Strona 1 z 3

[KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacyjne

PostNapisane: 17 paź 2014, o 23:01
przez Rihanna
Drodzy Teutończycy!

Przedstawiam Wam projekt postanowienia, który dotyczy utworzenia Teutońskiego Centrum Innowacyjnego. Proszę bezwzględnie o wszystkie poprawki i każde propozycje zmian, ponieważ w kwestiach prawnych kuleję. Przedstawiam Wam jego zarysy.

Projekt Postanowienia Lorda Koadiutora nr x/2014
o Teutońskim Centrum Innowacji


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku zEdyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Poniższa treść postanowienia określa to czym zajmuje się Teutońskie Centrum Innowacyjne, jakie cele będzie spełniać, jak będzie wyglądać jego kształt oraz informuje o innych ważnych kwestiach.

§2


Celami Teutońskiego Centrum Innowacyjnego są:
1.Wsparcie aktualnych mieszkańców poprzez pomoc w znalezieniu pracy oraz zajęcia na terenie Królestwa Teutoni oraz Księstwa Sarmacji.
2.Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
3.Wsparcie nowych mieszkańców Królestwa Teutoni zasiłkami pieniężnymi oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert

§3


Teutońskie Centrum Informacyjne dzieli się na dwie pod-instytucje:
1.Teutoński Urząd Pracy
2.Centrum Dotacji i Innowacji
Powyższe instytucje wypełniają w pełny sposób cele i zadania Teutońskiego Centrum Innowacyjnego.

§4


Zadaniami Teutońskiego Urzędu Pracy są:
1.Współpraca z Dyrektorem Urzędu ds. Biurokratycznych.
2.Wyszukiwanie ofert pracy dla Teutończyków.
3.Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla Teutończyków
4.Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę.
5.Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców.
6.Wydawanie i wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

Zadaniami Centrum Dotacji i Innowacji są:
1.Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji.
2.Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dotacji
3.Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje.
4.Współpraca z mieszkańcami, którzy mają „innowacyjne” pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§5


1.Teutońskim Centrum Innowacyjnym zarządza dyrektor, który w pełni podlega Dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych. W przypadku braku DUdsB podlega Lordowi Koadiutorowi bądź Królowi Teutoni.
2.Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
3.Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego należą:
- współpraca z dyrektorem urzędu ds. biurokratycznych
- kompletowanie i nadzór nad kadrą
- w przypadku braku urzędników, dyrektor pełni ich tymczasową funkcję

§6


1.Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
2.Limity w zatrudnieniu urzędników wyglądają następująco:
- Teutoński Urząd Pracy – 2 urzędników
- Centrum Dotacji i Innowacji – 1 urzędnik
3.Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim postanowieniu.
4.Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§7


1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


(-)Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 18 paź 2014, o 16:45
przez Vladimir
A ja pozwolę sobie ponownie przypomnieć o Fundacji Magnum Opus, która de iuris wciąż istnieje, ale nie dzieła. Może warto byłoby ją wpleść w ten projekt? :)

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 18 paź 2014, o 17:43
przez Marek
W sumie też fajne, ja kiedyś pisałem o fundacji którą chciałem stworzyć.stworzyć. Może warto by połączyć siły. :D

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 19 paź 2014, o 15:42
przez Rihanna
Można porozmawiać o to byłoby dość ciekawe rozwiązanie. Najważniejsze, aby to była wielka teutońska inicjatywa, który jakby nie patrzeć może pomóc wielu osobom, którym ciężko jest się odnaleźć.

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:38
przez Aleksander Damian
Bardzo dobry pomysł nad Centrum, pomoże to nowym

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 21 paź 2014, o 18:53
przez Rihanna
Prosiłabym kochani o wypowiedzi.

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:02
przez Hetman_Gotfryd
Witam
Ależ droga Lady Koandiutor na chwilę obecną nie było w tym wątku negatywnych opinii ,więc można spokojnie przyjąć że pomysł z TCI jest jak najbardziej wskazany i zaproponowane rozwiązania prawno-organizacyjne nie budzą zastrzeżeń. A nawet są pomysły do włączenia innych wariantów pod skrzydła TCI .

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:49
przez Kwazi
Ja proponuję, abyśmy nie tworzyli zbyt skomplikowanej hierarchii urzędów, w sytuacji, w której brakuje nam osób do obsadzenia obecnie istniejących urzędów/stanowisk.

Proponuję aby w postanowieniu była mowa tylko o Teutońskim Urzędzie Pracy i Centrum Dotacji i Innowacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te dwa urzędy miały wspólnego dyrektora. Nie jest też najlepszym pomysłem, aby taki dyrektor podlegał innemu dyrektorowi (obecnie urząd ds biurokratycznych jest nieobsadzony).

Co do samego Centrum Dotacji i Innowacji - muszę się przyjrzeć jak to się ma do ustawy o finansach.

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:05
przez Marek
urząd ds biurokratycznych jest obsadzony przez moją skromną osobę.

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:52
przez Hetman_Gotfryd
Witam
A zatem podsumowując dyrektor Teutońskiego Urzędu Pracy i Centrum Dotacji i Innowacji miałby podlegać pod dyrektora urzędu ds biurokratycznych... Ciekawe ale to nawet mogło by się udać, pytanie jak układała by się współpraca pomiędzy obydwoma dyrektorami :D