Strona 1 z 1

[Ordynacja Ahabejż] Sprawy Urzędowe

PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:22
przez Sereus von Ahabejż
Wasza Królewska Mość!

Pozwalam sobie założyć ten wątek, który będzie pełnił rolę biura urzędowego dla Ordynacji Ahabejż. Przedstawiane tu będą Statuty do akceptacji Waszej Królewskiej Wysokości, jak wszelka inna komunikacja dotycząca Ordynacji.

Re: [Ordynacja Ahabejż] Sprawy Urzędowe

PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:34
przez Sereus von Ahabejż
Wasza Królewska Wysokość!

Zwracam się do WKW z prośbą o akceptację statutu w formie zaprezentowanej poniżej.

Statut Ordynacji Ahabejż


[Preambuła]


W imię Kostroboga, Syleny i Żaretnika!
Z łaski Księcia Sarmacji Szlachcic, z łaski Króla Teutonii zasadźca i zarządca Okręgu, ja Sereus Ahabejż korzystając z praw mi właściwych kreuję i nadaję miano Ordynacji Ahabejż. Jest właściwe by oznaczyć dla przyszłych pokoleń siedzibę, ojcowiznę i niepodzielne wiano. Takoż właściwe jest podług zwyczajów tutejszych przyjąć nazwisko mojego rodu od ziem wyprowadzać w formie von Ahabejż.
Tak na pamiątkę rzekł Ordynat pierwszy tego miana Wicehrabia Sereus.


[Ustrój Ordynacji]

 1. Nadaje się Okręgowi ustrój Ordynacji w rycie majoratu.
 2. Ordynacja otrzymuje nazwę Ahabejż.
 3. Ordynacja przyjmuje za swoje godło herb Znamię.
 4. Zarządcy Ordynacji przysługuje miano Ordynata.
 5. Osoby zamieszkujące Ordynację mogą mieć status:
  1. Ordynata, zarządca okręgu, może nosić nazwisko von Ahabejż,
  2. Krewniak, uznany przez Ordynata, może nosić nazwisko von Ahabejż,
  3. Mieszkaniec, osoba deklarująca wolę mieszkania na terenie Ordynacji.
 6. Ordynat publikuje Spis Zamieszkujących Ordynację


[Granice i podział Ordynacji]

 1. Ordynacja składa się z ziem:
  1. miasta portowego Fischmarkt, znajdującego się na zachodnim wybrzeżu Zommerlandu, 40 kilometrów na południe od granicy z Królestwem Baridasu;
  2. ziem w promieniu 20 kilometrów od miasta Fischmarkt;
  3. wód przybrzeżnych w odległości 12 mil morskich od wybrzeża objętego Ordynacją;
 2. Na terenie Ordynacji wyróżnia się:
  1. miasto Fischmarkt, siedzibę władz i Ordynata;
  2. terenów dawnej twierdzy Fischmarkt, na południe od miasta;
  3. terenu Chramu Dawnych Bóstw, na wzgórzu świątynnym, 10 kilometrów na północny-wschód od miasta Fischmarkt (wraz ze wspomnianym wzgórzem);
  4. terenów pozostałych, oddanych do dyspozycji mieszkańców na pomnażanie majątku Ordynacji.
 3. Tereny Ordynacji są nierozdzielne na drodze umów, a wyłącznym zarządcą jest Ordynat.
 4. Ordynat ma prawo dołączyć do Ordynacji nowe tereny zgodnie z własną wolą, o ile posiada do nich prawa.


[Prawa miejscowe]

 1. Na terenie Ordynacji religią właściwą jest Rodzimowierstwo Teutońsko-Slaviańskie Reformowane,
 2. Na terenie Ordynacji ustanawia się święta wolne od pracy:
  1. 21 marca - Dzień Narodzin, pierwszy dzień roku, święto Żaretnika;
  2. 22 do 24 czerwca - Boskie Wesele Kostroboga i Syleny;
  3. 22 grudnia - Dzień pochówku ostatni dzień roku, rozpoczynającego Panowanie Kościeja.


[prawa końcowe]

 1. Statut nadaje Ordynat za akceptacją Króla Teutonii oraz innych suwerenów ziem które obejmuje Ordynacji.
 2. Ordynat dysponuje prawem i wolą przekazania swojego urzędu.
 3. Jeśli Ordynat nie wskaże następcy jego urząd przejmuje Krewniak który najdłużej nosi nazwisko von Ahabejż, lub jeśli nie podejmie on obowiązku - Król Teutonii.
 4. W prawach nie określonych w tym dokumencie stosuje się prawo wyższego rzędu.

Re: [Ordynacja Ahabejż] Sprawy Urzędowe

PostNapisane: 10 sty 2018, o 00:54
przez IUdR
Tak tylko napiszę, że z tym "Ordynatem" to bym uważał. Tzn. nie mam pewności, czy to nie może być uznane za tytul honorowy. Czeba by spytać Trybunału, albo na wszelki wypadek dostać glejt od Księcia.

Re: [Ordynacja Ahabejż] Sprawy Urzędowe

PostNapisane: 10 sty 2018, o 14:48
przez Sereus von Ahabejż
Zdaję sobie sprawę, że aby wszystko to nabrało mocy prawnej na terenie Księstwa muszę zwrócić się do Księcia o uznanie tych tytułów.