Strona 4 z 10

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:53
przez Roland
Złoty Gród, Anno Vladini 2016

Wielce Umiłowany Książę Teutończyków,
Lordzie Regencie,
Cny Reprezentancie Cesarskiej Krwi,
Oblubieńcu Vladimirusa,
etc. etc.


PROŚBA


Ty, któryś z woli króla urząd regenta sprawujesz, o proszę cię, biorąc tu zgromadzonych na świadków byś nadał mi obywatelstwo Królestwa Teutonii, na chwałę Vladimirusa objawionego.


(-) R. Heach

Obywatelstwo KT nadano 12 stycznia 2016 r.
(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent KT.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 27 sty 2016, o 14:19
przez Kwazi
Marek diuk Chojnacki ustracił obywatelstwo KT z mocy prawa, w związku z opuszczeniem terytorium Królestwa Teutonii (jego obecnym miejscem zamieszkania jest Eldorat).

(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent KT.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 27 sty 2016, o 17:52
przez Hetman_Gotfryd
Zwracam się z prośbą o zmianę moich danych w ROT. Obecnie używam Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) a nie tak jak dotychczas Sławomir Chojnacki de Ruth (T1141).

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 14 lut 2016, o 00:27
przez Kwazi
W pierwszym poście jest napisane:
Nadanie obywatelstwa teutońskiego następuje na wniosek zainteresowanego...

W Ustawie o obywatelstwie teutońskim jest napisane:
Art. 1. [Cel i zakres ustawy]
1. Niniejsza ustawa określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(...)
d) wniosek - należy przez to rozumieć wniosek o nadanie obywatelstwa Królestwa Teutonii.
(...)

Art. 3. [Wniosek o nadanie obywatelstwa]
1. Osoba pragnąca otrzymać obywatelstwo składa w Rejestrze wniosek.
2. Wniosek musi zawierać pełne imię i nazwisko, którym wnioskodawca posługuje się na terytorium Księstwa Sarmacji.


Dlatego zastanawiam się, dlaczego zamiast poprosić o nadanie obywatelstwa KT prosicie o "wpisanie/dopisanie do rejestru obywateli Teutońskich"?

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 14 lut 2016, o 14:12
przez Yennefer
Zwracam się z prośbą o nadanie mojej osobie obywatelstwa teutońskiego. Yennefer von Witcher (AF936).

Obywatelstwo KT nadano 14 lutego 2016 r.
(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent-Interrex KT.

Wpisano do Rejestru.
(—) Albert hr. Felimi-Liderski, Lord Koadiutor.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 14 lut 2016, o 22:46
przez AJ Piastowski
Najmocniej przepraszam, za niepoprawną formę mojej wcześniejszej wypowiedzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisani proszę o dopisanie mnie Adam Jerzy Piastowski legitymujący się numerem paszportu AF793 do Rejestru Obywateli Teutońskich, a co za tym idzie uprzejmie proszę o ponowne nadanie obywatelstwa teutońskiego.

Obywatelstwo KT nadano 14 lutego 2016 r.
(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent-Interrex KT.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:38
przez Gerald Klemens
Wnioskuję o nadanie mi- Geraldowi Klemensowi, legitymującego się paszportem o numerze AG288, obywatelstwa Teutońskiego.

Obywatelstwo KT nadano 26 lutego 2016 r.
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.


Obywatelstwo KT utracono z mocy prawa wraz z dniem 30 lipca 2016 r..
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 25 lut 2016, o 12:19
przez VAT
Wnoszę o nadanie mi obywatelstwa Królestwa Teutonii, przy czym mam świadomość, że dopiero z dniem jutrzejszym spełnię wszelkie przesłanki pozwalające mi na ubieganie się o ten zaszczyt. Vanderlei Boubloulina (AG287)

Obywatelstwo KT nadano 26 lutego 2016 r.
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.


Obywatelstwo KT utracono z mocy prawa wraz z dniem 9 czerwca 2016 r..
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 6 mar 2016, o 14:32
przez IUdR
Zgodnie z zapowiedzią, wnoszę o dopisanie do rejestru. Pełne imię urzędowe: Ignacy Chojnacki-Ferski.

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

PostNapisane: 6 mar 2016, o 18:56
przez IUdR
WKW,
niniejszym składam korektę wniosku. Proszę o nadanie obywatelstwa teutońskiego. Wymagane przez ustawę dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego, niewłaściwego, wniosku.

Obywatelstwo KT nadano 6 marca 2016 r.
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.