Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Úre teutoniše Šprake

Úre teutoniše Šprake

Postprzez Vladimir 23 maja 2014, o 19:32

Od zawsze chciałem zająć się stworzeniem języka naszej pięknej prowincji i zawsze mi ten pomysł (według mnie genialny) delikatnie wybijano z głowy. Tym razem nie chciałbym, aby do tego doszło. Jak już pisałem w innym poście w innym wątku ("Lipiec 2014" v-hr. Sławomira Chojnackiego de Ruth), nasz własny język mógłby stać się kolejnym dodatkiem, który uatrakcyjniłby Teutonię. Osobiście zawsze podziwiałem język surmeński, który nadał temu odległemu królestwu niepowtarzalny hellenistyczno- bałkański klimat. Chciałbym również zachęcić wszystkich Teutończyków (a jeśli znajdą się i inne osoby) do współtworzenia naszej mowy. Pozwólcie, że zacznę, od krótkiego wstępu do gramatyki. Parafrazując na zakończenie: "Niech Gellońce wiedzą, że Teutończycy nie gęsi i swój język mają".

Etapy rozwoju języka teutońskiego:
1. Język staroslaviński
2. Język enderaski
3. Język hergolienowski (wczesnoteutoński)
4. Język późnoteutoński (obecny)

ALFABET
Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz
Dwuznaki: ts th
Dyftongi: ó (oj), á (ai) ú (ui)
Znak specjalny: š (sz)

Dyftongi nie są rozbijane przy podzielane na sylaby, dlatego, nazwa samej Teutonii po teutońsku brzmieć powinna:
Teutonie lub Tótonie
Osobiście przychylam się do pierwszej opcji. Wtedy podział na sylaby tego słowa wyglądać musiałby następująco: Te-u-to-nie

RZECZOWNIK

Jedyną odmienną częścią mowy jest rzeczownik. Rzeczownik w liczbie pojedynczej posiada rodzaj męski (úr) i żeński (úre), natomiast w liczbie mnogiej (úren). Występują trzy przypadki (Nominativus - Minownik, Dativus - Dopełniacz oraz Akkusativus - Biernik). Występują dwa rodzaje deklinacji:

Deklinacja I
Wszystkie rzeczowniki żeńskie i większość męskich w liczbie pojedynczej i mnogiej.
r. m. (król)
N. úr Kong
D. úrs Kong
A. úrn Kong

r. ż. (królowa)
N. úre Konge
D. úres Konge
A. úren Konge

l. mn. (królowie/królowe)
N. úren Kongen
D. úrens Kongen
A. úrenn Kongen


Deklinacja II
Tylko rzeczowniki męskie zakończone na - ie, -e w liczbie pojedynczej i mnogiej

N. úr Teutonie
D. úrs Teutonies
A. úrn Teutonien


Wszystkie inne części mowy pozostają nieodmienne.

ZAIMEK OSOBOWY I DZIERŻAWCZY

l. poj.
Á - ja
Tu - ty
Or - on
Ore - ona

l. mn.
Áen - my
Ten - wy
Oren - oni/one


Zaimki dzierżawcze tworzy się za pomocy partykuły dzierżawczej ik

l. poj.
Áik lub Ajk - mój
Tik - twój
Orik - jego
Orek - jej

l. mn.
Áenk - nasz
Tenk - wasz
Orenk - ich


PRZYMIOTNIK

Przymiotnik pozostaje nieodmienny. Otrzymuje jedynie końcówkę z zależności od rodzaju rzeczownika przez jakim się znajduje:

- brak końcówki (przez rzeczownikiem męskim)
-e (przed rzeczownikiem żeński)
-en (przez rzeczownikiem liczby mnogiej)


Úr teutoniš Kong - król teutoński
Úre teutoniše Šprake - język teutoński
Úren teutonišen Kongen - teutońscy królowie
Úren teutonišen Emporen - teutońscy cesarze
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez KCS 23 maja 2014, o 20:20

Można spróbować, ale wątpię by takie coś się udało :)
AF310 | Krzysztof Kura | KCS
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez Percy Nightshadow 23 maja 2014, o 20:48

Uważam, że można by wprowadzić typowo teutońskie zwroty, np. powitania, pożegnania, motta. Również jak powiedział JKW do tytułów szlacheckich, nazw urzędów. Tworzenie całego języka może być ciekawe, jednak to trochę za wiele jak dla mnie.

Jednak gdyby znaleźli się chętni myślę, że Teutonia mogłaby stać się krajem dwujęzycznym :)
Persival Nahtšat


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez Vladimir 24 maja 2014, o 08:47

To może nazwy działów na forum:

Aktualności - Úren Nóten*
Życie Teutonii - Úr Hajen ik úrs Teutonies
Komnata Tronowa - Úre Thronkamere
Senat - Úr Thing**
Teutoński Instytut Historii - Úr Institut ik úrs Teutoniš Nahkamies***
Loża Rycerzy Teutońskich - Úre Lóge ik úrens Teutonišen Krigeren****

* Nóten - liczba mnoga od Nóte (nowość) -> od przymiotnika nó (nowy)
** Thing - rodzime teutońskie określenie wiecu plemiennego
*** Nahkamie - od czasownika nahkam (dziać się, wydarzać) -> Deklinacja II
**** Krigeren - liczba mnoga od Kriger (wojownik, później rycerz), od rzeczownika Krig (wojna, walka, bój)
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez Kwazi 24 maja 2014, o 09:04

Podwójne nazwy na FC to znakomity pomysł.
Vladimir Iwanowicz napisał(a):Życie Teutonii - Úr Hajen ik úrs Teutonies

Informuję/przypominam, że w ramach zacieśniania współpracy ze Sclavinią, planujemy utworzyć na forum dział o życiu w obydwu prowincjach - jako wspólną przestrzeń publiczną. Zastąpiłby on obecne dwa działy: Życie w Sclavinii/Teutonii, także tutaj istnienie niemieckojęzycznej nazwy wymagałoby konsultacji.

Co do samego języka: sądzę, że wiele pomysłów mógłby wnieść nasz ekspert od języka śląskiego - jak tylko wróci.
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez Helenka 24 maja 2014, o 09:27

Łohoho! Niezła robota, taka dwujęzyczność jest mega. A zwłaszcza jak dodamy to do narracji.
TRANSKRYPT
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez anglov 25 maja 2014, o 12:41

Chociaż praca jest niezwykle ciekawa i warta uwagi, uważam że tworzenie współczesnego języka i wręcz wprowadzanie go może nie być dobrym pomysłem. Procesy prowadzące do powstawania nowych języków są długotrwałe, a stworzenie i uczynienie takowego nie martwym jest naprawdę trudne.

Uważam jednak, że opisania języka historycznego i wprowadzanie klasycznych nazw do niektórych miejsc, może być bardzo ciekawe. Proponuję więc obranie właśnie tego typu kierunku rozwoju.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ 25 maja 2014, o 17:15

n]Jak dla mnie wprowadzenie oficjalnego Języka Teutońskiego to świetny pomysł! Jednak, aby był on używany na co dzień musi być możliwie najprostszy, po to, by każdy Teutończyk był w stanie go szybko opanować. Jestem zainteresowany szeroką współpracą przy tworzeniu nowego języka. Jeżeli Pan Wicehrabia von Lichtenstein także to proszę o stosowną odpowiedź w wiadomości na stronie głównej. :D
Ceterum censeo Teutoniam liberandam esse.

Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Dziekan wydziału skytyistyki Almersko-Złotogrodzkiego Uniwersytetu Lingwistycznego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez Vladimir 27 maja 2014, o 06:18

Jak widzę, znalazłem nareszcie prawdziwego zwolennika mojej idei :)

A jeśli uważacie, że tylko zwroty są przydatne, oto kilka słówek:

Úrn Guten Tag! - Dzień dobry!* (stosowany, gdy ktoś rozpoczyna wątek na forum i chce się przywitać)
Al Fórzusses! - Wszystkiego najlepszego!**
Úr magnet Thing! - Potężny Senacie (wiecu) - zwrot używany przez senatorów przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi
Úren Hotten ifá genbrah úren Salven- dosł. niech bogowie ześlą szczęście! (zwrot stosowany, gdy ktoś chce się przywitać i dołącza do dyskusji w wątku). W miejsce Úren Hotten można wstawić Vanda, co jest praktykowane przez wyznawców świeckiego kościoła.
Gellonie iv'erdi Kónie! - zwrot stosowany obecnie rzadko, oznaczający dosł. "Gellonia jest kałem". Niegdyś używany na przywitanie obcokrajowców.
Úre Gute Nakt - dobrej nocy!***
Úren Salven! - Do widzenia! dosł.: Szczęścia!
Úre Gute Vórnakt - Dobry wieczór! (zwrot stosowany podobnie, jak Úrn Guten Tag!, tylko wieczorem
Vanda iv'ne'šlaf in úres Nakt - Wanda w nocy nie śpi! (zwrot stosowany podobnie, jak Úren Hotten ifá genbrah úren Salven)


* użyto biernika (Akkusativus), jako, że dzień dobry "pochodzi" frazy "życzę dobrego dnia" vunši - życzyć + Akkusativus
** dosł. wszystkiego najsłodszego. Stopniowanie przymiotnika odbywa się poprzez dodanie prefiksu - vór (dla stopnia wyższego) i prefiksu fór- oraz sufiksu -es (w stopniu najwyższym)
*** przypadek ten samo, co w *
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Úre teutoniše Šprake

Postprzez von Lichtenstein 27 maja 2014, o 06:30

Na bazie tych prac mógłbyś stworzyć jakiś podręcznik w .pdf ? Helenka mogłaby pomóc od strony graficznej, ty zająłbyś się tą merytoryczną :)
Michael ik Lihtenštán,
úr Gewerded Kong ik Teutonies
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości