Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Sprawozdanie z nadań odznaczeń podczas XV rocznicy Teutonii

W tym dziale Królowa porusza wszelkie sprawy począwszy od tych najmniejszych a na najważniejszych skończywszy. Tu też Królowa udziela audiencji.

Sprawozdanie z nadań odznaczeń podczas XV rocznicy Teutonii

Postprzez anglov 28 lip 2018, o 18:59

Drodzy Teutończycy oraz zasłużeni Sarmaci,

Poniżej prezentuję zapis z przebiegu uroczystego wręczenia odznaczeń.

Przebieg wręczenia najwyższych odznaczeń i odznaczeń specjalnych, podczas uroczystości na kanale IRC w dniu 28 lipca 2018 r.


Wstęp


Teutonki, Teutończycy oraz zasłużeni Sarmaci,

Uroczystości rocznicowe Królestwa Teutonii, oprócz pięknych przemówień, wizyt gości, ciekawych konkursów, jest to też pora na docenienie zasług Teutonek i Teutońcyków. Tradycyjnie, na kanale IRC odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych dla zasłużonych Teutończyków, szczególnie za działalność w ciągu ostatniego roku. W przeciwieństwie do lat poprzednich, wszystkie wręczenia odbywać się będą tutaj, zaś na forum pojawi się wyłącznie zapis z uroczystości.

Wręczenia będą się odbywać w następującym porządku – będę w porządku starszeństwa orderów oraz porządku odznaczeń wyczytywał personalia i numer paszportu odznaczonego. Po przeczytaniu krótkiego opisu zasług, nastąpi oficjalne wręczenie wszystkich odznaczeń, jakie otrzymała dana osoba. Po wręczeniu wszystkich, zainteresowani odznaczeni będą mogli krótko zabrać głos.

Przejdźmy zatem do odznaczeń.

Wręczenia


Gotfryd Slavik de Ruth T1141


Działalność Gotfryda jest Teutończykom znana od lat. Jest to wybitny historyk i kronikarz. W ciągu ostatniego roku wykazał się ciągłą aktywnością, daleko wybijającą się pośród innych – wciąż na korzyść i chwalę Królestwa Teutonii. Jego działalność na wszelkich polach w Królestwie Teutonii, ale co tez warte zaznaczenia – Księstwa Sarmacji – powinno spotkać się z najwyższym uznaniem. Owe uznanie pragnę wyrazić poprzez wręczenie następujących odznaczeń. W imieniu Królestwa Teutonii, wręczam Gotfrydowi Slavikowi de Ruthowi, legitymującemu się paszportem o numerze T1141, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego oraz Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus.

Adam Jerzy Piastowski


Adam w Teutonii działa już od wielu lat. Swoim zaangażowaniem w działalność prawodawstwa, jak i ogólną działalnością Teutonii wykazał, iż dobro Teutonii stoi dla niego wyżej niż czegokolwiek innego i jest gotów poświęcić dla Niej własne wygody. Zarówno jego praca jak i postawa nie pozostały niezauważone. Jestem przekonany, że budując relacje w takim duchu oddajemy najwyższy hołd naszym przodkom. Zatem z najwyższym uznaniem, w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Adamowi Jerzemu Piastowskiemu, legitymującemu się paszportem o numerze AF793, Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego.

Vladimir ik Lihtenštán AD867


Vladimir od wielu lat pracuje na rzecz budowy kultury i tradycji Królestwa Teutonii. Jest uznanym dziennikarzem, kronikarzem, artystą, politykiem, a nawet świetnym kucharzem. Jego działalność w tych dziedzinach przyniosła mu wiele najwyższych odznaczeń Królestwa Teutonii. W tym roku chciałbym jednak wykazać szczególne uznanie za działalność Vladimira na polu szerzenia Teutonizmu i zwalczenia działań deteutonizujących – zarówno na poziomie prawa, jak i dyskusji społecznych. Wobec tego, w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Vladimirowi ik Lihtenštánowi, legitymującemu się paszportem o numerze AD867, Srebrną Gwiazdę Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego oraz Krzyż Virtuti Civili z Liliami.

Carmen Laurent-Asketil AG472


Carmen Laurent–Asketil, Lady Koadiutor Królestwa Teutonii, ale też i moja córka. Założycielka i Rektor Teutońskiej Akademii Medycznej. Choć jej działalność publiczna często jest niewidoczna, to właśnie Carmen przekazywała mi wiele innowacyjnych pomysłów do realizacji, których z przyczyn niezależnych nie udało się jeszcze zakończyć i zrealizować. W obliczu sytuacji, gdzie brak jest osób, chcących wziąć odpowiedzialność za Królestwo Teutonii, jej gotowość podjęcia się działań, gdy są one wymagane jest cenna i godna zauważenia. Jej samodzielna praca przy Teutońskiej Akademii Medycznej, jak i konkursach związanych z przewodnictwem Rady Królewskiej jest najlepszym wyznacznikiem umiejętności samodzielnego przeprowadzenia inicjatywy. Zaś sposób w jaki Carmen krzewi ideały Teutonizmu i zwalcza działania przeciwko niemu, imponuje mnie samemu, co jest najlepszym wyznacznikiem do odznaczenia tegoż. Wobec powyższego, w imieniu Królestwa Teutonii, nadaję Carmen Laurent-Asketil, legitymującej się paszportem o numerze AG472 Srebrną Gwiazdę Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego oraz Srebrny Medal Sapere Auso.

Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste AG287


Działalność Vanderleia, choć obecna od stosunkowo niedawna, jest niezwykle cenna. W pewien sposób stanowi ona manifest Teutonizmu i stanowi wskazówkę dla innych. Sam Vanderlei udziela się także na innych polach – przez długi czas działał w Trybunale Koronnym, także jako Marszałek, kontynuując najlepsze tradycje obecności Teutończyków w wymiarze sprawiedliwości. Działa też aktywnie jak prezes Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii i przeprowadził, z sukcesem, dwie edycje Pucharu Króla Teutonii. W mojej opinii jego działalność zarówno na podłożu kulturalnym, jak sportowym jest niepodważalna, a zdolność do przeprowadzania inicjatyw – wielokrotnie udowodniona. Wobec działalności Vanderleia, w mojej ocenie, należą się wysokie odznaczenia państwowe. Zatem w imieniu Królestwa Teutonii, nadaję Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste, legitymującemu się paszportem o numerze AG287 Krzyż Kawalerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus, Srebrny Medal Sapere Auso oraz Brązowy Medal Magister Ludi.

Wojciech Hergemon T0003


Historia Teutonii jest nierozerwalnie związana z działalnością Wojciecha Hergemona. Przeglądając archiwalne materiały, jego imiona pojawią się wielokrotnie jako założyciela, czy działacza. Jego działalność publiczna w Teutonii nie ustaje do dziś. Nie wybiegając daleko w przeszłość, należy pamiętać, że przez długi czas uświetniał sarmackie sądownictwo swoją osobą. Po zakończeniu działalności w Trybunale, wskrzesił Narodowe Odrodzenie Teutonii, partię polityczną stanowiącą istotną alternatywę w życiu publicznym Księstwa i wprowadził jej znaczącą reprezentację do Sejmu. Nadto kandydował w elekcji Księcia, zdobywając znaczne poparcie w Sarmacji. O samej postaci Wojciecha, Arcyksięcia Teutończyków, pierwszego syna Jakoba Wielkiego, można się wiele dowiedzieć z artykułu historycznego wydanego przeze mnie w ubiegłym roku: Życie i Czasy Wojciecha Hergemona (http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10693). Działalność Wojciecha w ubiegłym roku jest niepodważalna, a jako że jest posiadaczem najwyższych odznaczeń państwowych, zdecydowałem następujące: w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Wojciechowi Hergemonowi legitymującemu się paszportem o numerze T0003, Krzyż Virtuti Civili z Liliami

Sereus von Ahabejż AF147


Sereus ma pomysły na działalność w Teutonii, lecz niestety w wielu przypadkach, brak mu czasu na ich realizację. Odznaczenie jakie mu nadaję, jest wyrazem mojego najwyższego uznania dla rozsądku i chłodnego spojrzenia w momentach, gdy najbardziej był potrzebny. Uważam, że jego często odmienne poglądy, wielokrotnie wnosiły nowe światło do dyskusji. Uważam również, że są świadectwem jego najwyższego zrozumienia i refleksji nad istotą i znaczeniem Teutonizmu. To właśnie z Sereusem przeprowadziłem swojego czasu wiele konstruktywnych dyskusji. Nie obawiał się kłócić i spierać ze mną, by uzasadnić swoją rację. Doceniam to ponad wszelką miarę i żałuję, że ograniczony czas Sereusa nie pozwolił mi docenić jego starań bardziej. Tak więc, w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Sereusowi von Ahabejżowi, legitymującemu się paszportem o numerze AF147, Krzyż Virtuti Civili oraz Srebrny Medal Sapere Auso.

Albert Felimi-Liderski AE494


Dla nieco starszych stażem to może być wręcz trudne do uwierzenia, ale Albert Sarmację zamieszkuje od niemal 7 lat. Choć jego działalność nie zawsze była związana z Teutonią, a w przeszłości moja wizja i Alberta były diametralnie różne, już od kilku lat zmienił się to sposób znaczący. Choć działalność Alberta bezpośrednio w Teutonii nie były zbyt znaczące, podejmował się on wielu działalności poza nią, prezentując nań najwyższe standardy, wielokrotnie prezentowane przez członków Teutonskiej społeczności. Zatem w uznaniu odwagi cywilnej w działalności w obronie ideałów i krzewienia tradycji, w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Albertowi Felimi-Liderskiemu, legitymującemu się paszportem o numerze AE494, Krzyż Virtuti Civili.

Timan Demollari A4412


Działalność dla sportu jest istotnym elementem kultury Sarmacji i Teutonii. Timan niewątpliwie jest jednym z tych, którzy ze sportem jest najlepiej kojarzony. Prezydent MUP, Prezes Baridajskiego Związku Piłki Nożnej i selekcjoner Baridasu – tym się wsławił poza granicami. W Teutonii prowadzi drużynę RVT Hrabia Ruhnhoff. Myślę, że działalność Timana na wyróżnienie zasługuje bezapelacyjnie. Wobec tego, w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Timanowi Demollariemu legitymującemu się paszportem o numerze A4412, Srebrny Medal Magister Ludi.

Leszek Karakachanow Sr A5889


Choć Leszek został odznaczony już najwyższym odznaczeniem sportowym, dla docenienia jego zaangażowania w prowadzenie obecnie najlepszej drużyny teutońskiej w Sarmackiej Ligi Piłkarskiej, czyli oczywiście FKK Rantiochskie Krasnoludy. Leszkowi serdecznie gratuluję i zapraszamy do referowania sukcesów drużyny! W imieniu Królestwa Teutonii wręczam Leszkowi Karakachanowi Seniorowi, legitymującemu się paszportem o numerze A5889, Srebrny Medal Magister Ludi.

Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni AE939


Daniel – tak jak i Leszek - choć nagrodzony najwyższym odznaczeniem sportowym od dawna wykazuje ogromne zaangażowanie w budowę swojej drużyny, czyli Futbólfeaán Auterra. Gratuluję wszelkich dobrych wyników i dziękuję za prezentacje wyników jakie są zamieszczane na forum Teutonii. W imieniu Królestwa Teutonii wręczam Danielowi Maksymilianowi von Schwarz-Saryoniemu, legitymującemu się paszportem o numerze AE939, Srebrny Medal Magister Ludi.

Tytus Aureliusz-Chojnacki AF205


Margońskie Konie – legenda wśród drużyn Teutonii. niegdyś prowadzona przez Kedara via Margończyka, dziś zarządzana przez Tytusa. Choć mogłoby się wydawać że praca z taką drużyną może być trudna, ze względu na oczekiwania społeczności, Tytus radzi sobie z tym doskonale. Wobec czego w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Tytusowi Aureliuszowi-Chojnackiemu, legitymującemu się paszportem o numerze AF205, Srebrny Medal Magister Ludi.

Henryk von Thorn-Leszczyński A7599


Wśród odznaczeń dla osiągnięć sportowych nie może zabraknąć miejsca dla nowego selekcjonera reprezentacji Teutonii. Henryk podjął się tego niełatwego zadania parę miesięcy temu, lecz niestrudzenie dąży do odbudowy jej siły, by stałą na najwyższym mikroświatowym poziomie. Trzymamy kciuki za sukcesy Henryka, a tymczasem w imieniu Królestwa Teutonii wręczam Henrykowi von Thornowi-Leszczyńskiemu, legitymującemu się paszportem o numerze A7599, Brązowy Medal Magister Ludi.

Zakończenie i przemówienia


Serdeczne gratulacje dla wszystkich odznaczonych. Jeśli ktoś z odznaczonych chce zabrać głos – proszę o informację.
Wszystkie odznaczenia zostały wręczone na mocy nadań z tego aktu prawnego: http://prawo.sarmacja.org/akt,10282.html

Ponieważ nie widzę chętnych do przemówień – dziękuję.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Sprawozdanie z nadań odznaczeń podczas XV rocznicy Teuto

Postprzez Vladimir 29 lip 2018, o 04:37

Wasza Królewska (już) Wysokość!

Serdecznie dziękuję za udekorowanie mojej osoby. Gratuluję również pozostałym.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Sprawozdanie z nadań odznaczeń podczas XV rocznicy Teuto

Postprzez AJ Piastowski 29 lip 2018, o 10:41

I ja również dziękuję WKW za wzbogacenie mojej kolekcji. Jak za każdym razem, jest to dla mnie zaszczyt. Gratuluję również pozostałym.
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Sprawozdanie z nadań odznaczeń podczas XV rocznicy Teuto

Postprzez Hetman_Gotfryd 29 lip 2018, o 21:47

WKW
Bardzo dziękuję za wyróżnienie mojej osoby. Ale nie zasłużyłem sobie aż na takie wyróżnienie...
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Zamek Królewski [Úr Kongburg]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron