Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Obrazek
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I

[Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Remigiusz L. 21 sie 2018, o 17:24

¡Compañeros!


niniejszym, wszem i wobec, na mocy przez ten Sejmik mi danej i w zgodzie z prawem naszym, wybory Namiestnika Starosarmacji obwieszczam!

Art. 5 ust. 2 Konstytucji Sarmacji jasno stanowi "Namiestnika podczas obrad Sejmik wybiera na czas trzech miesięcy spośród szlachty i arystokracji Starosarmację zamieszkującej, za przyzwoleniem bezwzględnej większości zebranych.".

Zachęcam do zgłaszania kandydatur i debaty nad nimi do końca niedzieli, to jest dwudziestego szóstego sierpnia. Jeśli brak będzie zgłoszeń lub wola, by dłużej nad nimi debatować, termin ten ulegnie wydłużeniu. W przeciwnym razie przejdziemy do głosowania.

¡Arriba Sarmatia Antigua!
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez piwniczak 24 sie 2018, o 21:24

PT Delegaci!

Kościół Diuczej Wiary z najwyższą przyjemnością weźmie pod swoje skrzydła Starosarmację. Jako kolebka Powagi, miejsce narodzin i głównej działalności naszego Proroka, Antoniego Hermana Strzałeckiego, Starosarmacja jest dla nas miejscem szczególnym.

Wobec tego proponujemy:
  • likwidację obecnych struktur prowincjonalnych,
  • skreślenie kadencyjności urzędu Namiestnika i pełne podporządkowanie prowincji strukturom i mechanizmom Kościoła Diuczej Wiary,
  • przekazanie zarządu nad prowincją Arcysenatorowi Starosarmacji lub Pierwszemu Senatorowi,
  • utworzenie Kolegium Senatorów jako ciała doradczego, w poczet którego wchodzić będą lokalni Senatorowie,
  • Poważną Kongregację Inkwizycji Gellońskiej i Powszechnej uczynić organem śledczo-sądownicznym na terenie prowincji,
  • przenieść stolicę prowincji do Duppy,
  • zapewnić powszechny dostęp do Pism Proroka i Kościoła.

Wobec czego przedkładam PT Delegatom swoją kandydaturę.

Łączę wyrazy Powagi,
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez leszcz 25 sie 2018, o 09:16

Diukom niech będzie chałwa!
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Peter West 25 sie 2018, o 09:57

W związku z niepokojącymi planami Kościoła Diuczej Wiary, zgłaszam swoją kandydaturę na Urząd Namiestnika Starosarmacji.
Jednocześnie zaznaczam, że gdy pojawi się inny godny kandydat na stanowisko Namiestnika ja swą kandydaturę wycowam.
Tak mi dopomóż Bóg!

W swojej służbie Starosarmacji przewiduje:
- odświeżenie strony Starosarmacji,
- aktywną pomoc miastom,
- ustanowienie dotacji na inicjatywy w Starosarmacji,
- akcje promocyjne mające na celu popularyzację Starosarmacji,
- aktywną współpracę z innymi samorządami,
Resztę pozostawiam oczekiwaniom mieszkańców, w ktorych głosy bede się wsluchiwal.

(-) Peter West
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Remigiusz L. 25 sie 2018, o 12:34

PT Delegaci,

Licząc, że będziemy mieli jeszcze jakieś zgłoszenia, pragnę zadać kilka pytań kandydatom. Najpierw pytania skierowane do obu:
- Jak widzą PT kandydaci przyszłość współpracy ze Sclavinią i czy będą dążyć do zjednoczenia z nią, a jeśli tak, to w jakiej formie?
- Jaki jest stosunek kandydatów do postulowanego przez Jedną Sarmację przenoszenia aktywności na forum centralne?

Pytania do PT Westa:
- Postuluje kandydat ustanowienie dotacji na inicjatywy w STS, mimo że takie dotacje już istnieją. Jak więc rozumieć ten punkt?
- Jakie pola (Sarmacja, zagranica, real) ma obejmować zapowiadana promocja STS i w jaki sposób będzie prowadzona?
- Na jakiej narracji zamierza kandydat oprzeć Starosarmację, jeżeli zostanie Namiestnikiem?

Pytania do diuka Radcy:
- Jeżeli zamierza diuk przenosić stolicę, jaki będzie dalszy los Pałacu Namiestnikowskiego w Grodzisku?
- Jak widzi diuk miejsce Tropicany w proponowanym przez diuka systemie? Zauważę, że co najmniej jeden punkt z diuka programu kłóci się z jednym z przemówień El Dictatore:
piwniczak napisał(a):zapewnić powszechny dostęp do Pism Proroka i Kościoła.

El Dictatore napisał(a):La religión - w ostatnich miesiącach można zaobserwować gwałtowną ekspansję Kościoła Diuczej Wiary na kontynencie. Należy udaremnić przedostanie się tego kultu przez morze! Dlaczego? Pomyślcie Tropicańczycy - czy wy, najradośniejsi ludzie Mikroświata, chcecie czcić Powagę?
Jedyną religią, która może panować na naszej wyspie jest oczywiście kult przywódcy!
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez piwniczak 25 sie 2018, o 13:11

Remigiusz L. napisał(a):- Jak widzą PT kandydaci przyszłość współpracy ze Sclavinią i czy będą dążyć do zjednoczenia z nią, a jeśli tak, to w jakiej formie?

Jeśli Sclavinia gotowa jest przyjąć do swych serc Powagę, to wcielenie jej do Starosarmacji jest jak najbardziej możliwe. Solidne podwaliny, które PT Namiestnik poczynił nie zostaną zniszczone. Wyspa winna się zjednoczyć, a ziemie oddane Sclavinii przez JKW PIIG powrócić do Starosarmacji, byśmy wspólnie mogli wytrwać na wzburzonym morzu niepowagi i niżu demograficznego.

Remigiusz L. napisał(a):- Jaki jest stosunek kandydatów do postulowanego przez Jedną Sarmację przenoszenia aktywności na forum centralne?

Faktem jest, że fora prowincjonalne to swego rodzaju potworki, składające się z kilku do kilkunastu (albo i kilkudziesięciu zagnieżdżonych po kilka razy wgłąb - sic!) działów, które w żaden sposób nie ułatwiają przyswajania treści. Propozycja Jednej Sarmacji (której członkiem jestem), to propozycja racjonalizatorska, która ułatwi dostępność i widoczność treści. Potrzebna jest tutaj szeroko zakrojona debata, która pozwoli znaleźć złoty środek. Możliwe, że już samo spłaszczenie struktury forum (co z pewnością uczynię w Starosarmacji), wprowadzenie zasad dotyczących stopni zagnieżdżenia działów, przyniesie wymierne efekty w postaci lepszej czytelności forum i obniżeniu stopnia jego skomplikowania dla nowych mieszkańców i dla nas. Sam się czasem gubię gdzie coś można znaleźć.

Remigiusz L. napisał(a):- Jeżeli zamierza diuk przenosić stolicę, jaki będzie dalszy los Pałacu Namiestnikowskiego w Grodzisku?

Pałac pozostanie na swoim miejscu i być może zostanie przekazany Koronie lub Rządowi. Jeszcze nie zdecydowaliśmy.

Remigiusz L. napisał(a):- Jak widzi diuk miejsce Tropicany w proponowanym przez diuka systemie?

Rozświetlimy serca Tropikańczyków płonącą żagwią Powagi, by mogli w pełni doświadczać dobrodziejstw płynących z Senatu.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Peter West 25 sie 2018, o 14:22

Jak widzą PT kandydaci przyszłość współpracy ze Sclavinią i czy będą dążyć do zjednoczenia z nią, a jeśli tak, to w jakiej formie?

Jestem za zacieśnianiem współpracy ale nie pozwolę by Starosarmacja straciła swoją tożsamość.

Jaki jest stosunek kandydatów do postulowanego przez Jedną Sarmację przenoszenia aktywności na forum centralne?

Wszyscy chyba znają mój stosunek do samorządów więc jestem za wspieraniem ich. Mamy już jedną wielką Polskę , nie chciałbym tego w Sarmacji

Na resztę pytań odpowiem w najbliższym czasie.
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Remigiusz L. 27 sie 2018, o 15:22

Informuję, że upłynął termin zgłaszania kandydatur na Namiestnika. Zgłosiło się dwóch kandydatów - JO Czuguł-Chan i Sławetny Peter West. Ponieważ jednak Sławetny West nie odpowiedział jeszcze na wszystkie pytania, a i ja chciałbym jeszcze pociągnąć dyskusję, zarządzam debatę nad zgłoszonymi kandydaturami do końca piątku, tj. pierwszego września.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Remigiusz L. 27 sie 2018, o 16:11

Jestem za zacieśnianiem współpracy ale nie pozwolę by Starosarmacja straciła swoją tożsamość.

Czyli nie widzi Sławetny szans na zjednoczenie bez utraty tożsamości? No i co jest naszą tożsamością?
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 08'18] Wybory Namiestnika

Postprzez Peter West 28 sie 2018, o 12:37

Postuluje kandydat ustanowienie dotacji na inicjatywy w STS, mimo że takie dotacje już istnieją. Jak więc rozumieć ten punkt?
Chodzi o zrobienie podziału środków na dane cele i większej ich promocji wśród społeczeństwa.

Jakie pola (Sarmacja, zagranica, real) ma obejmować zapowiadana promocja STS i w jaki sposób będzie prowadzona?
Na pewno promocja Starosarmacji ograniczała by się tylko do Sarmacji. Za promocję w realu sądzę, że jest odpowiedzialna władza centralna. Promocja będzie realizowana poprzez tworzenie inicjatyw i wydarzeń oraz artykuły promocyjne.

Na jakiej narracji zamierza kandydat oprzeć Starosarmację, jeżeli zostanie Namiestnikiem?
Sądzę że będę podtrzymywal dotychczasowe projekty narracyjne.

Czyli nie widzi Sławetny szans na zjednoczenie bez utraty tożsamości? No i co jest naszą tożsamością?
Na pełne zjednoczenie z utratą tożsamości nie widzę szans.
Tożsamością są na pewno nasze symbole, kultura. Sejmiki i Namiestnik to coś co dla wielu z nas jest ważne ponieważ daje nam nasz mała ojczyzne. Nie chciałbym aby mój region w którym jestem od czasu przybycia do Sarmacji zlaczyl się z innym i utracił odrębność i tożsamość.
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwa urzędowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość