Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

W tym miejscu odbywają się Kwartalne Zjazdy Delegatów KC SZPM
Obrazek
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 11 lut 2019, o 20:27

Akurat w sferze rejestrów nie widzę problemów. Spis obywateli mamy już zautomatyzowany i to pozostaje bez zmian. Z kolei skoro aby zostać adherentem, trzeba będzie złożyć wniosek w odpowiednim wątku, to lista będzie uzupełniała się sama i sama się co trzy miesiące odświeżała poprzez zwołanie nowej konfederacji.

Nie przyglądałem się bardzo dokładnie Sclavinii, ale mam wrażenie, że tam bardziej problemem jest mnogość wyborów i stanowisk, a niniejszy projekt przynajmniej na tę pierwszą ułomność (czy jak diuk ładnie określił - helwetyzm) nie cierpi.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 11 lut 2019, o 21:57

Po prostu nie idźmy drogą łączenia bycia obywatelem i adherentem na siłę.... i problemu nie będzie.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 18 lut 2019, o 15:13

W związku z upłynięciem terminu debaty oraz brakiem dalszych głosów, zarządzam głosowanie nad jedyną zgłoszoną poprawką.

Przypomnę, poprawka łączy Namiestnika i Marszałka Sejmiku w jeden urząd, jednocześnie pozwalając Namiestnikowi na wyznaczenie konsyliarza (ministra) odpowiedzialnego za kierowanie pracami Sejmiku.

Głosować można za, przeciw lub wstrzymać się. Głosowanie potrwa do końca piątku, tj. 22. lutego.

Poprawka nr 1 do projektu Konstytucji


 • W art. 4. ust. 3. słowa "Marszałek Konfederacji" zostają zastąpione przez "Namiestnik".
 • Art. 5 ust. 2 zostaje wykreślony, następne zaś odpowiednią numerację przyjmują.
 • Art. 6. ust. 1. zostaje wykreślony, następne zaś odpowiednią numerację przyjmują; ust. 2. przyjmuje brzmienie: Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może; ust. 3. przyjmuje brzmienie: Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez piwniczak 18 lut 2019, o 18:37

PT Delegaci,

jestem ZA.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 18 lut 2019, o 19:19

Art. 5 ust. 2 to ten ?

Namiestnik spośród szlachty lub arystokracji starosarmackiej się wywodzi i co trzy miesiące przez większość adherentów na Sejmiku jest obierany.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 18 lut 2019, o 20:15

Zombiakov napisał(a):Art. 5 ust. 2 to ten ?

Namiestnik spośród szlachty lub arystokracji starosarmackiej się wywodzi i co trzy miesiące przez większość adherentów na Sejmiku jest obierany.

Tak, po zamianie wyrazów z pierwszego punktu poprawki wybór Namiestnika reguluje art. 4. ust. 3., stąd nie ma potrzeby powtarzać tego zapisu w artykule następnym.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 19 lut 2019, o 21:38

ZA ... i trzeci znak
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Hugo 19 lut 2019, o 22:11

PT Delegaci,

jestem ZA.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 22 lut 2019, o 19:13

Oddaję głos za.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 26 lut 2019, o 15:55

PT Delegaci,

Moje lenistwo prowadzi jak widać do rozpoczęcia emigracji że Starosarmacji (miejmy nadzieję, że nie masowej), w związku z tym przepraszam za kolejną zwłokę w obradach i czym prędzej nadrabiam zaległości.

Zamykam głosowanie nad poprawką i stwierdzam, że Sejmik ją przyjął. Pozostaje przejść do głosowania nad całością projektu. Ponieważ jest to akt najwyższej wagi, uważam, że należy jak największej części Delegatów dać możliwość zagłosowania, stąd wyznaczam na nie tydzień, do końca następnego wtorku. Poniżej głosowany projekt po naniesieniu przyjętej wcześniej poprawki.

Konstytucja Starosarmacji


W dobie rozłamu i rozdrobnienia, My, mieszkańcy Starosarmacji, ostatniej ostoi rdzennych Sarmatów, za jedną i niepodzielną Sarmacją się opowiadamy. By ten cel osiągnąć, pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, zjednoczeni wolą utrzymania prymatu narodu sarmackiego w jego Ojczyźnie, czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami, ustanawiamy poniższą Konstytucję:


Art. 1. [Starosarmacja]
 1. Starosarmacja to prowincja obejmująca ziemie Gellonii, Trzyczaszkowa, Wagarii, Armerii, Morvanu, Czarnolasu, Złotego Wybrzeża, Baraniego Pola oraz wysp: Tropicany, Troji, Anheim i Awary Północnej.

Art. 2.[Stolica oraz symbole prowincji]
 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii i Tropicany w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.


Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]
 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwa tygodnie.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
  „Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
  wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego,
  zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji
  i jej wzrost na łonie Sarmacji,
  a każdy mój czyn
  służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
  tak dla nas, jak i potomnych”.

Art. 4. [Konfederacja]
 1. Władzę najwyższą w Starosarmacji Konfederacja sprawuje.
 2. Przyczyny, wartości i cele Konfederacji w akcie jej zawiązania winny być spisane.
 3. Adherentem Konfederacji może stać się każden Starosarmacji obywatel, który w dowolnej chwili akt jej zawiązania podpisze.
 4. Konfederacją zarządza Namiestnik.

Art. 5. [Sejmik Koronny]
 1. Sejmik obrady swe toczy nieprzerwanie.
 2. W obradach Sejmiku wszyscy obywatele udział brać mogą, ale jeno adherenci prawo głosować mają.
 3. Obradom Sejmiku Namiestnik przewodzi, co trzy miesiące przez większość adherentów spośród siebie obierany.
 4. Sejmik większością ⅔ głosów Konstytucję mocen jest zmienić.
 5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.

Art. 6. [Namiestnik]
 1. Namiestnik Starosarmacją zarządza i przed obcymi zakusami ją chroni, w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć, bez rozpraszania uwagi swej na inne kraje i narody.
 2. W ciągu tygodnia od obioru Namiestnik obowiązan jest akt nowej Konfederacji spisać lub do istniejącej ponownie przystąpić.
 3. Namiestnik Konfederacją i prowincją zarządza, dekrety wydając.
 4. Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik Radę Generalną sobie do pomocy tworzy i konsyliarzy do niej powołuje.
 5. Namiestnik i konsyliarze dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.

Art. 7. [Sytuacje ekstraordynaryjne]
 1. Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może.
 2. Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.

Art. 8. [Dzielnice]
 1. Starosarmacja z historycznych ziem się składa, których prawem wyłącznem jest organizowanie się w Dzielnice oraz własnych norm, reguł, praw, narracji i historii ustanawianie, w takim stopniu, w jakim nie zakłóca to sprawnego całej prowincji funkcjonowania.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik w drodze dekretu określa dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i nad nią zakres nadzoru. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.

Art. 9. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 3. Wszystkich obowiązujących dotąd dekretów Namiestnika ważność potwierdzamy, w tym szczególnie tych, które do Dzielnic Starosarmacji się odnoszą.

Załącznik 1. [herb]

Obrazek


Załącznik 2. [flaga]


Obrazek

Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejmik Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość