Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o nadanie obywatelstwa

Wniosek o obywatelstwo sarmackie składa się w nowym wątku

Moderator: Prezydium Dworu Książęcego

Przed złożeniem wniosku o obywatelstwo przeczytaj uważnie poradnik. Pamiętaj o konieczności (1) ustawienia sobie podpisu (2) oraz awatara na Forum Centralnym (3) i w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji.

Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Jan Sapieha 17 paź 2018, o 11:32

ja, Jan Sapieha, legitymujący się paszportem o numerze AG840, wnioskuję o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Zaświadczam, iż nie mam obywatelstwa innych mikronacji i nigdy wcześniej nie składałem wniosku o obywatelstwo Księstwa Sarmacji. Wniosek motywuje tym że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.
Janek Sapieha
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Jan Sapieha
Republika Bialeńska
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Konrad Jakub 17 paź 2018, o 13:34

Szanowny Panie,

ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego. Uprzejmie proszę w terminie 7 dni o złożenie przysięgi obywatelskiej według następujących wskazań:

 1. Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
 2. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.
R E G E N T

(—) KJ
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Jan Sapieha 17 paź 2018, o 18:29

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.
Janek Sapieha
Jan Sapieha
Republika Bialeńska
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Konrad Jakub 21 paź 2018, o 14:43

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i obywatelstwo chętnie nadam — ale dopiero za jakiś czas.

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 7 Ustawy o obywatelstwie, wydanie postanowienia [o nadaniu obywatelstwa sarmackiego] odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum.

Wybory do Sejmu zakończą się dopiero w listopadzie, więc niestety dopiero wtedy chyba będę mógł nadać obywatelstwo.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Antoni 21 paź 2018, o 16:33

Szanowny Regencie,

proszę mi wybaczyć wtrącenie się i kolokwializm, ale to, co Pan wyprawia, jest jedynie farsą. Myślę, że żaden mikronacyjny władca nie powinien utrudniać przybywania nowych obywateli, tudzież mieszkańców. Chciałbym również zauważyć, iż nie jest to zwyczajny obywatel - jest to działacz bialeński, a wszystkim jest znajomy stosunek Szanownego Regenta do Republiki Bialeńskiej. Ponadto, wedle mojego uznania zacytowany przepis nie ma zastosowania w obecnej sytuacji, bowiem obecnie nie trwa żadne głosowanie. Faktem jest, że wybory są zarządzone, jednak cytowany przepis wyraźnie mówi o trwającym głosowaniu, a nie zarządzonych wyborach. Wnoszę o zmianę decyzji na w pełni poprawną.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Kościół Mazdaistyczny
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Konrad Jakub 21 paź 2018, o 17:11

Szanowny Panie,

nie jestem organem ustawodawczym i nie mogę tworzyć nowego prawa, jeżeli komuś ono nie pasuje. Tymczasowo sprawuję władzę wykonawczą co oznacza, że mam toczka w toczkę polegać na instrukcji, jaką uchwalił dawno temu Sejm. Tak długo jak Izba ta nie uzna, że należy to zmienić. Przykro mi, że uważa Pan to za farsę i zniechęcenie obywateli. Jest to prawdą, że to zniechęca, ale proszę mieć na uwadze, że to nie jest moje widzimisię, ale sztywne prawo które mam stosować. Jeżeli jestem złym Regentem bo działam na podstawie i w granicach prawa, czyli stosuję się do zasady państwa prawa, to trudno. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś zarzuca mi totalitaryzm kiedy stosuję zasady demokracji i praworządności.

Po wtóre, proszę mi przedstawić z łaski swojej, jaki mam rzekomo stosunek do RB. Czy kolejny raz powołuje się na niezrozumiały przez Pana artykuł? I dołączenie RB do KS które spadło mi z nieba bo wreszcie empirycznie udowodniło moje tezy, które były przyjmowane z dystansem, że można jak najbardziej mocniej zdecentralizować Sarmację i wprowadzić taki model, w którym każdy jeden samorząd może wiązać się z Księstwem na odmiennych zasadach? I w zasadzie, nie musi być nawet de iure jego częścią? Co ostatecznie udowodniła sprawa Waszego akcesu?

Naprawdę, proszę czasami się zastanowić co się piszę. Mi ten akces nie robi żadnej różnicy, a nawet powiem więcej — daje satysfakcję. Bo satysfakcjonujące jest kiedy osoby które pukały się w czoło na moje pomysły, po pewnym czasie je realizują i, jak to jeden z nich określił, "rzygnął" kiedy ktoś stwierdził, że moje dawne stanowisko jest podważane.

Co do interpretacji przepisów — jeżeli uważa Pan, że źle je interpretuję, proszę złożyć wniosek do TK o wykładnię przepisów — od tego przecież jest Trybunał. Chyba nie sądzi Pan, że organ władzy publicznej powinien polegać na zdaniu prywatnej osoby.

Moja interpretacja opiera się na literalnym brzmieniu przepisów i intencji ustawodawcy. Proszę zwrócić uwagę, że mowa jest w przepisach nie o głosowaniu, ale o tym, że nadanie obywatelstwa odracza się do chwili zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach. Ergo, jeżeli wybory są zarządzone, to nadanie odracza się do chwili zakończenia głosowania — a nie, że odracza się jeżeli trwa głosowanie. Trwające głosowanie =/= zarządzone wybory. Czy wybory są zarządzone? Tak. Czy termin głosowania minął? Nie, a nawet się nie zaczął.

I jest to interpetacja zgodna z drugim argumentem jaki podałem — intencja ustawodawcy. Przepis jednoznacznie został wprowadzony po to, żeby nowi obywatele nie wpływali na wynik głosowania. I teraz tak właśnie działa (jeszcze raz zaznaczając — to nie moje widzimisię, ale widocznie Sejm uznał za stosowne nie uwzględniać nowych obywateli w głosowaniu).

Proszę zapoznać się z przebiegiem prac legislacyjnych jeżeli mi Pan nie wierzy.

 1. Dnia 13 marca 2014 roku Mikołaj Torped złożył projekt ustawy,
 2. dnia 14 marca poseł von Levengothon składa poprawkę, wraz z uzasadnieniem:

  Dodatkowo często widzimy wysyp powrotów na czas wyborów. Pytanie czy chcemy obywateli, którzy działają w KS, czy takich którzy pojawiają się tutaj tylko podczas wyborów czy referendów. Nie jestem do końca pewny odpowiedzi na to pytanie dla tego składam eksperymentalną Poprawkę III. Nie będę oczywiście rwał za nią szat. Zdaje się tutaj na opinię i zdanie Wysokiej Izby.

  Do Art. 3 dodaje się ustęp 6. w brzmieniu:
  6. Nie nadaje się obywatelstw od momentu zarządzenia wyborów, bądź referendum aż do czasu jego zakończenia.


  Ewentualnie coś w stylu że mimo otrzymania obywatelstwa nie uzyskuje on praw wyborczych do czasu zakończenia wyborów.

 3. dnia 15 marca poseł Mikołaj Torped pisze, że [propozycje] zastaną uwzględnione jako autopoprawki. JKW Marszałek zajmie się dostosowaniem brzmienia projektu i jednocześnie cytuje wprost, że chodzi o poprawkę posła von Levengothona,
 4. po wspomnianym "dostosowaniu projektu" wnioskodawca edytuje projekt ustawy na nowy test jednolity w którym przepis przyjmuje obecne brzmienie,
 5. dnia 18 marca Sejm uchwala powyższe przepisy.

Z toku prac legislacyjnych expressis verbis wynika, że Sejm świadomie uchwalił wspomniany przepis w ten sposób, że jedyną słuszną interpretacją zamierzeń ustawodawcy było takie działanie przepisu, w jaki sposób to zrobiłem.

Jest mi bardzo przykro że Sejm postanowił 4 lata temu nie dopuszczać nowych obywateli do głosowania i zawiesił nadawie im obywatelstwa w trakcie wyborów do czasu zakończenia głosowania. Jeżeli się Pan nie zgadza z tym przepisem, proszę złożyć stosowną poprawkę do Sejmu. Uprzejmie jednak proszę, żeby Pan nie oczerniał mnie publicznie i nie insynuował jakoby stosowanie przepisów państwowych wynikało z mojej złej woli, albo że to moje widzimisię jest powodem zawieszenia nadania obywatelstwa.

Jeżeli jednak nie zgadza się Pan z powyższą interpretacją przepisów, mimo że ma ona bardzo mocne argumenty które przytoczyłem, proszę złożyć wniosek o wykładnię przepisów do Trybunału. Dla mnie sprawa jest akurat jasna, więc jeżeli TK prawomocnie nie wyprowadzi mnie z błędu (w co wątpię) będę stosował przepisy państwowe w sposób literalny i zgodny z intencją ustawodawcy.

Kłaniam się.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Antoni 21 paź 2018, o 18:47

Moja interpretacja opiera się na literalnym brzmieniu przepisów i intencji ustawodawcy. Proszę zwrócić uwagę, że mowa jest w przepisach nie o głosowaniu, ale o tym, że nadanie obywatelstwa odracza się do chwili zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach. Ergo, jeżeli wybory są zarządzone, to nadanie odracza się do chwili zakończenia głosowania — a nie, że odracza się jeżeli trwa głosowanie. Trwające głosowanie =/= zarządzone wybory. Czy wybory są zarządzone? Tak. Czy termin głosowania minął? Nie, a nawet się nie zaczął.


Mam wrażenie, iż w powyższej wypowiedzi zaprzecza Pan sam sobie. Zgodnie Pan przyjął, iż trwające głosowanie nie oznacza zarządzonych wyborów, a nadanie odracza się do momentu zakończenia głosowania, a nie okresu na jaki zostały zarządzone wybory, a więc kontynuując ten tok myślenia - nadanie powinno się odroczyć tylko w okresie trwających aktualnie wyborów i do czasu ich zakończenia.

I jest to interpetacja zgodna z drugim argumentem jaki podałem — intencja ustawodawcy. Przepis jednoznacznie został wprowadzony po to, żeby nowi obywatele nie wpływali na wynik głosowania. I teraz tak właśnie działa (jeszcze raz zaznaczając — to nie moje widzimisię, ale widocznie Sejm uznał za stosowne nie uwzględniać nowych obywateli w głosowaniu).


Tutaj niestety nie zauważa Pan pewnej nieścisłości - o ile zacytowane uzasadnienie pomysłodawcy oraz zaproponowany przez niego ustęp zmieniający ustawę, bezpośrednio mówi, iż nadanie obywatelstwa powinno zostać przesunięte do zakończenia okresu zarządzonych wyborów, a więc od momentu zarządzenia do zakończenia głosowania, o tyle ów ustęp zmienił brzmienie i w ustawie znajduje się jego zmodyfikowana treść, z czego już nie wynika bezpośrednio, iż mowa tam o wspomnianym wcześniej okresie, ale według mnie - o okresie od rozpoczęcia do zakończenia terminu głosowania. A jak już wcześniej zgodnie ustaliliśmy, że trwający "termin głosowania" nie jest jednoznaczny z trwającym "terminem wyborów".

Rozumiem intencje pomysłodawcy zmiany oraz Pana - jednak wedle mojego uznania przepis zawarty w ustawie różni się brzmieniem oraz znaczeniem od zaproponowanego przez pomysłodawcę. Nie chcę wysnuwać pochopnych wniosków, ponieważ nie mam do tego mandatu, ale wydaje mi się, iż ów przepis padł ofiarą błędu legislacyjnego, co oznacza, iż do jego interpretacji nie powinno się wykorzystywać uzasadnienia pomysłodawcy, bowiem znaczenie przepisu zaproponowanego i wprowadzonego są całkowicie odmienne.

Uprzejmie jednak proszę, żeby Pan nie oczerniał mnie publicznie i nie insynuował jakoby stosowanie przepisów państwowych wynikało z mojej złej woli, albo że to moje widzimisię jest powodem zawieszenia nadania obywatelstwa.


Jasno przedstawiłem swoją opinię na temat opublikowanego przez Pana postanowienia, z którą się nie zgadzam. W mojej opinii postanowienie jest niestosowne do zapisu w ustawie, a to mogło czy też może oznaczać, iż Szanowny Pan zapragnął stanąć na drodze do zdobycia obywatelstwa przez Jana Sapiehę. O ile z zaprezentowanej odpowiedzi wynika, iż nie miał Pan tego na celu, o tyle nie mogę tego powiedzieć o argumentach popierających Pana decyzję. Sprawę niezwłocznie powinno się skierować do Trybunału, który powinien rozstrzygnąć prawidłową interpretację przepisu zawartego w ustawie (a nie zaproponowaną przez pomysłodawcę - to są dwa odmienne przepisy).


Bardziej prywatnie - proszę za każdym razem, kiedy zwracam się do Pana, nie krzyczeć o insynuacjach oraz oczernianiu. Jeżeli uważa Pan, iż rzeczywiście za każdym razem Pana oczerniam i cokolwiek insynuuję, proszę to zgłosić do odpowiedniego wysokością urzędu, który rozstrzygnie, czy to są oczernienia czy nie. Zarzucanie mi oczerniania i insynuowania czegokolwiek, bez jakiejkolwiek podstawy, również jest oczernianiem mojej osoby.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Kościół Mazdaistyczny
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Konrad Jakub 21 paź 2018, o 19:59

Mam wrażenie, iż w powyższej wypowiedzi zaprzecza Pan sam sobie. Zgodnie Pan przyjął, iż trwające głosowanie nie oznacza zarządzonych wyborów, a nadanie odracza się do momentu zakończenia głosowania, a nie okresu na jaki zostały zarządzone wybory, a więc kontynuując ten tok myślenia - nadanie powinno się odroczyć tylko w okresie trwających aktualnie wyborów i do czasu ich zakończenia.


No i tak przecież właśnie zrobiłem :D Wybory aktualnie trwają, o co więc chodzi? A mówiąc dokładniej, tak jak ustawa - "w aktualnie zarządzonych wyborach". Takowe zostały zarządzone, i to nawet dwa razy. Sam Pan mi przyznał rację, że słusznie rozdzielam głosowanie i zarządzone wybory. I dlatego nadanie obywatelstwa odracza się nie na czas samego głosowania, ale na czas zarządzenia wyborów, gdzie koniec głosowania to jedynie termin graniczny, a nie jednocześnie początkowy. Wybory więc trwają już od dawna, po prostu kalendarz wyborczy jeszcze nie przewiduje samego głosowania, które jest jego etapem właściwym — ale nie jedynym.

To nie jest wątek na przerzucanie się argumentacją. Jak Pan słusznie zauważył, jeżeli ktoś ma problemy, niech idzie do TK. Dlatego wątek zamykam. Istnieje domniemanie zgodności moich działań z Konstytucją, dopóki TK nie orzeknie że robię coś nie tak, to uznaje się, że robię wszystko w porządku. Jeżeli mam marnować swój czas na dyskusję z której nic nie wynika, to może lepiej to przenieś, jeżeli Pan tak uważa, na salę sądową.

Zarzucanie mi oczerniania i insynuowania czegokolwiek, bez jakiejkolwiek podstawy, również jest oczernianiem mojej osoby.


No ale przecież to po Pańskiej stronie leży udowodnienie że działam przeciw komuś (dokładniej: przeciw Bialeńczykom), a nie po mojej, że jest inaczej. To Pan mnie o coś oskarża, a ja jedynie odpowiadam, że jest to nieprawdą. No chyba że idziemy Pańską drogą i wtedy będę mógł bezkarnie pisać, że Pan przykładowo planuje podłożyć bombę pod moim samochodem, i niech Pan udowadnia, że jest inaczej. No chyba to właśnie po stronie oskarżyciela leży udowodnienie czegoś oskarżonemu. I jeżeli rzeczywiście zdecydowałbym się na, jak Pan sugeruje, pójście do TK, to przecież właśnie tak wyglądałby proces, że musiałby Pan udowodnić tę rzekomą niechęć do Bialenii albo się wycofać z tych słów. Oskarżanie kogoś o działanie przeciw komuś bez dowodów i podstaw, to jest oczernianie. Robi Pan ze mnie Bialenofoba, wprost insynuuje że naruszam prawo z tego powodu (bo Pański post nie miał wydźwięku "regent się pomylił" tylko "regent celowo złamał prawo bo nie chce dać Bialeńczykowi obywatelstwa") i oburza się Pan na końcu, że protestuję. No bez jaj.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Konrad Jakub 21 paź 2018, o 22:14

Może tak jeszcze w ramach uzupełnienia, żeby mieć pewność że nikt nie weźmie na poważnie insynuacji o celowym stawianiu szlabanów z uwagi na rzekomą Bialenofobię albo wziąłem sobie interpretację z Księżyca — z tego co widzę, w przeszłości książę skorzystał ze spornego przepisu tylko raz. Odroczył nadanie obywatelstwa z uwagi na trwające wybory na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania.
Konrad Jakub
z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki książę litewski etc. etc.


Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Instytut Edukacji Sarmackiej
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Postprzez Piotr III Łukasz 7 lis 2018, o 21:47

Szanowny Obywatelu,

uprzejmie informujemy, iż obywatelstwo zostało nadane.

Rozumiem, że opóźnienie wydało się Panu niesprawiedliwe i uciążliwe. Nie rozstrzygając o słuszności lub jej braku w tym rozwiązaniu, wyrażamy swą radość z kolejnego Obywatela i przepraszamy, że musiał Pan czekać.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
 


Powrót do Wnioski związane z obywatelstwem

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość