację nowych ziemi dekret Wicekróla potwierdza, a ziemia, o której mowa przed wydaniem dekretu musi posiadać:

1) nazwę,
2) rozpoczęty opis ziem,
3) statut zawierający dane pierwszego właściciela, nazwę ziemi wraz z terenem, w którym lokacja ma miejsce, organy władz lokalnych wraz ich kompetencjami oraz z trybem ich powoływania i odwoływania, tryb zmiany statutu,
4) symbole, a w szczególności flagę.

6. Projekty treści, o których mowa w art. 3 ust. 4 zamieszcza się w specjalnie tworzonym miejscu na terenie Forum Centralnego Królestwa Baridasu. Wyjątek stanowią miasta systemowe, w lokacji których spełnić należy dodatkowe warunki określone w prawie centralnym.
7. Statut, o którym mowa art. 3 ust. 4 zatwierdza Rada Królestwa lub w wyjątkowych przypadkach Wicekról.

Art. 4. [Miejsca publiczne Królestwa Baridasu]


1. Do terytorium Królestwa Baridasu zalicza się również inne niż wymienione w art. 1 i 2 miejsca publiczne i instytucje, które zarządzane są przez przedstawicieli władz Królestwa Baridasu oraz miejsca i instytucje prywatne położone na jego terenie.
2. Do głównych miejsc publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na FC zalicza się:

1) Domenę Królewską jako całość.
2) Republikę Południowego Baridasu.
3) Kurię – główne miejsce prowadzenia spraw urzędowych Królestwa Baridasu.
4) Królewską Gwardię Baridasu.
5) Kongregację Panów Lennych.
6) Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny.
7) Redakcja „Herolda”.
8) Pokój 101.
9) Kanał IRC #baridasa
10) Inne wyżej nie wymienione, które zostaną utworzone po wejściu w życie niniejszego ordonansu.

3. Do głównych instytucji, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na FC zalicza się następujące instytucje państwowe, prywatne lub będące pod zarządem państwa:

1) Almera (M00003) – Stolica Królestwa Baridasu - instytucja państwowa.
2) Ciuad de Bravo (M00011) - miasto prywatne JKW Piotra II Grzegorza.
3) Bánco Baridasa (S00122) - instytucja państwowa.
4) Złota Wolność (S00008) - instytucja pod zarządem JKW Piotra II Grzegorza.
5) Herold (D00002) - instytucja państwowa.
6) Królewskie Koleje Baridajskie S.K (S00014) - instytucja państwowa.
7) Baridajska Ekipa Napraw i Uszczelnień (S00026) - instytucja państwowa.
8) Baridajski Związek Piłki Nożnej (S00030) - instytucja państwowa.
9) Akademia Almerska (S00060) - instytucja państwowa.
10) Teatr Slipyjowski (S00064) - instytucja państwowa.
11) Baridajska Liga Szachowa (S00140) - instytucja państwowa.
12) Królewska Gwardia Baridasu (S00028) - instytucja prywatna pod zarządem państwa.
13) Inne wyżej nie wymienione, które zostaną utworzone po wejściu w życie niniejszego ordonansu.

4. W miejscach publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 należy prowadzić działania związane z poszanowaniem władz i prawa, a wszelkie odstępstwa mogą powodować skutki w postaci nałożonych sankcji i kar wynikających z innych przepisów.

Art. 5. [Obowiązki i przywileje]


1. Lennik odprowadza podatek naliczany na podstawie odrębnych przepisów, a z obowiązku podatkowego zwalnia Wicekról.
2. Właściciele ziemi za podjęte działania związane z aktywnością mogą otrzymywać punkty aktywności za aktywność poza miejscami publicznymi oraz dodatkowe wynagrodzenie, a z tytułu jej nieużytkowania może być nałożony podatek na podstawie odrębnych przepisów.
3. Lennik na podstawie nadanego mu przywileju terenie swojego lenna może lokować miejscowości (wsie lenne) zgodnie z otrzymanymi nadaniami oraz przekazywać je w zarząd innym osobom.
4. Właściciel ziemi położonej na terytorium Królestwa Baridasu na podstawie udzielonego mu przywileju może stanowić prawo lokalne na swym terenie, które nie może kolidować z przepisami prawa centralnego i prawem obowiązującym w Królestwie Baridasu.

