Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

W tym miejscu odbywają się Kwartalne Zjazdy Delegatów KC SZPM
Obrazek
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Hugo 9 sty 2019, o 22:43

Nie odnosząc się do poszczególnych cytatów, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jesteśmy w Prowincji, że budujemy narrację i że nie musimy być tacy k... pompatyczni ;)
Nie, "niedziela" nie jest myląca. Niemal cały tekst jest w jakiś sposób stylizowany, a niedziela po staropolsku to tydzień.
Adherent też pasuje.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Zombiakov 9 sty 2019, o 22:59

Albo możemy po prostu interpretować dwie niedziele... jako dwie niedziele ;) Nie musimy być tacy sztywni, że muszą to być 2 okrągłe tygodnie.

Adherent mi się wcale nie podobał na początku ale się już osłuchałem. W Dziuczej Wierze też mają adherentów
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Verwaltung 10 sty 2019, o 11:11

Nie, "niedziela" nie jest myląca.


Jeżeli w przepisie lub w akcie nie ma mowy, że stosujemy rozumienie staropolskie, to jest to mylące, gdyż, jak już wspomniałem, SJP nie przewiduje tłumaczenia "niedzieli" jako "tygodnia". Uważam że można sobie po staropolsku śmieszkować, tak jak to wczoraj zrobiłem, ale jak już tworzymy akt normatywny o randze konstytucji w systemie civil law, to proponuję tworzyć go tak, żeby był jasny i zrozumiały.
(—) Severin von Verwaltung
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 10 sty 2019, o 11:35

Seweryn napisał(a):Trochę tutaj przycichło, to się nazad trza do debaty zabierać, takoż pytanie do JW Marszałka kieruję, czy 2 pierwsze uwagi którem do projektu zgłosił, a którym JW Marszałek słuszność przyznał, jako autopoprawki przyjmuje.

Czekam jeszcze z nadzieją, że diuk Czuguł-Chan podejmie jeszcze jakąś polemikę z moją odpowiedzią na jego uwagi. Jeśli to się nie stanie, wprowadzę kolejną serię autopoprawek.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 15 sty 2019, o 21:39

PT Delegaci,

Bardzo przepraszam za zwłokę z publikacją autopoprawek, ale przygniótł mnie trochę ostatnio real. Proszę o jeszcze kilka dni cierpliwości.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Hugo 15 sty 2019, o 22:27

Seweryn napisał(a):Uważam że można sobie po staropolsku śmieszkować, tak jak to wczoraj zrobiłem, ale jak już tworzymy akt normatywny o randze konstytucji w systemie civil law, to proponuję tworzyć go tak, żeby był jasny i zrozumiały.

Uważam, że każdy może się wypowiadać, ale też zanim to zrobi, to wypadałoby, żeby poznał historię, zwyczaje i wyjał kij z...
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez piwniczak 15 sty 2019, o 22:48

Jak ktoś nie rozumie common staropolszczyzny i podstawowej narration utrzymanej w tej convention, to chętnie nauczę.
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/niedziela;5457850.html

(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 30 sty 2019, o 22:11

PT Delegaci,

Najmocniej przepraszam za tę okropną zwłokę, ale niestety real zawsze wybiera najgorsze momenty, żeby się uaktywnić. Na szczęście w końcu udało mi się zebrać autopoprawki do kupy i niniejszym przedstawiam je Sejmikowi. Usunąłem nieścisłości w sferze nazewnictwa, ograniczyłem i zdefiniowałem rolę Rady Generalnej, rozjaśniłem mam nadzieję trochę kwestię oczekiwanego Księcia, a na koniec dodałem załączniki z herbem i flagą. W kwestii najbardziej kontrowersyjnego tematu postanowiłem zamienić "niedziele" na "tygodnie", bo już wcześniej rodziło to nieporozumienia.
Prezentuję od razu jednolity tekst, zmiany zostały pogrubione.

Konstytucja Starosarmacji


W dobie rozłamu i rozdrobnienia, My, mieszkańcy Starosarmacji, ostatniej ostoi rdzennych Sarmatów, za jedną i niepodzielną Sarmacją się opowiadamy. By ten cel osiągnąć, pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, zjednoczeni wolą utrzymania prymatu narodu sarmackiego w jego Ojczyźnie, czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami, ustanawiamy poniższą Konstytucję:


Art. 1. [Starosarmacja]
 1. Starosarmacja to prowincja obejmująca ziemie Gellonii, Trzyczaszkowa, Wagarii, Armerii, Morvanu, Czarnolasu, Złotego Wybrzeża, Baraniego Pola oraz wysp: Tropicany, Troji, Anheim i Awary Północnej.

Art. 2.[Stolica oraz symbole prowincji]
 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii i Tropicany w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.


Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]
 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwa tygodnie.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
  „Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
  wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego,
  zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji
  i jej wzrost na łonie Sarmacji,
  a każdy mój czyn
  służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
  tak dla nas, jak i potomnych”.

Art. 3. [Konfederacja]
 1. Władzę najwyższą w Starosarmacji Konfederacja sprawuje.
 2. Przyczyny, wartości i cele Konfederacji w akcie jej zawiązania winny być spisane.
 3. Adherentem Konfederacji może stać się każden Starosarmacji obywatel, który w dowolnej chwili akt jej zawiązania podpisze.
 4. Konfederacją zarządza Namiestnik.

Art. 4. [Sejmik Koronny]
 1. Sejmik obrady swe toczy nieprzerwanie.
 2. W obradach Sejmiku wszyscy obywatele udział brać mogą, ale jeno adherenci prawo głosować mają.
 3. Obradom Sejmiku Marszałek Konfederacji przewodzi, co trzy miesiące przez większość adherentów spośród siebie obierany.
 4. Sejmik większością ⅔ głosów Konstytucję mocen jest zmienić.
 5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.

Art. 5. [Namiestnik]
 1. Namiestnik Starosarmacją zarządza i przed obcymi zakusami ją chroni, w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć, bez rozpraszania uwagi swej na inne kraje i narody.
 2. Namiestnik spośród szlachty lub arystokracji starosarmackiej się wywodzi i co trzy miesiące przez większość adherentów na Sejmiku jest obierany.
 3. W ciągu tygodnia od obioru Namiestnik obowiązan jest akt nowej Konfederacji spisać lub do istniejącej ponownie przystąpić.
 4. Namiestnik Konfederacją i prowincją zarządza, dekrety wydając.
 5. Aby cele Konfederacji spełnić, Namiestnik Radę Generalną sobie do pomocy tworzy i konsyliarzy do niej powołuje.
 6. Namiestnik i konsyliarze dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.

Art. 6. [Sytuacje ekstraordynaryjne]
 1. Jeśliby chętnych na najwyższe urzędy brakło, jedna osoba może funkcje Marszałka i Namiestnika sprawować.
 2. Jeśliby Namiestnik abo Marszałek niegodnymi się okazali, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć ich przedwcześnie z urzędu może.
 3. Jeśliby Namiestnik abo Marszałek obowiązków swych pełnić nie mogli lub w moc realiozy się oddali, do obioru nowego drugi z tej pary obie funkcje sprawuje. Jeśliby na obu tych urzędach vacat powstał, nad obiorem nowych przywódców aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.

Art. 7. [Dzielnice]
 1. Starosarmacja z historycznych ziem się składa, których prawem wyłącznem jest organizowanie się w Dzielnice oraz własnych norm, reguł, praw, narracji i historii ustanawianie, w takim stopniu, w jakim nie zakłóca to sprawnego całej prowincji funkcjonowania.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik w drodze dekretu określa dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i nad nią zakres nadzoru. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.

Art. 8. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Starosarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 3. Wszystkich obowiązujących dotąd dekretów Namiestnika ważność potwierdzamy, w tym szczególnie tych, które do Dzielnic Starosarmacji się odnoszą.

Załącznik 1. [herb]

Obrazek


Załącznik 2. [flaga]


Obrazek

Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 30 sty 2019, o 22:57

Przedkładam jeszcze pod głosowanie poprawkę wprowadzającą propozycję diuka Czuguł-Chana, czyli połączenie Namiestnika z Marszałkiem (przypomnę, że obecny projekt dopuszcza taką możliwość w wypadku braku chętnych na oba stanowiska).

Poprawka nr 1 do projektu Konstytucji


 • W art. 4. ust. 3. słowa "Marszałek Konfederacji" zostają zastąpione przez "Namiestnik".
 • Art. 5 ust. 2 zostaje wykreślony, następne zaś odpowiednią numerację przyjmują.
 • Art. 6. ust. 1. zostaje wykreślony, następne zaś odpowiednią numerację przyjmują; ust. 2. przyjmuje brzmienie: Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może; ust. 3. przyjmuje brzmienie: Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy aktywny adherent najdłużej obywatelstwo Starosarmacji posiadający czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: [Sejmik 11'18] Projekt nowej Konstytucji

Postprzez Remigiusz L. 30 sty 2019, o 22:58

Kończąc ten multiposting przedłużam debatę o tydzień.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejmik Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron