Strona 1 z 1

Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 9 sty 2016, o 21:16
przez Albert
BUDŻET KRÓLESTWA TEUTONII


Wpływy:
 1. Subwencje
 2. Podatki prowincjonalne
 3. Podatki od tantiem, zakupu zup
 4. Inne

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: zasady wypłacania
  1. Król Teutonii — stawka dzienna: 350 lt
  2. Lord Koadiutor — stawka dzienna: 350 lt
  3. Lord Ekonom — stawka dzienna: 350 lt
  4. Lord Poborca — stawka dzienna: 300 lt
  5. Lord Lingwista — stawka dzienna: 300 lt (nie wypłacać)
  6. Redaktor Naczelny Gazety Teutońskiej — stawka dzienna: 300 lt
  7. Dyrektor Teutońskiej Filharmonii Królewskiej — stawka dzienna: 300 lt
  8. Rektor TIH — stawka dzienna: 300 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej — 40 000 lt
 3. Inne

I. Utworzone zostają:
II. Oba fundusze zostają dofinansowane kwotami kolejno 50 000 lt i 125 000 lt z konta głównego Królestwa Teutonii.

III. Lord Ekonom zobowiązany jest przedstawić co miesiąc dokładny wykaz przychodów i wydatków. W przypadku bilansu dodatniego, nadwyżkę dzieli się między Fundusz Socjalno-Aktywnościowy i Fundusz Kulturowy w następujący sposób:
 • Fundusz Kulturowy — 60%
 • Fundusz Socjalno-Aktywnościowy — 40%
IV. W przypadku bilansu miesięcznego ujemnego i braku możliwości wypłacenia wynagrodzeń, dotacji dla Gazety Teutońskiej, czy innych wydatków ze środków bieżących, wykorzystuje się w tym celu odpowiedni fundusz(np. dla wynagrodzeń —Fundusz Socjalno-Aktywnościowy).


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:22
przez Albert
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 01/2016


Wpływy:
 1. Subwencje: 76 500 lt
 2. Podatki prowincjonalne: 53 051,4 lt
 3. Podatki od zup, tantiem i industrializacji: 24 133,65 lt
ŁĄCZNIE: 153 685,05 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 53 149,5 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
ŁĄCZNIE: 93 149,5 lt


BILANS: +60 535,55 lt
 • Fundusz Kulturowy — 36 321,33 lt
 • Fundusz Socjalno-Aktywnościowy — 24 214,22 lt


-----------------------------------------------------


Słowo komentarza: jak widać, system pomyślany był bardzo logicznie — pieniędzy miało co miesiąc wystarczać średnio na jedną dotację i jeden zasiłek, co osiągnięte zostałoby bezproblemowo. Piszę w czasie przeszłym, gdyż nastąpiły zmiany w wypłacaniu subwencji, co zmusi mnie, a przede wszystkim nas wszystkich, do opracowania nowej strategii finansowej. Pytań jest wiele: co zrobić, żeby góra pieniędzy stopniała? Jak szybko to się stanie? A może w ogóle nie przejmować się tym i radzić sobie bez subwencji? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć już niedługo, a dokładniej, jak już wielokrotnie pisałem, w połowie lutego, w związku z czym proszę o nieco cierpliwości i wstrzymanie się z projektami uchwał, czy ustaw, mających w założeniu pomóc wyjść Teutonii na tym jak najbardziej korzystnie. Wszelkie uwagi, pomysły, proszę zgłaszać do mnie, poprzez Pocztę Konną.

Tl;dr: Bilans dobry, ale zmiany w subwencjach wymuszą zmiany także w funkcjonowaniu polityki finansowej KT. Konsultacje w połowie lutego, wszelkie pomysły proszę przesyłać mi przez PK.(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 12 mar 2016, o 22:36
przez Albert
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 02/2016


Wpływy:
 1. Subwencje: 76 500 lt
 2. Podatki prowincjonalne: 57 865,74 lt
 3. Podatki od industrializacji: 24 764,50 lt
 4. Podatki od zup i tantiem: 29 816,22 lt
ŁĄCZNIE: 112 446,46 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 49 996,00 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
ŁĄCZNIE: 89 996,00 lt


BILANS: +22 450,46 lt
 • Fundusz Kulturowy — 13 470,28 lt
 • Fundusz Socjalno-Aktywnościowy — 8 980,18 lt


-----------------------------------------------------


Słowo komentarza: Nie był to zbytnio miarodajny miesiąc, zważając na ogromne wręcz wpływy z industrializacji, które zazwyczaj wynoszą ok. 5-10 tysięcy libertów. Ciężko więc pochylić się, zgodnie z zapowiedzią, nad cyferkami i ewentualnymi podwyżkami wynagrodzeń, czy obniżkami podatków. Tak czy inaczej, teraz już wiemy, że nawet bez subwencji możemy być na plusie, nie obcinając przy tym niczego. Abstrahując, marzec to miesiąc koronacyjnych wydatków, a więc zapowiada się na to, że bilans będzie ujemny. I dobrze. Nie szczędźmy na aktywność.


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 10 kwi 2016, o 17:47
przez Albert
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 03/2016


Wpływy:
 1. Subwencje: 0,00 lt
 2. Podatki prowincjonalne: 67 636,55 lt
 3. Podatki od industrializacji: 5 260,5 lt
 4. Podatki od zup i tantiem: 16 794,66 lt
ŁĄCZNIE: 89 691,71 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 59 675 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
 3. Dotacje: 19 500 lt
 4. Inne: 50 000 lt
ŁĄCZNIE: 169 175,00 lt


BILANS: -79 483,29 lt
 • Fundusz Kulturowy — 0,00 lt
 • Fundusz Socjalno-Aktywnościowy — 0,00 lt


-----------------------------------------------------


Słowo komentarza: Kolejny średnio miarodajny miesiąc, w którym ogromną rolę odegrała koronacja. Gdy dołożymy do tego dosyć słabe wpływy z industralizacji i dotację, wychodzi nam bilans na sporym minusie, który w przypadku braku tych wszystkich wydatków byłby po prostu w okolicach zera. Nie chciałbym jednak takiego scenariusza — cieszę się, że mogłem wreszcie wypłacić komuś dotację i liczę, że będę wypłacał ich więcej — to pokazuje, że Teutończycy „coś” robią. Poza tym, cieszę się, że mogłem skorzystać po raz pierwszy z eksportu salda konta do pliku .csv — to spora oszczędność czasu oraz gwarancja, że w przygotowywaniu tego podsumowania nie przeszkodzi nam już żaden błąd ludzki.


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 13 cze 2016, o 17:33
przez Albert
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 04/2016


Wpływy:
 1. Podatki prowincjonalne: 80 814,63 lt
 2. Podatki od zup, tantiem i industrializacji: 17 789,25 lt
ŁĄCZNIE: 98 603,88 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 52 924,75 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
ŁĄCZNIE: 92 924,75 lt


BILANS: + 5 679,13 lt


-----------------------------------------------------


Słowo komentarza: Ze sporą zwłoką, ale w końcu publikuję świeżo podliczony budżet za kwiecień, kajając się jednocześnie z powodu opóźnienia spowodowanego głównie realem — wyjazdami, nauką, etc. Krótko, zwięźle, jesteśmy na plusie i to jest najważniejsze. Wynagrodzenia wyszły trochę mniej, bo obciąłem sobie te za sprawowanie funkcji LE i LB, ale także podatków zebrałem więcej niż zwykle. Oby tak dalej.


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 9 lip 2016, o 10:55
przez Albert
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 05/2016


Wpływy:
 1. Podatki prowincjonalne: 75 553,62 lt
 2. Podatki od zup, tantiem i industrializacji: 22 959,44 lt
ŁĄCZNIE: 98 513,06 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 63 774,75 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
 3. Inne: 6 180 lt
ŁĄCZNIE: 109 954,75 lt


BILANS: — 11 441,69 lt


-----------------------------------------------------


Słowo komentarza: stabilnie. Kolejny miesiąc wychodzimy na mniej więcej zero, więc jest dobrze. Wydatki „inne” to pojedyncza nagroda za Gajniki. Oby tak dalej.


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 9 lip 2016, o 11:56
przez Albert
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 06/2016


Wpływy:
 1. Podatki prowincjonalne: 77 409,19 lt
 2. Podatki od zup, tantiem i industrializacji: 20 604,75 lt
 3. Inne: 100 000 lt
ŁĄCZNIE: 198 013,94 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 66 750 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
ŁĄCZNIE: 106 750 lt


BILANS: + 91 263,94 lt


-----------------------------------------------------


Słowo komentarza: wow. Gdyby nie pewna dotacja, wyszlibyśmy na stabilnym, małym minusie. Podziękujmy więc Helwetykowi!


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Re: Polityka finansowa Królestwa Teutonii

PostNapisane: 15 wrz 2016, o 22:10
przez Roland
BILANS KRÓLESTWA TEUTONII ZA 08/2016


Wpływy:
 1. Subwencje: 114000,00 lt
 2. Podatki prowincjonalne: 54131,38 lt
 3. Opłaty prowincjonalne: 15500,00 lt
 4. Podatki od zup, tantiem i industrializacji: 20000,00 lt
ŁĄCZNIE: 203631,38 lt

Wydatki:
 1. Wynagrodzenia: 88660,00 lt
 2. Dotacja dla Gazety Teutońskiej: 40 000 lt
ŁĄCZNIE: 128660,00 lt


BILANS: +74971,38 lt
 • Fundusz Kulturowy — 44982,83 lt
 • Fundusz Socjalno-Aktywnościowy — 17993,13 lt


(—) Roland Heach-Romański,
Lord Ekonom