Art. 6. [Przepisy końcowe]


1. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Wicekról na mocy niniejszego prawa z terminie 30 dni zobowiązany jest zarządzić spis miast i miejscowości, które zostały odnotowane w systemie przed wejściem w życie obecnych przepisów, a następnie wydać Dekret o lennach, miastach i wsiach Kraju Korony, który podlegał będzie nowelizacji.
3. Wszelkie oficjalne mapy Królestwa Baridasu zamieszcza się na forum, chyba, że inny przepis prawa stanowi inaczej.
Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez RCA 16 sty 2018, o 09:10

Laurencjusz napisał(a):Dodam, że w projekcie pojawia się kanał IRC #baridasa, który obecnie jest w fazie testów. Mam nadzieję, że w końcu zyskamy miejsce do prowadzenia dyskusji na naszej baridajskiej ziemi i pod prawem.

Tak jak Wicekról napisał, kanał #baridasa jest już w zasadzie urządzony. Status AOP (operatora) posiada Wicekról i wskazane przez Niego osoby (czekam na informację kto zacz).

Słowem wyjaśnienia: kanał #baridasa powstał jako spełnienie obietnicy z kampanii elekcyjnej, w której obiecywałem Wam zajęcie się sprawą braku dostępu i swobody zarządzania kanałem #baridas. Już po objęciu Tronu poruszyłem kwestię kanału z obecnym ownerem (diukiem Markusem Arpedem), który ponownie zapewnił mnie, iż uzgodni sprawę z Wicekrólem. Obiecywał to już też w przeszłości, do dziś jednak nic z tych rozmów/obietnic nie wyszło. Prośbie Naszej o przekazanie statusu właściciela kanału królowi de facto usłyszałem odpowiedź odmowną.

Takie informacje przekazałem Wicekrólowi i zastanowiliśmy się co z tym dalej zrobić.

W wyniki zastanowienia się uznaliśmy, że najwłaściwszą drogą będzie zarejestrowanie i zabezpieczenie nowego kanału, tym zaś został właśnie kanał #baridasa i jako taki dziś Wam go zwracam ku chwale Królestwa i rozwoju kanałów komunikacji. Niech Wam służy.

Pozdrawiam,
Avatar użytkownika
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez piwniczak 16 sty 2018, o 09:31

A jakby tak poprosić administratora (Króla Teutonii) o przekazanie władzy nad #baridas? No i wyciągnąć konsekwencje, oczywiście.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez зхао 16 sty 2018, o 12:44

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,

świadomy swych praw i obowiązków, uroczyście dokonałem kilku poprawek kosmetycznych, które pozwoliłem sobie przedstawić za pomocą wytłuszczonego druku.

Ordonans

o podziale administracyjnym Królestwa BaridasuArt. 1. [Podział na jednostki administracyjne]


1. Królestwo Baridasu ze względu na wielkość obszaru pod względem administracyjnym dzieli się na:

1) kantony jako podstawowe i największe obszary administracyjne obejmujące znajdujące się na ich obszarze lenna, miasta i wsie,
2) lenna jako podstawowe i największe tereny prywatne lokowane na terenie kantonu i obejmujące znajdujące się na ich obszarze prywatne miasto stołeczne lenna i prywatne wsie lenne,
3) miasta (wraz ze Stolicą Królestwa Baridasu), miasta stołeczne lenn, miasta systemowe oraz inne miasta uprzednio i obecnie lokowane na terenie Baridasu, a także miasta prywatne,
4) wsie i prywatne wsie lenne, zwane również miejscowościami.

2. W imieniu Króla w sprawach podziału administracyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 Praw Kardynalnych, z zastrzeżeniem spraw związanych z lennami występuje jego przedstawiciel tj. Wicekról.

Art. 2. [Terytorium Królestwa Baridasu]


1. Podstawowy podział terytorium Królestwa Baridasu obejmuje:

1) obszar kontynentu oddzielonego od Wyspy Arped przez Cieśninę Guśniańską, Rów Kaletański i Morze Wedleńskie oraz ulokowany (usunięto w) na Kontynencie Wirtuazji i w granicach z terytorium niezamieszkanym od północy, terytorium Dreamlandu (dawna Scholandia) od wschodu i Loardią Teutońską od południa,
2) Wyspa Arped oraz wyspy leżące w jej pobliżu tj.: Dahrimska, Bursztynowa i Wolności, które położone są na południu wyspy Arped oraz na wschodzie wyspy Króla i Buddy, które tworzą lenno Tokugawa,
3) kolonie, które tworzą Wyspa Melena, Wyspa Eislear oraz południowa część Wyspy Awara.

2. Szczegółowy podział terytorium Królestwa Baridasu obejmuje:

1) obszar kontynentu, wyspy i kolonie, które dzieli się na następujące Kantony wraz z ich głównymi (miastami):

a) Kanton Królewski (Almera),
b) Kanton Elijski (Cracoffia),
c) Kanton Leśne Wybrzeże (Markona),
d) Kanton Anduria (zwany również: Republika Południowego Baridasu – Ciuad de Bravo),
e) Kanton Nawia (Kimbrus),
f) Kanton Zielona Kraina (Kartola),
g) Kanton Amberia (Gidena),
h) Kanton Melena (Juwena)
i) Kanton Awara Południowa (Nikolaopol, w skład wchodzi Wyspa Eislear).

2) lokacja lenn, miast danego kantonu określona zostanie w oddzielnych dekretach administracyjnych Wicekróla w sprawach podziału administracyjnego danego kantonu.
3) wsie lenne lokowane będą przez lenników na podstawie nadanego im przywileju, a wieś Slipyjów przypisana zostanie do Kantonu Królewskiego.
4) spis kantonów, miast, wsi i innych ziem prowadzony jest w odpowiednim dekrecie. (zrozumiałe, ale bardziej by pasowało gdyby spis prowadzony był w dziale na Forum albo po prostu przez Wicekróla).

Art. 3. [Lokowanie ziem w Królestwie Baridasu]


1. Na terytorium Królestwa Baridasu znajdują się ziemie uprzednio nadane oraz ziemie, które mogą być nadane.
2. Ziemie można nadać wyłącznie obywatelom z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3.
3. W wyjątkowych przypadkach dla zasłużonych i aktywnych mieszkańców może być nadana ziemia jako forma uznania ich zasług dla kraju.
4. Ziemie nadane mogą zostać odebrane gdy ich właściciel nie loguje się do systemu informatycznego przez co najmniej 60 dni lub nie uczestniczy w życiu kraju.
5. Lokację nowych ziemi dekret Wicekróla potwierdza, a ziemia, o której mowa przed wydaniem dekretu musi posiadać:

1) nazwę,
2) rozpoczęty opis ziem,
3) statut zawierający dane pierwszego właściciela, nazwę ziemi wraz z terenem, w którym lokacja ma miejsce, organy władz lokalnych wraz ich kompetencjami oraz z trybem ich powoływania i odwoływania, tryb zmiany statutu,
4) symbole, a w szczególności flagę.

6. Projekty treści, o których mowa w art. 3 ust. 4 zamieszcza się w specjalnie tworzonym miejscu na terenie Forum Centralnego Królestwa Baridasu. Wyjątek stanowią miasta systemowe, w lokacji których spełnić należy dodatkowe warunki określone w prawie centralnym.
7. Statut, o którym mowa art. 3 ust. 4 zatwierdza Rada Królestwa lub w wyjątkowych przypadkach Wicekról.

Art. 4. [Miejsca publiczne Królestwa Baridasu]


1. Do terytorium Królestwa Baridasu zalicza się również inne niż wymienione w art. 1 i 2 miejsca publiczne i instytucje, które zarządzane są przez przedstawicieli władz Królestwa Baridasu oraz miejsca i instytucje prywatne położone na jego terenie.
2. Do głównych miejsc publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na Forum Centralnym zalicza się:

1) Domenę Królewską jako całość.
2) Republikę Południowego Baridasu.
3) Kurię – główne miejsce prowadzenia spraw urzędowych Królestwa Baridasu.
4) Królewską Gwardię Baridasu.
5) Kongregację Panów Lennych.
6) Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny.
7) Redakcja „Herolda”.
8) Pokój 101.
9) Kanał IRC #baridasa
10) Inne wyżej nie wymienione, które zostaną utworzone po wejściu w życie niniejszego ordonansu.

3. Do głównych instytucji, o których mowa w art. 4 ust. 1 położonych na FC zalicza się następujące instytucje państwowe, prywatne lub będące pod zarządem państwa:

1) Almera (M00003) – Stolica Królestwa Baridasu - instytucja państwowa.
2) Ciuad de Bravo (M00011) - miasto prywatne JKW Piotra II Grzegorza.
3) Bánco Baridasa (S00122) - instytucja państwowa.
4) Złota Wolność (S00008) - instytucja pod zarządem JKW Piotra II Grzegorza.
5) Herold (D00002) - instytucja państwowa.
6) Królewskie Koleje Baridajskie S.K (S00014) - instytucja państwowa.
7) Baridajska Ekipa Napraw i Uszczelnień (S00026) - instytucja państwowa.
8) Baridajski Związek Piłki Nożnej (S00030) - instytucja państwowa.
9) Akademia Almerska (S00060) - instytucja państwowa.
10) Teatr Slipyjowski (S00064) - instytucja państwowa.
11) Baridajska Liga Szachowa (S00140) - instytucja państwowa.
12) Królewska Gwardia Baridasu (S00028) - instytucja prywatna pod zarządem państwa.
13) Inne wyżej nie wymienione, które zostaną utworzone po wejściu w życie niniejszego ordonansu.

4. W miejscach publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 należy prowadzić działania związane z poszanowaniem władz i prawa, a wszelkie odstępstwa mogą powodować skutki w postaci nałożonych sankcji i kar wynikających z innych przepisów.

Art. 5. [Obowiązki i przywileje]


1. Lennik odprowadza podatek naliczany na podstawie odrębnych przepisów. Z obowiązku podatkowego zwolnić może Wicekról.
2. Właściciele ziemi za podjęte działania związane z aktywnością mogą otrzymywać punkty aktywności za aktywność poza miejscami publicznymi oraz dodatkowe wynagrodzenie. Z tytułu jej nieużytkowania może być nałożony podatek na podstawie odrębnych przepisów.
3. Lennik na podstawie nadanego mu przywileju terenie swojego lenna może lokować miejscowości (wsie lenne) zgodnie z otrzymanymi nadaniami oraz przekazywać je w zarząd innym osobom.
4. Właściciel ziemi położonej na terytorium Królestwa Baridasu na podstawie udzielonego mu przywileju może stanowić prawo lokalne na swym terenie, które nie może kolidować z przepisami prawa centralnego i prawem obowiązującym w Królestwie Baridasu.

Art. 6. [Przepisy końcowe]


1. Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Wicekról na mocy niniejszego prawa w terminie 30 dni zobowiązany jest zarządzić spis miast i miejscowości, które zostały odnotowane w systemie przed wejściem w życie obecnych przepisów, a następnie wydać Dekret o lennach, miastach i wsiach Kraju Korony, który podlegał będzie nowelizacji.
3. Wszelkie oficjalne mapy Królestwa Baridasu zamieszcza się na forum, chyba że inny przepis prawa stanowi inaczej.

Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
зхао
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez Markus 16 sty 2018, o 18:12

RCA napisał(a):Już po objęciu Tronu poruszyłem kwestię kanału z obecnym ownerem (diukiem Markusem Arpedem), który ponownie zapewnił mnie, iż uzgodni sprawę z Wicekrólem. Obiecywał to już też w przeszłości, do dziś jednak nic z tych rozmów/obietnic nie wyszło. Prośbie Naszej o przekazanie statusu właściciela kanału królowi de facto usłyszałem odpowiedź odmowną.

Chapeau bas, powyższą wypowiedzią nasz Król pokazuje, że nie przestał być politykiem; jeszcze daleko mu do klasy, którą prezentował choćby jego poprzednik. Trochę więcej obiektywizmu. Sam bym nie umiał lepiej zreferować rozmowy, żeby wypadła korzystniej dla mojego interesu, nie dla interesu państwa.

Jego Królewska Mość wspomniał o trzech faktach: rozmawiał ze mną po objęciu tronu, wspomniałem, że skontaktuję się w tej sprawie z Wicekrólem, a statusu właściciela kanału nie przekażę. To wszystko prawda. Tyle tylko, że poza tym zapewniłem, że chcę upublicznić kanał, by mógł służyć wszystkim Baridajczykom, że przyznam uprawnienia operatora Wicekrólowi — tak, by mógł dowolnie zarządzać kanałem, w tym rzecz jasna przyznawać innym osobom status operatora, a ponadto, że Jego Królewska Mość uzyska status superoperatora (nad Wicekrólem), który w razie potrzeby będzie mógł rozpędzić wszystkich na cztery wiatry.

Nie potrzeba do tego być właścicielem kanału. Jest to zwyczaj — zarówno diuczessa (JKM) Karolina na kanale #sarmacja, jak i ja na kanale #baridas, byliśmy ownerami niezależnie od sprawowanej władzy w Księstwie czy Królestwie, a monarchowie mieli status operatorów. Poza tym, to korzystna sytuacja, bo mogę być techniczną pomocą dla władz Baridasu.

Wobec tego zgłaszam poprawkę, w myśl której nazwę kanału #baridasa zastąpi się nazwą kanału #baridas. Tym samym proszę Jego Królewską Mość, by przemyślał całą sytuację jeszcze raz, nie doszukiwał się złej woli i nie pałał żądzą przejęcia kanału na swoją rzecz „dla zasady”, mimo że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest uczciwe i wystarczające.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Podział administracyjny Baridasu

Postprzez Laurencjusz 16 sty 2018, o 19:54

Zhao napisał(a):Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,

świadomy swych praw i obowiązków, uroczyście dokonałem kilku poprawek kosmetycznych, które pozwoliłem sobie przedstawić za pomocą wytłuszczonego druku.
Dziękuję bardzo :)

Markus napisał(a):Jego Królewska Mość wspomniał o trzech faktach: rozmawiał ze mną po objęciu tronu, wspomniałem, że skontaktuję się w tej sprawie z Wicekrólem, a statusu właściciela kanału nie przekażę. To wszystko prawda. Tyle tylko, że poza tym zapewniłem, że chcę upublicznić kanał, by mógł służyć wszystkim Baridajczykom, że przyznam uprawnienia operatora Wicekrólowi — tak, by mógł dowolnie zarządzać kanałem, w tym rzecz jasna przyznawać innym osobom status operatora, a ponadto, że Jego Królewska Mość uzyska status superoperatora (nad Wicekrólem), który w razie potrzeby będzie mógł rozpędzić wszystkich na cztery wiatry.

Nie chcę wbijać szpilki w tą deklarację dobrej woli, ale sam w tej sprawie interweniowałem bezskutecznie i dlatego powstał pomysł z #baridasa.
Markus napisał(a):Nie potrzeba do tego być właścicielem kanału. Jest to zwyczaj — zarówno diuczessa (JKM) Karolina na kanale #sarmacja, jak i ja na kanale #baridas, byliśmy ownerami niezależnie od sprawowanej władzy w Księstwie czy Królestwie, a monarchowie mieli status operatorów. Poza tym, to korzystna sytuacja, bo mogę być techniczną pomocą dla władz Baridasu.

To prawda, że nie trzeba być właścicielem kanału, ale uprawnienia trzeba mieć by zachować czasem umiar w żartach i czasem mieć narzędzia by zbanować złośliwe osoby, które mają w as to o czym się rozmawia i ślą linijki niewybrednych słów zapełniając całą treść. W mojej subiektywnej opinii to była jedna z przyczyn zaniechania tam rozmów nie mówiąc już o obradach Rady Królestwa.
Markus napisał(a):Wobec tego zgłaszam poprawkę, w myśl której nazwę kanału #baridasa zastąpi się nazwą kanału #baridas. Tym samym proszę Jego Królewską Mość, by przemyślał całą sytuację jeszcze raz, nie doszukiwał się złej woli i nie pałał żądzą przejęcia kanału na swoją rzecz „dla zasady”, mimo że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest uczciwe i wystarczające.

JO Diuku jestem za, bo to tradycyjna nazwa, ale chciałbym najpierw zobaczyć nadane uprawnienia do pełnego administrowania tym kanałem wraz z Królem. Akt prawny leży już tyle czasu, że i te kilka dni nie zrobi tu różnicy.

PS: bardzo dziękuję wszystkim za odzew w sprawie, bo razem zawsze można więcej :)
Obrazek

(-) Laurencjusz diuk Ma Hi at Atera GIDENA
Ostatni Wicekról Baridasu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Domeny Królewskiej

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość