Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Teutońska Gwardia Rycerska

W tym dziale Królowa porusza wszelkie sprawy począwszy od tych najmniejszych a na najważniejszych skończywszy. Tu też Królowa udziela audiencji.

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 4 sty 2015, o 13:46

5] Strzelba Remington 870


Obrazek


Kolba stała;
Chwyt pistoletowy;
Adapter do podwieszania strzelby na szynie Picatinny;
Trzy lufy o długości 10, 14 i 18 cali;
Przedłużacze magazynka rurowego;

Poszczególne elementy po połączeniu tworzą strzelbę w wersji;

Strzelby bojowej (lufa 18 cali, przedłużacz magazynka na pięć nabojów, kolba stała, pas nośny)
Strzelby patrolowej (lufa 14 cali, przedłużacz magazynka o pojemności dwóch nabojów, kolba stała)
Broni pomocniczej (lufa 10 cali, chwyt pistoletowy, jednopunktowy pas nośny) – broń w tej wersji ma służyć głównie jako tzw. wytrych balistyczny (broń do odstrzeliwania zamków i zawiasów drzwi)
Broni akcesoryjnej (lufa 10 cali, adapter) – zestaw do podwieszania pod lufą karabinka M4, przeznaczenie analogiczne jak wersji broni pomocniczej
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 4 sty 2015, o 22:07

Karl Gustaw granatnik przeciw pancerny


Obrazek


Kaliber; 85mm
Masa; 8,5 kg rozładowany
Zasięg; 450 m
Przebijalność; 400mm

Do broni dedykowana jest amunicja w pięciu rodzajach: kumulacyjna (typu HEAT-551), przeciwpancerno-odłamkowa (typu HEDP-502), odłamkowo-burząca (typu HE-441B), oświetlająca (typu 545) i dymna (typu 469B).
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 4 sty 2015, o 22:12

RBS 70 przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy

Obrazek


Posiada zasięg ok. 8000 m oraz pułap ok. 5000 m.
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 4 sty 2015, o 22:17

Range Rover opancerzony 20 sztuk; model osobowego samochodu terenowego zaliczanego do segmentu SUV produkowany przez firmę Land Rover


Obrazek
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 4 sty 2015, o 22:22

Ciągnik podwodny Diver Propulsion Device 30 sztuk dla płetwonurków

Obrazek
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 4 sty 2015, o 22:26

Granatnik automatyczny ("karabin maszynowy strzelający granatami") – samoczynna broń zespołowa strzelająca specjalnymi nabojami o kalibrze 40 mm. Zasilana za pomocą taśmy lub z magazynka

Obrazek
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez Hetman_Gotfryd 5 sty 2015, o 12:30

Kurcze coraz więcej sprzętu i uzbrojenia...
Postaram się na dniach przysiąść i opisać strukturę Brygady i batalionów; bo już mnie trochę terminy gonią... ;)
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 5 sty 2015, o 15:17

USTAWA


TEUTOŃSKA LWIA GWARDIA KRÓLEWSKA

[Artykuł 1]


Tworzy się Teutońską Lwią Gwardię Królewską jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, w której służba jest honorowa i ochotnicza.

Do głównych zadań TLGK należy ochrona Króla i Jego Rodziny oraz innych osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii.


[Artykuł 2]

Organizacja


Dowódca TLGK podlega bezpośrednio Królowi Teutonii i jest przełożonym wszystkich Gwardzistów.
Dowódcę TLGK powołuje i odwołuje Król na wniosek Wielkiego Mistrza Loży Rycerzy Teutońskich.
Dwóch jego zastępców powołuje i odwołuje Król po rozpatrzeniu wniosków; Dowódcy TLGK oraz Loży Rycerzy Teutońskich.

W razie opróżnienia stanowiska Dowódcy, Król Teutonii, do czasu powołania nowego powierza pełnienie jego obowiązków jednemu z zastępców, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Dowódcę TLGK, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji Król powierza obowiązki jednemu z zastępców.


[Artykuł 3]

Dowódca Gwardii


Nosi stopień Brygadiera, kieruje TLGK zapewniając sprawne wykonywanie zadań poprzez;

1] Organizowanie ochrony
2] Organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej TLGK
3] Określanie oraz wykonywanie programu szkolenia Gwardzistów oraz zapewnienia im właściwych warunków ich przebiegu
4] Współdziałanie z centralnymi organami rządowymi oraz samorządowymi Królestwa Teutonii
5] Określanie w drodze decyzji wzorów umundurowania, stopni w TLGK oraz wzorów legitymacji i identyfikatorów Gwardii

Powyższe zadania Dowódca może przekazać w drodze rozkazu do wykonania swoim zastępcom lub innym osobom podlegającym mu służbowo.

[Artykuł 4]


Symbolika TLGK

D o W y k o n a n i a
[Artykuł 5]


Formy i zakres działania Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

W celu zapewnienia ochrony, o której mowa w Art.1 TLGK;

1] Planuje zabezpieczenie Króla, osób, obiektów i urządzeń
2] Rozpoznaje potencjalne zagrożenia
3] Zapobiega powstawaniu zagrożeń
4] Koordynuje realizację działań ochronnych
5] Wykonuje bezpośrednią ochronę

Gwardzista w czasie wykonywania czynności służbowych jest zobowiązany do przestrzegania i ochrony Praw Człowieka.

Gwardzista wykonując zadania ma prawo;

] Wydawać polecenia osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa Króla i Jego Rodziny, obiektów i urządzeń podlegających ochronie Gwardii, a w szczególności wydawać polecenia;

] Opuszczenia przez osoby miejsca, w którym przebywanie może stanowić zagrożenie dla realizacji zadania,
zatrzymania pojazdu
usunięcia pojazdu z miejsca postoju,

] Legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości,

] Zatrzymywać osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia Króla, a także osoby w sposób rażący naruszające porządek publiczny,

] Dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunki i pomieszczenia, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Króla, Jego Rodziny oraz chronionych obiektów,

] Żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych. Organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy,

] Zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie pomocy.

Nieumundurowany Gwardzista jest zobowiązany na żądanie obywatela, wobec którego wykonuje czynność służbową do okazania legitymacji.


[Artykuł 6]

Służba


Służbę w TLGK może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo Teutońskie od co najmniej dwóch miesięcy, korzystająca z pełni praw obywatelskich, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, mająca zdolność fizyczną jak i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej, gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej oraz posiadająca pozytywną opinię Loży Rycerzy Teutońskich.

Dowódca Gwardii może w drodze wyjątku wyrazić zgodę na pełnienie służby kandydackiej przez rekruta nie posiadającego obywatelstwa Teutońskiego ale posiadającego pozytywna rekomendację Loży Rycerzy Teutońskich oraz udokumentowane zasługi dla Królestwa Teutonii.

Dowódca TLGK w drodze osobnego rozporządzenia określa, sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Określa również formę i przebieg procesu rekrutacyjnego.

Stosunek służbowy Gwardzisty powstaje w drodze mianowania przez Króla po przejściu szkolenia kandydackiego.

Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie personalnym.

Po zaprzysiężeniu Gwardziście wydawana jest legitymacja oraz identyfikator służbowy.

Gwardzista podlega corocznemu opiniowaniu służbowemu przez bezpośredniego przełożonego.

Gwardzista jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych oraz poszerzanie zadań wiedzy specjalistycznej.

Gwardzista w czasie pełnieni służby i poza nią zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.

Gwardzista ma zakaz udzielania informacji o osobach i obiektach ochranianych oraz rodzaju wykonywanych zadań przedstawicielom prasy i osobom trzecim.

Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu stosunku służbowego.

Kontakty Gwardzistów z osobą ochranianą powinny sprowadzać się do spraw mających związek z zapewnieniem bezpieczeństwa.

W trakcie realizacji zadań ochronnych oraz poza służbą Gwardzista nie manifestuje swoich poglądów ani nie okazuje sympatii politycznych.[Artykuł 7]

Przełożony


1] Dąży zapewnienia podległym Gwardzistom jak najlepszych warunków wykonywania zadań

2] Zapewnia wsparcie w każdej dostępnej formie

3] Daje podwładnym wzorowy przykład zachowania oraz kompetencji służbowych

4] Na bieżąco analizuje efektywność pracy swoich podwładnych, informuje ich o zauważonych nieprawidłowościach[Artykuł 8]

Stopnie


Stopnie w Gwardii są następujące od najniższego;

-Ochotnik

GWARDZIŚCI;


- Gwardzista
- Starszy Gwardzista
- Kapral
- Starszy Kapral

PODOFICEROWIE;

- Młodszy Wachmistrz
- Wachmistrz
- Starszy Wachmistrz

OFICEROWIE MŁODSI;

-Chorąży
-Podporucznik
-Porucznik
-Rotmistrz

OFICEROWIE STARSI;

-Major
-Podpułkownik
-Pułkownik

- Brygadier Generalny czyli dowódca Gwardii


Mianowanie na kolejny, wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji oraz w zależności od opinii służbowej.


[Artykuł 9]

Nagrody i Kary


Gwardzista, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez;

] Pochwałę
] Pochwalę z wpisem do legitymacji
] Przedstawienie do odznaczenia
] Przedterminowe mianowanie na wyższy stopień


Do Kar zaliczane są;

] Upomnienie
] Nagana z wpisem do legitymacji
] Wyznaczenie na niższe stanowisko
] Zawieszenie w czynnościach służbowych
] Obniżenie stopnia
] Pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby

O pozbawieniu lub obniżeniu stopnia orzeka wyznaczona przez Dowódcę Gwardii Rada Oficerska po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego oraz uwzględnieniu wszelkich zaistniałych okoliczności. Rada powoływana jest na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia o następną kadencję. Jej wyroki są ostateczne.


[Artykuł10]

Przepisy Końcowe

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez Vladimir 5 sty 2015, o 18:51

Pozwoliłem sobie nanieść moje poprawki, zachęcam do dyskusji :)

Dekret Króla Teutonii nr ..............
o utworzeniu Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

Artykuł 1
1. Tworzy się Teutońską Lwią Gwardię Królewską (dalej: Gwardia) jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, w której służba jest honorowa i ochotnicza.
2. Do głównych zadań Gwardii należy ochrona Króla i Jego Rodziny oraz innych osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii.

Artykuł 2 [Organizacja]
1. Dowódca Gwardii podlega bezpośrednio Królowi Teutonii i jest przełożonym wszystkich Gwardzistów.
2. Dowódcę Gwardii powołuje i odwołuje Król na wniosek Wielkiego Mistrza Loży Rycerzy Teutońskich z pośród członków Loży Rycerzy Teutońskich.
3. Zastępce Dowódcy Gwardii powołuje Dowódca Gwardii.
4. W razie opróżnienia stanowiska Dowódcy, do czasu powołania nowego, dowództwo przejmuje Zastępcy. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą Gwardzista nie możne piastować dowództwa dłużej niż 3 miesiące.
5. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Dowódcę Gwardii, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji, dowództwo przejmuje Zastępcy. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście.

Artykuł 3 [Dowódca Gwardii]

1. Dowódca nosi stopień Brygadiera, kieruje Gwardią zapewniając sprawne wykonywanie zadań poprzez;
1] Organizowanie ochrony
2] Organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
3] Określanie oraz wykonywanie programu szkolenia Gwardzistów oraz zapewnienia im właściwych warunków ich przebiegu
4] Współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
5] Określanie w drodze decyzji wzorów umundurowania, stopni w Gwardii oraz wzorów legitymacji i identyfikatorów Gwardii
2. Powyższe zadania Dowódca może przekazać w drodze rozkazu do wykonania Zastępcy lub innym osobom podlegającym mu służbowo.

Artykuł 4 [Symbolika Gwardii


Artykuł 5 [Formy i zakres działania Gwardii]

1. W celu zapewnienia ochrony, o której mowa w Art.1 Gwardia:
1] Planuje zabezpieczenie Króla, osób, obiektów i urządzeń
2] Rozpoznaje potencjalne zagrożenia
3] Zapobiega powstawaniu zagrożeń
4] Koordynuje realizację działań ochronnych
5] Wykonuje bezpośrednią ochronę
2. Gwardzista w czasie wykonywania czynności służbowych jest zobowiązany do przestrzegania i ochrony Praw Człowieka.
2. Gwardzista wykonując zadania ma prawo;
1] Wydawać polecenia osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa Króla i Jego Rodziny, obiektów i urządzeń podlegających ochronie Gwardii, a w szczególności wydawać polecenia;
2] Opuszczenia przez osoby miejsca, w którym przebywanie może stanowić zagrożenie dla realizacji zadania,
zatrzymania pojazdu, usunięcia pojazdu z miejsca postoju,
3] Legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości,
4] Zatrzymywać osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia Króla, a także osoby w sposób rażący naruszające porządek publiczny,
5] Dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunki i pomieszczenia, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Króla, Jego Rodziny oraz chronionych obiektów,
6] Żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych. Organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy,
7] Zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie pomocy.
3. Nieumundurowany Gwardzista jest zobowiązany na żądanie obywatela, wobec którego wykonuje czynność służbową, do okazania legitymacji.

