Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacyjne

W tym dziale Królowa porusza wszelkie sprawy począwszy od tych najmniejszych a na najważniejszych skończywszy. Tu też Królowa udziela audiencji.

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Rihanna 19 lis 2014, o 18:42

Drodzy Teutończycy!

Przedstawiam Wam poprawiony projekt postanowienia o TCI. Proszę Was o wgląd do niego. Zlikwidowane podział na dwa urzędy, a stworzone zamiast nich dwa stanowiska urzędnicze (urzędnik ds. pracy oraz urzędnik ds. dotacji). Poprawiono także zapis według pomysłu Kwaziego za co mu serdecznie dziękuję. Jeśli nie będzie żadnych uwag, postanowienie wkrótce wejdzie w życie, a nabór na dyrektora rozpocznę w poniedziałek lub we wtorek.

Projekt Rozporządzenia Lorda Koadiutora nr x/2014
o Teutońskim Centrum Innowacji


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku zEdyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Poniższa treść postanowienia określa to czym zajmuje się Teutońskie Centrum Innowacyjne, jakie cele będzie spełniać, jak będzie wyglądać jego kształt oraz informuje o innych ważnych kwestiach.

§2


Celami Teutońskiego Centrum Innowacyjnego są:
1.Wsparcie aktualnych mieszkańców poprzez pomoc w znalezieniu pracy oraz zajęcia na terenie Królestwa Teutoni oraz Księstwa Sarmacji.
2.Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
3.Wsparcie nowych mieszkańców Królestwa Teutoni zasiłkami pieniężnymi oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert

§3


W Teutońskim Centrum Innowacyjnym są zatrudniani obywatele teutońscy na stanowiska:
a) urzędnik ds. pracy
b) urzędnik ds. dotacji

§4


Zadaniami urzędnika ds. pracy są:
1.Współpraca z Dyrektorem Urzędu ds. Biurokratycznych.
2.Wyszukiwanie ofert pracy dla Teutończyków.
3.Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla Teutończyków
4.Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę.
5.Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców.
6.Wydawanie i wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

Zadaniami urzędnika ds. dotacji są:
1.Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji.
2.Wydawanie decyzji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutoni w sprawie przyznania dotacji
3.Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje.
4.Współpraca z mieszkańcami, którzy mają „innowacyjne” pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§5


1.Teutońskim Centrum Innowacyjnym zarządza dyrektor, który w pełni podlega Dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych. W przypadku braku DUdsB podlega Lordowi Koadiutorowi bądź Królowi Teutoni.
2.Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
3.Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacyjnego należą:
- współpraca z dyrektorem urzędu ds. biurokratycznych
- kompletowanie i nadzór nad kadrą
- w przypadku braku urzędników, dyrektor pełni ich tymczasową funkcję

§6


1.Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
2.Limity w zatrudnieniu urzędników wyglądają następująco:
- urzędnik ds. pracy – 2 urzędników
- urzędnik ds. dotacji – 1 urzędnik
3.Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim postanowieniu.
4.Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§7


1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


(-)Rihanna Aureliusz-Sedrowska
Lady Koadiutor
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Rihanna 26 lis 2014, o 19:00

Drodzy Teutończycy,

w związku z brakiem sprzeciwów publikuję rozporządzenie w tymże wątku.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Marek 26 lis 2014, o 19:39

Ja jestem za.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Kwazi 29 lis 2014, o 13:39

Przepraszam za zamieszanie, ale ponieważ Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Praw i nikt nie skorzystał z jego przepisów, pozwolę sobie na sugestię korekty (dzisiaj pierwszy raz od tygodnia mam czas dla Teutonii, ale do Senatu dotrzeć raczej nie zdążę).

Na początku chciałem wyjaśnić, że to, co napisała Lady Koadiutor, zasadniczo jest aktem normatywnym (reguluje bowiem funkcjonowanie nowego urzędu). Akty tego typu normalnie są rozporządzeniami, dlatego pozwoliłem sobie wcześniej poprawić tytuł z "Postanowienie" na "Rozporządzenie" (nie poprawiłem natomiast wszystkich wystąpień słowa "postanowienie" w treści).
Dzisiaj jednak dopadło mnie pytanie - dlaczego Rihanna pierwotnie użyła formy postanowienia"? Prawdopodobnie opierała się na wzorze, który sam wcześniej jej przygotowałem, a który został już wykorzystany w Postanowieniu Lorda Koadiutora nr 1/2014.
Od razu nasuwa się drugie pytanie: dlaczego ja sam wówczas uznałem, że tego typu akt ma być postanowieniem? Odpowiedź kryje się w artykule 2 Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich:
5. Urząd jest tworzony mocą postanowienia Króla, lub urzędu, którym kompetencja ta została powierzona.

6. Postanowienie w sprawie utworzenia urzędu zawiera:
- 1) Miejsce i datę wydania oraz liczbę porządkową postanowienia, a także nazwę organu wydającego,
- 2) Nazwę tworzonego urzędu,
- 3) Cel działania,
- 4) Uprawnienia,
- 5) Obowiązki i zadania,
- 6) Datę wejścia w życie,
- 7) Podpis osoby reprezentującej organ wydający postanowienie.

7. Postanowienie może zawierać również, akt powołania na urząd. W takim wypadku, oprócz elementów wymienionych w ust. 5. postanowienie zawiera również, wskazanie osoby powoływanej, wraz z jej numerem identyfikacyjnym, obowiązującym na terytorium Księstwa Sarmacji.

Jak widzimy - wola ustawodawcy była taka, aby nowe urzędy były tworzone w drodze postanowienia o dość dobrze określonej zawartości. Przed publikacją aktu w DP, oprócz przywrócenia formy postanowienia, zaproponuję pomniejsze korekty (np. ujednolicenie nazewnictwa, bo raz to jest "TC Innowacji", a innym razem "TC Innowacyjne"):

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2014
o Teutońskim Centrum Innowacji


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Tworzy się nowy urząd - Teutońskie Centrum Innowacji.

§2

Zadaniami Teutońskiego Centrum Innowacji są:
1. Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
2. Wsparcie mieszkańców Teutonii poprzez pomoc w znalezieniu pracy lub zajęcia na terenie Księstwa Sarmacji, ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Teutonii.
3. Wsparcie nowych mieszkańców Teutoni zasiłkami pieniężnymi i poradami oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert pracy.

§3

W Teutońskim Centrum Innowacji zatrudniani są obywatele teutońscy na stanowiskach:
a) urzędnik ds. dotacji.
b) urzędnik ds. pracy,

§4

Zadaniami urzędnika ds. pracy są:
1) Wyszukiwanie ofert pracy dla mieszkańców Teutonii,
2) Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla mieszkańców Teutonii,
3) Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę,
4) Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców,
5) Wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

§5

Zadaniami urzędnika ds. dotacji są:
1) Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji,
2) Wydawanie decyzji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutoni w sprawie przyznania dotacji,
3) Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje,
4) Współpraca z mieszkańcami, którzy mają innowacyjne pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§6

1. Teutońskim Centrum Innowacji zarządza dyrektor, który podlega dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych lub - w przypadku braku tego dyrektora - bezpośrednio Lordowi Koadiutorowi lub - w przypadku braku Lorda Koadiutora - Królowi Teutonii.
2. Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
3. Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji należą:
- współpraca z dyrektorem Urzędu ds. biurokratycznych,
- kompletowanie i nadzór nad kadrą,
- w przypadku braku urzędników, dyrektor osobiście wykonuje ich zadania.

§7

1. Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
2. Limity w zatrudnieniu urzędników są następujące:
- urzędnik ds. pracy – 2 osoby,
- urzędnik ds. dotacji – 1 osoba.
3. Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim ogłoszeniu na forum centralnym.
4. Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§8

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia (w Dzienniku Praw).
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Marek 29 lis 2014, o 19:07

No i inaczej to wygląda.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Rihanna 3 gru 2014, o 00:15

Kwazi napisał(a):Przepraszam za zamieszanie, ale ponieważ Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Praw i nikt nie skorzystał z jego przepisów, pozwolę sobie na sugestię korekty (dzisiaj pierwszy raz od tygodnia mam czas dla Teutonii, ale do Senatu dotrzeć raczej nie zdążę).

Na początku chciałem wyjaśnić, że to, co napisała Lady Koadiutor, zasadniczo jest aktem normatywnym (reguluje bowiem funkcjonowanie nowego urzędu). Akty tego typu normalnie są rozporządzeniami, dlatego pozwoliłem sobie wcześniej poprawić tytuł z "Postanowienie" na "Rozporządzenie" (nie poprawiłem natomiast wszystkich wystąpień słowa "postanowienie" w treści).
Dzisiaj jednak dopadło mnie pytanie - dlaczego Rihanna pierwotnie użyła formy postanowienia"? Prawdopodobnie opierała się na wzorze, który sam wcześniej jej przygotowałem, a który został już wykorzystany w Postanowieniu Lorda Koadiutora nr 1/2014.
Od razu nasuwa się drugie pytanie: dlaczego ja sam wówczas uznałem, że tego typu akt ma być postanowieniem? Odpowiedź kryje się w artykule 2 Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich:
5. Urząd jest tworzony mocą postanowienia Króla, lub urzędu, którym kompetencja ta została powierzona.

6. Postanowienie w sprawie utworzenia urzędu zawiera:
- 1) Miejsce i datę wydania oraz liczbę porządkową postanowienia, a także nazwę organu wydającego,
- 2) Nazwę tworzonego urzędu,
- 3) Cel działania,
- 4) Uprawnienia,
- 5) Obowiązki i zadania,
- 6) Datę wejścia w życie,
- 7) Podpis osoby reprezentującej organ wydający postanowienie.

7. Postanowienie może zawierać również, akt powołania na urząd. W takim wypadku, oprócz elementów wymienionych w ust. 5. postanowienie zawiera również, wskazanie osoby powoływanej, wraz z jej numerem identyfikacyjnym, obowiązującym na terytorium Księstwa Sarmacji.

Jak widzimy - wola ustawodawcy była taka, aby nowe urzędy były tworzone w drodze postanowienia o dość dobrze określonej zawartości. Przed publikacją aktu w DP, oprócz przywrócenia formy postanowienia, zaproponuję pomniejsze korekty (np. ujednolicenie nazewnictwa, bo raz to jest "TC Innowacji", a innym razem "TC Innowacyjne"):

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2014
o Teutońskim Centrum Innowacji


Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Tworzy się nowy urząd - Teutońskie Centrum Innowacji.

§2

Zadaniami Teutońskiego Centrum Innowacji są:
1. Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
2. Wsparcie mieszkańców Teutonii poprzez pomoc w znalezieniu pracy lub zajęcia na terenie Księstwa Sarmacji, ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Teutonii.
3. Wsparcie nowych mieszkańców Teutoni zasiłkami pieniężnymi i poradami oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert pracy.

§3

W Teutońskim Centrum Innowacji zatrudniani są obywatele teutońscy na stanowiskach:
a) urzędnik ds. dotacji.
b) urzędnik ds. pracy,

§4

Zadaniami urzędnika ds. pracy są:
1) Wyszukiwanie ofert pracy dla mieszkańców Teutonii,
2) Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla mieszkańców Teutonii,
3) Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę,
4) Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców,
5) Wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

§5

Zadaniami urzędnika ds. dotacji są:
1) Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji,
2) Wydawanie decyzji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutoni w sprawie przyznania dotacji,
3) Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje,
4) Współpraca z mieszkańcami, którzy mają innowacyjne pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§6

1. Teutońskim Centrum Innowacji zarządza dyrektor, który podlega dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych lub - w przypadku braku tego dyrektora - bezpośrednio Lordowi Koadiutorowi lub - w przypadku braku Lorda Koadiutora - Królowi Teutonii.
2. Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
3. Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji należą:
- współpraca z dyrektorem Urzędu ds. biurokratycznych,
- kompletowanie i nadzór nad kadrą,
- w przypadku braku urzędników, dyrektor osobiście wykonuje ich zadania.

§7

1. Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
2. Limity w zatrudnieniu urzędników są następujące:
- urzędnik ds. pracy – 2 osoby,
- urzędnik ds. dotacji – 1 osoba.
3. Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim ogłoszeniu na forum centralnym.
4. Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§8

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia (w Dzienniku Praw).


Zgadzam się w pełni z Twoją propozycją. Publikuj w Dzienniku Praw
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: [KONSULTACJE LADY KOADIUTOR] Teutońskie Centrum Innowacy

Postprzez Hetman_Gotfryd 3 gru 2014, o 16:47

Witam
Teraz tylko spokojnie czekać na publikację stosownego dokumentu.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Zamek Królewski [Úr Kongburg]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości