Strona 1 z 2

Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 20 sie 2011, o 13:14
przez Vladimir
Szanowne Damy!
Szanowni Rycerze!


Mogę z dumną powitać Was na naszym podforum, które mam nadzieję, ułatwi nam pracę. Chciałbym zgłosić pod obrady i głosowanie Loży poprawkę do naszej konstytucji "Amor patria nostra les."

POSTANOWIENIE LOŻY RYCERZY TEUTOŃSKICH 1/2011
o zmianie treści konstytucji obediencji.


Artykuł I
1. Do rozdziału III "Kolegium Loży i Sąd Rycerski" artykułu VI dodaje się się punkt o brzmieniu: "do chwili powołania Kolegium Loży w liczbie conajmniej trzech członków funkcje i kompetencje Kolegium przejmują wszyscy członkowie Loży".
2. Rozdział V "Rycerze i Damy Loży" artykuł IX punkt 27. zyskuje brzmienie: "obywatele teutońscy, bywatele sarmaccy lub obywatele całego mikroświata deklarujący przynależność do Królestwa Teutonii mogą stać się rycerzami lub damami Teutońskimi tj. regularnymi i pełnoprawnymi członkami Loży".

Artykuł II
1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Wielkiego i Przeweielbnego Mistrza.


Spieszę z wyjaśniemi. Punkt 1. z artykułu I. ułatwi pracę Loży pod wglendem podejmowania decyzji i usprawni lożową procedurę ustawodawczą. Punkt 2. tego samego artykułu daje nam możliwość przyjmowania do Loży członków nie posiadających prawnego obywatelstwa teutońskiego. Jak zauważylismy, procedury nadawania obywatelstw są bardzo długie, ten pnkt usprawni rekrutację.
Chciałbym też zgłosić projekt innego postanowienia, którym zajelibyśmy się po przyjęciu projektu w/w. Przedstawiam projekt:

POSTANOWIENIE LOŻY RYCERZY TEUTOŃSKICH 2/2011
o lożach terytorialnych mikroświata.


Artykuł I "Postanowienia ogóle."
1. Loże terytorialne zw. dalej lożami są organizacjami rycerskimi podległymi Loży Rycerzy Teutońskich i działającymi w polskim mikroświecie.
2. Loża Rycerzy Teutońskich jest dalej zwana Lożą Matką.

Artykuł II "Procedura zakładania lóż".
1. Loże zakłada Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Matki na wniosek zainteresowanego.
2. Zainteresowany nie może być członkiem Loży Matki.
3. Wniosek zostaje przedłożony Kolegium Loży pod głosowanie.
4. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania Wielki Mistrz Loży Matki wystawia patent na działalność loży,
5. Patent powinien zawierać status loży, jej prawa wewnętrze i procedury działalności Wielkiego Mistrza oraz organów odpowiedzialnych za ustawodawstwo lożowe.
6. Patent nowej loży podlega głosowaniu Kolegium Loży Matki.
7. Wniosek może złożyć osoba, która z pewnych powodów nie może być Teutońsczykiem, lecz utożsamia się z ideami głoszonymi przez Lożę Matkę.

Artykuł III "Prawa, przywileje i zakazy dla lóż".
1. Loże terytorialne posiadają prawa:
a) nadawania stopni niskich z I. Porządku swym członkom,
b) obierania Wielkiego Mistrza loży terytorialnej,
c) do własnego i wewnętrznego ustawodawstwa w postaci Konsystorzu Członków.
2. Loże terytorialne mogą otrzymać od Wielkiego i Przewielebnego Mistrza Loży Matki przywieleje, które nie są sprzeczne z zapisami tego postanowienia.
3. Loże terytorialne posiadają zakaz:
a) ustanawiania praw sprzecznych z prawem ogólnym Loży Matki,
b) nadawania stopni z II. i III. Porządku,
c) wprowadzania zmian dotyczących Rytu Cesarskiego.

Artykuł IV "Nadawanie stopni z II i III Porządku Rytu Cesarskiego członkom lóż".
1. W przypadku, gdy członek loży terytorialnej zdobywszy piąty stopień wtajemniczenia Rytu Cesarskiego odznacza się cechami nieskazitelego charakteru, szlachetności i honoru, może dostąpić w Loży Matce wyższych stopni wtajemniczenia.
2. Członek loży terytorialnej zdobywszy piąty stopień wtajemniczenia Rytu Cesarskiego i spełaniący wymogi z pierwszego punktu tego artykułu, chcąc uzyskać wyższe stopnie wtajemniczenia, musi również ubiegać się o rekomendację od Namiestnika/Króla Królestwa Teutonii.
3. Członek loży terytorialnej, który dostapi wyższych stopni wtajemniczenia Rytu Cesarskiego staje się automatycznie członek Loży Matki.

Artykuł V "Zakończenie".
1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Wielkiego i Przewielebnego Mistrza Loży Rycerzy Teutońskich.


Ten projekt pozwala na działalnośc i krzewienie naszych idei na całym mikroświecie. Loża stanie się w pewien sposób "inkubatorem" dla przyszłych Teutończyków. Nie jestem sam pewien, ilu entuzjastów naszego ruchu moglibysmy znaleźć w mikroświecie, ale zawsze możemy spróbować ;)

Ogłaszam debatę, najpierw nad pierwszym projektem, pod jego przyjęciu przejdziemy do projektu drugiego. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z przyjęciem pierwszego postanowienia. :D

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 22 sie 2011, o 19:23
przez Natalia Wittelsbach
2. Rozdział V "Rycerze i Damy Loży" artykuł IX punkt 27. zyskuje brzmienie: "obywatele teutońscy, bywatele sarmaccy lub obywatele całego mikroświata deklarujący przynależność do Królestwa Teutonii mogą stać się rycerzami lub damami Teutońskimi tj. regularnymi i pełnoprawnymi członkami Loży".


A co dokładnie rozumie się przez "deklarację przynależności"? To musi być osoba, która złożyła przysięgę w komnatach Królewskich?

Co do loży terytorialnej... super pomysł :D jestem za, nawet mogę być wysłannikiem loży w jakimś innym kraju :D

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 23 sie 2011, o 07:36
przez Vladimir
Natalia Wittelsbach napisał(a):A co dokładnie rozumie się przez "deklarację przynależności"? To musi być osoba, która złożyła przysięgę w komnatach Królewskich?


Dokładnie tak to rozumiem :D

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 24 sie 2011, o 21:42
przez Hetman_Gotfryd
Witam
czyli jak dobrze rozumiem rozszerzamy swoja działalność na inne mikro nacje, a proponowana poprawka ma usankcjonować system zależności os siedziby głównej ;)

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 24 sie 2011, o 21:51
przez IUdR
Vladimir Iwanowicz napisał(a):
Natalia Wittelsbach napisał(a):A co dokładnie rozumie się przez "deklarację przynależności"? To musi być osoba, która złożyła przysięgę w komnatach Królewskich?


Dokładnie tak to rozumiem :D

Proponuję + jakąś rekomendację. :oops:

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 25 sie 2011, o 15:12
przez Vladimir
Wprowadzającego? Nie wiem, czy będzie nam to potrzebne. Loże terytorialne byłby, to fakt, rozszerzeniem działalność LRT, ale nie posiadałyby praw do nadawania stopni wyższych. Wprowadzającego moglibyśmy ustanowić przy uzyskiwaniu stopni wyższych, co automatycznie wiązałoby się z przystąpieniem do Loży Matki ;)

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 25 sie 2011, o 15:19
przez IUdR
Vladimir Iwanowicz napisał(a):Wprowadzającego?

A np. jakiś szanowny Teutończyk? Albo sprawujący funkcję Namiestnika KT? :P

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 28 sie 2011, o 13:04
przez Vladimir
Dodałem ten pomysł do postanowienia ;)

Możemy chyba już przejść do głosowania, które potrwa do środy.

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 28 sie 2011, o 17:11
przez Irmi
Czy osoba z pierwszym stopniem może też głosować?

Re: Poprawka do konstytucji obediencji.

PostNapisane: 29 sie 2011, o 00:07
przez Hetman_Gotfryd
Witam
Właściwe czemu nie podać listy osób uwapnionych do glosowania
Było by to wskazane a zarazem podkreśli jawność glosowania