Artykuł 6 [Służba]

1. Służbę w Gwardii może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo Teutońskie od co najmniej dwóch miesięcy, korzystająca z pełni praw obywatelskich, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, mająca zdolność fizyczną jak i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej, gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej oraz posiadająca pozytywną opinię Loży Rycerzy Teutońskich SKREŚLIĆ.
2 Dowódca Gwardii może w drodze wyjątku wyrazić zgodę na pełnienie służby kandydackiej przez rekruta nie posiadającego obywatelstwa Teutońskiego ale posiadającego pozytywna rekomendację Loży Rycerzy Teutońskich oraz udokumentowane zasługi dla Królestwa Teutonii. SKREŚLIĆ
3. Dowódca Gwardii w drodze osobnego rozporządzenia określa, sposób dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Określa również formę i przebieg procesu rekrutacyjnego.
4. Stosunek służbowy Gwardzisty powstaje w drodze mianowania przez Dowódcę po przejściu szkolenia kandydackiego.
5. Początek służby liczy się od dnia określonego w rozkazie personalnym.
6. Po zaprzysiężeniu Gwardziście wydawana jest legitymacja oraz identyfikator służbowy.
7. Gwardzista podlega corocznemu opiniowaniu służbowemu przez bezpośredniego przełożonego.
8. Gwardzista jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych oraz poszerzanie zadań wiedzy specjalistycznej.
9. Gwardzista w czasie pełnieni służby i poza nią zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
10. Gwardzista ma zakaz udzielania informacji o osobach i obiektach ochranianych oraz rodzaju wykonywanych zadań przedstawicielom prasy i osobom trzecim.
11. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu stosunku służbowego.
12. Kontakty Gwardzistów z osobą ochranianą powinny sprowadzać się do spraw mających związek z zapewnieniem bezpieczeństwa.
13. W trakcie realizacji zadań ochronnych oraz poza służbą Gwardzista nie manifestuje swoich poglądów ani nie okazuje sympatii politycznych.

Artykuł 7 [Przełożony]
1. Dąży do zapewnienia podległym Gwardzistom jak najlepszych warunków wykonywania zadań.
2. Zapewnia wsparcie w każdej dostępnej formie.
3. Daje podwładnym wzorowy przykład zachowania oraz kompetencji służbowych
4. Na bieżąco analizuje efektywność pracy swoich podwładnych, informuje ich o zauważonych nieprawidłowościach

Artykuł 8 [Stopnie]

1. Stopnie w Gwardii są następujące od najniższego:
-Ochotnik
GWARDZIŚCI:
- Gwardzista
- Starszy Gwardzista
- Kapral
- Starszy Kapral
PODOFICEROWIE;
- Młodszy Wachmistrz
- Wachmistrz
- Starszy Wachmistrz
OFICEROWIE MŁODSI:
-Chorąży
-Podporucznik
-Porucznik
-Rotmistrz
OFICEROWIE STARSI:
-Major
-Podpułkownik
-Pułkownik
- Brygadier Generalny czyli dowódca Gwardii
2. Mianowanie na kolejny, wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji oraz w zależności od opinii służbowej.

Artykuł 9 [Nagrody i Kary]
1. Gwardzista, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez;
1] Pochwałę
2] Pochwalę z wpisem do legitymacji
3] Przedstawienie do odznaczenia
4] Przedterminowe mianowanie na wyższy stopień
3. Do Kar zaliczane są;
1] Upomnienie
2] Nagana z wpisem do legitymacji
3] Wyznaczenie na niższe stanowisko
3] Zawieszenie w czynnościach służbowych
4] Obniżenie stopnia
5] Pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby
4. O pozbawieniu lub obniżeniu stopnia orzeka Dowódca

Artykuł10 [Przepisy Końcowe]
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia


Wyjaśnienie:

1. Jeden zastępca dowódcy wystarczy aż nadto według mnie, nie potrzebujemy rozbudowanej hierarchii i biurokracji.
2. Dlatego też to dowódca powinien mianować swojego zastępcę, nie Król.
3. Rola LRT powinna się ograniczyć tylko do tego, że dowódca gwardii mianowany były spośród naszych członków.
4. Przejmowanie dowództwa w przypadku niemożności jego sprawowania przez dowódcę powinno odbywać się automatycznie, bez pośrednictwa Króla, to ułatwi zarządzanie gwardią.


To chyba wszystko, gdyby pojawiły się pytania, proszę pytać :)

Zastanawiam się również, czy nie moglibyśmy nieco skrócić dekretu, ale to już niech zależy od Was, Bracia.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Teutońska Gwardia Rycerska

Postprzez martes 5 sty 2015, o 19:32

Mistrzu, dziękuję za wprowadzenie słusznych i bardzo trafnych poprawek. Cóż teraz rzeczywiście, Bracia piszcie Pozdrawiam Serdecznie
martes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
martes
Królestwo Teutonii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Zamek Królewski [Úr Kongburg]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości