Strona 2 z 5

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 16 mar 2018, o 23:48
przez Zombiakov
Konrad Friedman napisał(a):Ignacy musiałby najpierw ten mandat objąć — dopóki nie złożył ślubowania, posłem nie jest.


Nie zgodzę się (chyba bo może się źle rozumiemy jak często) ... bo obydwa punkty są dokładnie w tej samej konstrukcji

Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek:
- odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania mandatu,
- utraty statusu aktywnego obywatela,


Więc jeżeli nie może stracić mandatu przez utratę statusu aktywnego obywatela to nie może też go stracić przez nie złożenie przysięgi... ergo będzie posłem (czy raczej będzie zajmował miejsce nie będąc posłem) już zawsze.

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 17 mar 2018, o 22:07
przez Zombiakov
Sejm drzemie w oczekiwaniu na uzupełnienie składu. Czas na zgłaszanie kandydatur na Marszałka został przedłużony do 24 marca.

Obydwaj "uzupełnieni" prawie-Posłowie zwlekają ze złożeniem ślubowania lub odmową jego złożenia.
Przypominam, że treść ślubowania można znaleźć w Ordynacji - http://prawo.sarmacja.org/akt,5255.html (art. 13)

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 18 mar 2018, o 00:04
przez IUdR
No to napiszę, jeszcze tu - chociaż posżło i przez ćwirka i przez Pocztę Konną. Oczywiście, przekazuję dalej mandat. Kijowa by to byla asesura, gdyby okazała się synekurką na czas politycznej pauzy.

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 18 mar 2018, o 00:34
przez Zombiakov
IUdR napisał(a):No to napiszę, jeszcze tu - chociaż posżło i przez ćwirka i przez Pocztę Konną. Oczywiście, przekazuję dalej mandat. Kijowa by to byla asesura, gdyby okazała się synekurką na czas politycznej pauzy.


Tak też się stało.
Niech będzie wiadomym powszechnie, że mandat przepływa na Kristiana Arped.
http://prawo.sarmacja.org/akt,9976.html

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 18 mar 2018, o 22:36
przez Zombiakov
Sejm ponownie może obradować w pełnym składzie. Ślubowanie poselskie złożyli Kristian Arped oraz Albert Jan Maat .

Kristian Arped został również kandydatem na nowego Marszałka Sejmu. Czekamy na inne kandydatury lub oświadczenia o braku woli ich zgłaszania.

Zakończyło się głosowanie nad projektem zmian w Regulaminie Sejmu. Projekt zostanie skierowany do podpisu Księcia.

W DP możemy znaleźć informację o planowanej emisji znaczka "Nowe szlaki AKM".
http://prawo.sarmacja.org/akt,9977.html

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 19 mar 2018, o 22:25
przez Zombiakov
Albert Felimi-Liderski zgłosił swoją kandydaturę na asesora Trybunału Koronnego.

Konrad Arped-Friedman przedłużył debatę nad (moim) projektem dot. reemisji tantiem do środy.

W Dzienniku Praw sporo ciekawego....

Ogłoszono wyniki wyborów Konsula Sclavinii i całkiem niespodziewanie JKW Helwetyk Romański "...został wybrany na urząd Konsula, na trzymiesięczną kadencję..."
http://prawo.sarmacja.org/akt,9978.html

JKM Robert Fryderyk nadał obywatelstwo Szlachetnej Damie Susanne Delfinie Kierkeller
http://prawo.sarmacja.org/akt,9979.html

Zmieniony został "Ordonansu Króla Baridasu w sprawie powołania Kongregacji Panów Lennych".
art. 1 ust. 1 ("Tworzę Kongregację Panów Lennych (Vánta Maitrés Efatés).") otrzymuje brzmienie: Tworzę Kongregację Panów Lennych (Avix Nartherdárs Esaias).

Nie jestem zorientowany o co dokładnie chodzi - może znajdzie się miły czytelnik który wyjaśni :)
http://prawo.sarmacja.org/akt,9980.html

W Królestwie Baridasu zostały dokonane formalności i tak opróżnieniu uległy stanowiska urzędników (po fali rezygnacji):
- Tomasza Liberi z pełnionego stanowiska Podskarbiego.
- Fryderyka von Hohenzollerna z pełnionego stanowiska Marszałka Baridasu.
- Jihymeda Niezyda z pełnionego stanowiska Kustosza.
- Markusa Arpeda z pełnionego stanowiska Doradcy.
http://prawo.sarmacja.org/akt,9981.html

To samo dotyczy ex-Wicekróla Yupeng Beijin-Zhao
http://prawo.sarmacja.org/akt,9982.html

Wreszcie stanowisko Asesora TK objął Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (na 4 miesiące)
http://prawo.sarmacja.org/akt,9983.html

uffff... to tyle.

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 19 mar 2018, o 22:44
przez Konrad Jakub
Została zmieniona baridajska nazwa Kongregacji. Poprzednia była przetłumaczona w oparciu o starszą wersję baridajskiego, po zmianach w pewnych słowach i wydaniu nowego słownika, w Ordonansia nadal używano wersji niezgodnej z aktualnym stanem języka.

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 20 mar 2018, o 00:12
przez Helwetyk
Zombiakov napisał(a):Ogłoszono wyniki wyborów Konsula Sclavinii i całkiem niespodziewanie JKW Helwetyk Romański "...został wybrany na urząd Konsula, na trzymiesięczną kadencję..."
http://prawo.sarmacja.org/akt,9978.html

To niejedyne wybory na urząd Konsula w tym miesiącu. Po co się ograniczać!

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 20 mar 2018, o 22:46
przez Zombiakov
Jego Królewska Mość Andrzej Fryderyk został powołany na Regenta Księstwa Sarmacji do 2 kwietnia.
http://prawo.sarmacja.org/akt,9984.html

W Starosarmacji doszło do roszady na stanowisku Ministra Propagandy. Jihymed Niezyd zastąpił Ignacego Urbana de Ruth.

Obywatelstwo odzyskał JKW Piotr II Grzegorz.
http://prawo.sarmacja.org/akt,9986.html

Opublikowana została ustawa o zmianie Regulaminu Sejmu
http://prawo.sarmacja.org/akt,9987.html

Re: Nieoficjalny Monitor Sejmowy Marszałka-Seniora

PostNapisane: 21 mar 2018, o 21:20
przez Zombiakov
Król Baridasu Robert Fryderyk powołał na urząd Regenta Królestwa Baridasu Jego Królewską Wysokość Piotra II Grzegorza. Podobnie jak w przypadku tronu Księstwa Sarmacji regencja obowiązuje do 2 kwietnia.
http://prawo.sarmacja.org/akt,9988.html

Regent Księstwa Sarmacji, Król Teutonii, Jego Królewska Mość Andrzej Fryderyk dokonał zmian w składzie osobowym Dworu. Dwór opuścili Yupeng Beijin-Zhao oraz Ottona von Spee-Asketil a dołączył doń Konsul Sclavinii, Jego Książęca Wysokość Helwetyka Romańskiego
http://prawo.sarmacja.org/akt,9989.html