Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

OBCE FORMY ŻYCIA

Emocje i dobra rozrywka gwarantowane!

OBCE FORMY ŻYCIA

Postprzez Hugo 17 kwi 2016, o 15:31

Załoga może spotkać różne obce formy życia. Sami nadają im nazwy i przedstawiają nam ich wygląd. Gdy obca forma życia znajduje się w obrębie eksploracji i widoczności, ja będę podawał tylko parametry. Podobne jak przy załodze:
Pochwycenie (P) – oznacza stopień z jakim obca forma życia może się oprzeć pochwyceniu przez załogę. Jeśli jej Inteligencja jest wyższa niż najwyższa wśród członków ekspedycji, dodaje się jej wartość do P.
Walka (W) – oznacza wartość bojową obcej formy życia. Jeśli jej Inteligencja jest wyższa niż najwyższa wśród członków ekspedycji, dodaje się jej wartość do W.
Szybkość (Sz) – wskaźnik pomocny obcej formie życia przy pogoni za załogą. Nie każdą obcą formę życia drużyna będzie w stanie pochwycić, nie z każdą obcą formą będzie dało się równorzędnie walczyć.
Agresja (A) – poziom agresji obcej formy życia, skłonności do walki. Jeśli będzie do 3, wówczas forma życia będzie uznawana za nieagresywną. Powyżej 3 do 8 obca forma życia będzie agresywna, jeśli załoga wejdzie z nią w interakcję. Powyżej 8 oznacza, że obca forma życia jest agresywna i jeśli znajduje się w obrębie eksploracji ekspedycji, nastąpi interakcja – walka. Jednak jeśli Inteligencja formy życia przewyższa A co najmniej o 1, wówczas będzie można się z obcą formą życia porozumieć.
Inteligencja (I) – oznacza stopień w jakim można się będzie porozumieć z obcymi formami życia. W tym celu musi być przede wszystkim wyższa niż jej Agresja. Porozumienie może oznaczać uzyskanie informacji lub przyjęcie obcej formy życia na pokład. Ten drugi przypadek może mieć miejsce tylko wówczas, gdy Agresja nie przekracza 5. W takim przypadku zajmuje ona jedno miejsce mieszkalne lub 4 miejsca magazynowe. Jeśli ekspedycja porusza się Łazikiem, obca forma życia zajmuje jedno miejsce załogi lub dwa magazynowe dopóki załoga nie wróci na Prom lub przynajmniej nie cofnie się na pole startowe i przekaże istotę na Prom.
Badanie (B) – oznacza ile czasu trzeba poświęcić na badanie danej formy życia, w zależności od tego, co chce się uzyskać.
Atmosfera (At) – ten parametr będzie opisany słownie. Oznaczał będzie w jakim rodzaju atmosfery będzie można wypuścić. Po przebadaniu będzie można obcą formę życia wypuścić. Jednak nie na "pierwszej lepszej" planecie, tylko takiej, która będzie posiadać właściwą atmosferę. W przypadku, gdy wypuścimy w atmosferze trującej dla obcej formy życia, ona umrze, a Gracz straci 1 Punkt Zwycięstwa.

KONTAKT Z OBCYMI FORMAMI ŻYCIA

Walka może odbywać się w trakcie eksploracji. Może do niej dość w wyniku zasad opisanych wyżej lub jeśli załoga tak zadecyduje – można walczyć wówczas także z nieagresywną formą życia.
W trakcie starcia, sumę Walki załogi ekspedycji dzieli się na pół. Jeśli wynik jest wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty, wówczas załoga wygrywa, a istota zostaje zabita. Jeśli wynik jest równy Walce lub Walce+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty, wówczas i Zabita istota obca może tylko zostać przerobiona na Zasoby (jedzenie) – z każdej istoty można uzyskać 10 pkt; nie można jej badać.

Ucieczka. Jeśli w wyniku zasad musi dojść do walki, załoga może jeszcze uciec. Jeśli połowa sumy Szybkości załogi ekspedycji będzie wyższa niż obcej formy życia, załoga będzie w stanie uciec bez obrażeń. Jeśli połowa sumy Szybkości załogi będzie równa obcej formy życia, załoga ucieknie z otrzymanymi ranami. Jeśli połowa sumy Szybkości załogi będzie niższa niż obcej formy życia, załoga zginie. W tym ostatnim przypadku, w następnej turze Agencja może rozpocząć w tym samym miejscu, w którym zaczynała zabita załoga, nową ekspedycję z nowymi członkami załogi lub lecieć dalej.

Ogłuszenie/Paraliż. Obce istoty można także ogłuszyć (Ogłuszaczem) lub sparaliżować (Paralizerem). Jeśli Agresja istoty jest do 3 włącznie wówczas można bez problemu ogłuszyć lub sparaliżować istotę. Jeśli Agresja wynosić będzie powyżej 3 do 6, wówczas do ogłuszenia lub sparaliżowania może dojść, jeśli suma Walki załogi ekspedycji podzielona na pół będzie wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty.
Pochwycenie. Ogłuszone lub sparaliżowane obce formy życia można umieścić w Klatce-E bez potrzeby porównywania parametrów Pochwycenia. Można jednak pochwycić i umieścić w Klatce-E także nieogłuszoną, ani niespraliżowaną istotę. Jeśli Agresja istoty jest do 3 włącznie wówczas można pochwycić taką formę życia, jeśli suma Walki załogi ekspedycji podzielona na pół będzie wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty. Jeśli Agresja wynosić będzie powyżej 3 do 6, wówczas do pochwycenia może dojść, jeśli suma Walki załogi ekspedycji podzielona na pół będzie 1,5x wyższa od Walki lub Walki+Inteligencji (opis powyżej) obcej istoty.

BADANIE OBCYCH FORM ŻYCIA

Badanie można przeprowadzać tylko na Promie.
Współczynnik Badanie dzieli się przez współczynnik badaczy (który jest zaokrąglany w górę powyżej końcówki 0,5, w dół – 0,5 i mniej). Jeśli np. B=2, a obcą formę życia bada dwóch Naukowców, wówczas trwa to jedną turę, jeśli jeden Naukowiec, trwa to dwie tury, jeśli Naukowiec i Lekarz, też jedną turę. Jednak jeśli robi to 1 lub 2 Lekarzy, trwa to 2 tury. Przydzielenie badaczy w taki sposób, że ich współczynnik będzie przekraczał B, nie przyspieszy badania, jedynie „zablokuje” kolejnego członka załogi. Przydzielenie do badań Dowódcy powoduje zwiększenie o 1 współczynnika jednego Naukowca i potem co piątego.

Agencja przed rozpoczęciem badań informuje jaki wynik chce osiągnąć.

Badanie obcej formy życia, z którą załoga nie porozumiała się, może doprowadzić do pozyskania informacji na temat planety, z której ją zabrano (zawsze Agencja może chcieć kiedyś wrócić), bez rozmieszczenia przedmiotów, miast i budowli Obcych. Badanie może także przynieść Punkty Zwycięstwa – równe współczynnikowi Badanie.

Badanie obcej formy życia, z którą załoga się porozumiała może doprowadzić do uzyskania informacji na temat planety, z której ją zabrano, włącznie z rozmieszczeniem przedmiotów, miast i budowli Obcych. Badanie może także przynieść Punkty Zwycięstwa – równe współczynnikom Badania+Inteligencja.
Badanie obcej formy życia, z którą załoga się porozumiała może także przynieść… nowego członka załogi, przy spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze dla takiego badania współczynnik Badanie zostaje powiększony o Inteligencję istoty. Po drugie musi być wolne miejsce mieszkalne (jeśli przed przystąpieniem do badań istota znajduje się w magazynie). Inteligencja nie może być mniejsza niż członek załogi, którym ma się stać. Może się stać tylko Inżynierem, Żołnierzem lub Zwiadowcą. Istotny dla poszczególnych członków załogi parametr, nie może być u obcej istoty mniejszy: Inżynier – Pochwycenie, Żołnierz – Walka, Zwiadowca – Szybkość; współczynniki ulegają potem odpowiedniemu pomniejszeniu lub zwiększeniu.

PRZEKAZANIE OBCYCH FORM ŻYCIA

Jeśli ktoś będzie chciał kontynuować badanie poza Grą, może nawet ktoś, kto nie będzie chciał grać, ale będzie chciał badać, wówczas będzie można przekazać przebadaną obcą formę życia do swojej mikronacji. Nie dotyczy to istot, które stały się członkami załogi. W takim przypadku na 2 tury zajmowany jest Naukowiec lub na 3 tury Lekarz i Inżynier.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Powrót do Sport i rozrywka

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość