Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Serce Księstwa Sarmacji — to tutaj toczy się nasze wirtualne życie
Ambasady, ogłoszenia

[KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Hugo 21 cze 2014, o 21:37

Moi Drodzy!

Przystępujemy do kolejnego etapu konsultacji w sprawie odznaczeń i orderów. Z pierwszych wyniosłem sporo, jak mi się wydaje, ale też mam nadzieję, że w tych będzie bardziej ożywiona dyskusja i przede wszystkim – weźmie w niej udział więcej osób.

Po pierwsze nazwy – zrezygnowałem z nadawania nazw kategoriom odznaczeń, zbyt duże zamieszanie dla kilkunastu kategorii odznaczeń i kilkunastu orderów. Kategorie dla medali i krzyży pozostaną „generyczne”. Problemem pozostają nazwy orderów – skorzystałem z niektórych Waszych propozycji z pierwszych konsultacji, ale nie wszystkie mi przypasowały. Bardzo proszę jednak nie podawać tutaj nazw – dla przejrzystości założę osobny temat, w którym będę zbierał nazwy, a potem przeprowadzę ankietę.

Po drugie częstotliwość – jednak zmniejszyłem do raz na kwartał. Może rzeczywiście za dużo nie będzie zbyt dobrze.

Po trzecie liczba kategorii – zwiększyłem ją, poprzez dodanie postulowanych, rozdzielenie niektórych kategorii (również zgodnie z postulatami), a dla orderów nawet trzy dodałem. Z jednej strony nie ma kategorii odznaczeń dla wojskowości, ponieważ uważam, że wprowadzi to zamęt przy odznaczeniach stricte wojskowych, a z drugiej – żeby żołnierze nie byli całkiem pominięci, wprowadziłem order w tej kategorii.

Po czwarte kryteria – tylko dla aktywności (posty, artykuły, komentarze), serc i stażu są jasno określone, w pozostałych przypadkach uległem opcji uznaniowej ;)

Po piąte wzory medali, krzyży i orderów – po zakończeniu konsultacji i przede wszystkim, nadaniu nazw orderom, ogłoszony zostanie konkurs na ich wykonanie. Oczywiście za sowitą opłatą. Chcę to zrobić dopiero po, żeby zwłaszcza w przypadku orderów, ich wygląd mógł być zbieżny z nazwami.

Po szóste wymienność Punktów Zasług – dodałem nową możliwość: wymiany PZ na punkty aktywności.
Rozporządzenie Księcia
o orderach i odznaczeniach państwowych


W celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, ustanawia się ordery i odznaczenia przyznawane za zasługi i za pracę na rzecz SarmacjiArt. 1.

 1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ordery i odznaczenia państwowe.
 2. Ordery i odznaczenia, ustanowione niniejszym rozporządzeniem, nadaje Książę.

Art. 2.

 1. Ordery nadawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem.
 2. Odznaczenia nadawane są za aktywność w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem, w okresie, za który są przyznawane.

Art. 3.

 1. Ordery mogą być nadawane nie częściej niż raz w roku – w dniu rocznicy powstania Księstwa, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Odznaczenia przyznawane mogą być nie częściej niż raz na kwartał.

Art. 4.

 1. Ordery i odznaczenia są przyznawane mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
 2. Ordery i odznaczenia mogą być przyznawane cudzoziemcom, jeśli przepis szczegółowy tak stanowi.

Art. 5.

 1. Odznaczenia dzielą się na następujące kategorie:
  1) medale – niższy,
  2) krzyże – wyższy.
 2. Odznaczenia posiadają następujące klasy:
  1) brązowy – najniższa,
  2) srebrny – średnia,
  3) złoty – najwyższa.

Art. 6.

 1. Każdej osobie nagrodzonej odznaczeniem przyznawane są Punkty Zasługi w następujący sposób:
  1) medal brązowy – 1 Punkt Zasługi;
  2) medal srebrny – 4 Punkty Zasługi;
  3) medal złoty – 8 Punktów Zasługi;
  4) krzyż brązowy – 14 Punktów Zasługi;
  5) krzyż srebrny – 21 Punktów Zasługi;
  6) krzyż złoty – 30 Punktów Zasługi.
 2. Każdej osobie nagrodzonej orderem przyznawanych jest 50 Punktów Zasługi.

Art. 7.

 1. Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może otrzymać 1 wieś prywatną za 12 Punktów Zasługi.
 2. Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może otrzymać 1 punkt aktywności obywatelskiej za 14 Punktów Zasługi.

Art. 8.

 1. Ordery mogą być nadawane w następujących kategoriach:
  1) aktywności – Order Oratora,
  2) otrzymanych serc od czytelników – Order Czerwonej Podwiązki,
  3) kultury – nazwa
  4) sportu – nazwa,
  5) literatury – nazwa,
  6) sztuki audiowizualnej – nazwa,
  7) dziennikarstwa – nazwa,
  8) działalność użytecznie społeczne – Order Gloriosae Memoriae,
  9) działalność informatyczno-programistyczna – nazwa,
  10) działalność urzędnicza – Order Ładu,
  11) działalność sejmowa – nazwa,
  12) działalność rządowa – nazwa,
  13) działalność sądownicza – Order Prawa,
  14) działalność w samorządach – Order Puchaty, Order Białego Orła, Order Woja Miłorada, Order Srebrnego Jednorożca,
  15) wojskowość – nazwa,
  16) staż – nazwa,
  17) integralność Księstwa – nazwa,
  18) współpracy międzynarodowej – Order Przyjaźni i Współpracy.
 2. Odznaczenia mogą być nadane w następujących kategoriach:
  1) aktywności,
  2) otrzymanych serc od czytelników,
  3) kultury,
  4) sportu,
  5) literatury,
  6) sztuki audiowizualnej,
  7) dziennikarstwa,
  8) działalność użytecznie społeczne,
  9) działalność informatyczno-programistyczna,
  10) działalność urzędnicza,
  11) działalność sejmowa,
  12) działalność rządowa,
  13) działalność sądownicza,
  14) działalność w samorządach,
  15) wojskowość,
  16) staż.
 3. Wzory odznaczeń w poszczególnych kategoriach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. Wzory orderów w poszczególnych kategoriach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
 4. W okresie, za który przyznawane są odznaczenia, można otrzymać tylko najwyższe przysługujące.
 5. Nie stawia się przeszkód w przyznaniu zarówno odznaczenia, jak i orderu oraz w przyznaniu odznaczeń i orderów z różnych kategorii, gdy działalność nagradzanej osoby obejmuje więcej obszarów.

Art. 9.

 1. Odznaczeniem za aktywność można zostać nagrodzonym dzięki założonym tematom na forum, opublikowanym na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej.
 2. Dla potrzeb niniejszego artykułu, jeden założony temat lub jeden opublikowany na stronie głównej artykuł odpowiada czterem innym postom na forum lub komentarzom na stronie głównej.
 3. Odznaczenia można uzyskać za następującą aktywność:
  1) medal brązowy – nie mniej niż 10 tematów lub artykułów na głównej;
  2) medal srebrny – nie mniej niż 20 tematy lub artykuły na głównej;
  3) medal złoty – nie mniej niż 30 tematów lub artykułów na głównej;
  4) krzyż brązowy – nie mniej niż 50 tematów lub artykułów na głównej;
  5) krzyż srebrny – nie mniej niż 80 tematów i artykułów na głównej;
  6) krzyż złoty – nie mniej niż 130 tematów i artykułów na głównej.
 4. Orderem Oratora można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 10.

 1. Odznaczeniem w kategorii zdobytych serc można zostać nagrodzonym dzięki zdobyciu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi.
 2. Odznaczenia można uzyskać za następujące ilości zdobytych serc:
  1) medal brązowy – nie mniej niż 10 serc dla jednej wypowiedzi lub 30 serc łącznie;
  2) medal srebrny – nie mniej niż 20 serc dla jednej wypowiedzi lub 60 serc łącznie;
  3) medal złoty – nie mniej niż 30 serc dla jednej wypowiedzi lub 90 serc łącznie;
  4) krzyż brązowy – nie mniej niż 50 serc dla jednej wypowiedzi lub 150 serc łącznie;
  5) krzyż srebrny – nie mniej niż 80 serc dla jednej wypowiedzi lub 240 serc łącznie;
  6) krzyż złoty – nie mniej niż 130 serc dla jednej wypowiedzi lub 390 serc łącznie.
 3. Orderem Czerwonej Podwiązki można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 11.

 1. Odznaczeniem w kategorii kultura można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.
 2. Za organizację wydarzeń kulturalnych można otrzymać odznaczenie nie niższe niż złoty medal.
 3. Za uczestnictwo można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż złoty medal. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc lub zwycięstwo w dodatkowej kategorii można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż brązowy krzyż.
 4. Orderem w kategorii kultura można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 12.

 1. Odznaczeniem w kategorii sport można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.
 2. Za organizację wydarzeń sportowych można otrzymać odznaczenie nie niższe niż złoty medal.
 3. Za uczestnictwo w wydarzeniach sportowych można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż złoty medal. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc lub zwycięstwo w dodatkowej kategorii można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż brązowy krzyż.
 4. Orderem w kategorii sport można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 13.

 1. Odznaczeniem w kategorii literatura można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć publikacja w formie cyklu, a także liczba serc otrzymanych od innych mieszkańców lub liczba komentarzy wywołanych publikacją.
 3. Orderem w kategorii literatura można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 14.

 1. Odznaczeniem w kategorii sztuka audiowizualna można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć publikacja w formie cyklu, a także liczba serc otrzymanych od innych mieszkańców lub liczba komentarzy wywołanych publikacją.
 3. Orderem w kategorii sztuka można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 15.

 1. Odznaczeniem w kategorii dziennikarstwo można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć publikacja cykliczna, działalność gazet, a także zróżnicowana działalność dziennikarska.
 3. Orderem w kategorii dziennikarstwo można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 16.

 1. Odznaczeniem w kategorii użytecznie społeczne można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć uzyskanie lub odzyskanie przez sprowadzoną osobę obywatelstwa sarmackiego.
 3. Orderem Gloriosae Memoriae można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 17.

 1. Odznaczeniem w kategorii działalność informatyczno-programistyczna o można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki osiągnięciom obszarze sarmackich systemów, aplikacji i integracji.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może liczba i popularność stworzonych aplikacji, działania informatyczno-programistyczne na rzecz sarmackiego systemu informatycznego, a także wsparcie merytoryczne właściwych twórców.
 3. Orderem w kategorii działalność informatyczno-programistyczna można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 18.

 1. Odznaczeniem w kategorii działalność urzędnicza można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć sumienność, systematyczność i aktywność urzędnicza.
 3. Orderem Ładu można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 19.

 1. Odznaczeniem w kategorii działalność sejmowa można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności w Sejmie Księstwa.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć aktywność w trakcie dyskusji, aktywność w tworzeniu przepisów, aktywność w przyczynianiu się do inicjatyw ustawodawczych.
 3. Orderem w kategorii działalność sejmowa można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 20.

 1. Odznaczeniem w kategorii działalność rządowa można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności w Rządzie Księstwa.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć aktywna działalność w ramach zajmowanego stanowiska, sukcesy w objętych resortach.
 3. Orderem w kategorii działalność rządowa można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 21.

 1. Odznaczeniem w kategorii działalność sądownicza można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki sprawiedliwemu i sprawnemu wyrokowaniu.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć fakt, iż strony nie podważyły rozstrzygnięcia oraz wydanie tegoż w ciągu 7 dni od założenia sprawy.
 3. Orderem Prawa można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.

Art. 22.

 1. Odznaczeniem w kategorii działalność w samorządach można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki pracy na rzecz danego Samorządu.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć opinia Namiestnika na temat tej pracy.
 3. Dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach można być nagrodzonym następującymi orderami:
  1) Order Puchaty – za działalność na rzecz Gellonii i Starosarmacji,
  2) Order Białego Orła – za działalność na rzecz Królestwa Baridasu,
  3) Order Woja Miłorada – za działalność na rzecz Królestwa Teutonii,
  4) Order Srebrnego Jednorożca – za działalność na rzecz Królestwa Sclavinii.
 4. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii. Ordery nadawane są w święta państwowe związane z poszczególnym Samorządem.

Art. 23.

 1. Odznaczeniem w kategorii wojskowość można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil.
 2. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć opinia Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub dowódców poszczególnych rodzajów wojsk na temat tej pracy.
 3. Orderem w kategorii wojskowość można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach. Wpływ na nadanie orderu może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii i liczba najwyższych odznaczeń i orderów wojskowych zdobytych na podstawie odrębnych przepisów. Order w kategorii wojskowość nadawany jest w święto państwowe Książęcych Sił Zbrojnych.
 4. Order i odznaczenia opisane w niniejszym artykule nie stoją w sprzeczności z odznaczeniami i orderami wojskowymi nadawanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 24.

 1. Odznaczeniem w kategorii staż można zostać nagrodzonym dzięki nieprzerwanemu posiadaniu obywatelstwa sarmackiego.
 2. Odznaczenia można uzyskać za następujące staże:
  1) medal brązowy – nie mniej niż 3 miesiące;
  2) medal srebrny – nie mniej niż 6 miesięcy;
  3) medal złoty – nie mniej niż 12 miesięcy;
  4) krzyż brązowy – nie mniej niż 18 miesięcy;
  5) krzyż srebrny – nie mniej niż 24 miesiące;
  6) krzyż złoty – nie mniej niż 36 miesięcy.
 3. Orderem w kategorii staż można być nagrodzonym dzięki nieprzerwanemu posiadaniu obywatelstwa sarmackiego przez co najmniej 10 lat. W uzasadnionych przypadkach wpływ na jego nadanie może mieć suma nieprzerwanych okresów posiadania obywatelstwa sarmackiego.

Art. 25.

Orderem w kategorii integralność Księstwa można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polu zachowania wszystkich terytoriów w Koronie oraz na polu pozyskiwania nowych terenów.

Art. 26.

 1. Order Przyjaźni i Współpracy nadawany jest głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.
 2. Order może być nadawany także w związku z wizytami Księcia w obcych państwach.

Art. 27.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Pierwsze nadania nastąpią po zakończeniu pierwszego pełnego kwartału, który nastąpi po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i obejmować będą aktywność za okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do zakończenia tego kwartału.

Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Vladimir 22 cze 2014, o 08:41

Nie przeczytałem całości. Osobiście uważam, że pomysł ten nie jest najlepszy. Nadawanie odznaczeń stanie się "zmechanizowane". Równie dobrze można pewne napisać jakiś skrypt, który przyznawałby je automatycznie, Książę przestanie być potrzebny :*
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Hugo 22 cze 2014, o 10:26

Vladimir Iwanowicz napisał(a):Nie przeczytałem całości. Osobiście uważam, że pomysł ten nie jest najlepszy. Nadawanie odznaczeń stanie się "zmechanizowane". Równie dobrze można pewne napisać jakiś skrypt, który przyznawałby je automatycznie, Książę przestanie być potrzebny :*

Czyli nic Wicehrabia nie przeczytał. Przykre to i wręcz uwłaczające mi.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez RattusNrv-Ch 22 cze 2014, o 10:31

Vladimir Iwanowicz napisał(a):Nie przeczytałem całości. Osobiście uważam, że pomysł ten nie jest najlepszy. Nadawanie odznaczeń stanie się "zmechanizowane". Równie dobrze można pewne napisać jakiś skrypt, który przyznawałby je automatycznie, Książę przestanie być potrzebny :*


Umocowania prawne są potrzebne. Nie powinno być tak, że ktoś nadaje odznaczenie "z czapki", wg chwilowego impulsu. To dopiero wprowadziło by bałagan a takie działania mogłyby określone mianem "kolesiostwa".

To tytułem wstępu. Dzisiaj zapoznam się z projektem i z całą pewnością wyrażę swoje zdanie. Bardzo długo czekałem na powrót medali i odznaczeń :)
Pozdrawiam,
kpt. Rattus mar. Norvegicus-Chojnacki


#ZielonoMi #SzanujZieleń #PosadźDrzewo #PoszukiwaczeSkarbów
Nowe inicjatywy PASI! Warto czekać!Właściciel PASI - Prywatnej Agencji Sensownych Inicjatyw.
Inicjatywy na najwyższym poziomie! Ciekawy? Zajrzyj!

Najprawdziwsze i jedyne źródło sarmackości wypływa z Gellonii i Starosarmacji.
Tylko to źródło zapewni Ci wieczne szczęście i dobrobyt.
Avatar użytkownika
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Hetman_Gotfryd 22 cze 2014, o 11:16

Witam
Faktycznie trochę to trwało zanim przeczytałem całą propozycję i przyznam że moje pierwsze odczucie jest raczej bierne; nie bardzo od samego początku przemawia do mnie idea pobudzania w tej formie aktywności, traktuje to jako wybór alternatywy bo innej idei na chwile obecną nie ma.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Roland 22 cze 2014, o 12:31

RattusNrv-Ch napisał(a):Umocowania prawne są potrzebne. Nie powinno być tak, że ktoś nadaje odznaczenie "z czapki", wg chwilowego impulsu. To dopiero wprowadziło by bałagan a takie działania mogłyby określone mianem "kolesiostwa".

To tytułem wstępu. Dzisiaj zapoznam się z projektem i z całą pewnością wyrażę swoje zdanie. Bardzo długo czekałem na powrót medali i odznaczeń :)


Może celem wyjaśnienia i wam i WKM słów Vladimira powiem, że chyba intencją jego wypowiedzi było, że powyższa propozycja bardziej przypomina system acziwmentów niż system orderowy. A mianowicie, że zrobiłeś to, to i to, to bach, masz baretkę w profilu (niejako z urzędu).
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Hugo 22 cze 2014, o 12:35

ATW napisał(a):
RattusNrv-Ch napisał(a):Umocowania prawne są potrzebne. Nie powinno być tak, że ktoś nadaje odznaczenie "z czapki", wg chwilowego impulsu. To dopiero wprowadziło by bałagan a takie działania mogłyby określone mianem "kolesiostwa".

To tytułem wstępu. Dzisiaj zapoznam się z projektem i z całą pewnością wyrażę swoje zdanie. Bardzo długo czekałem na powrót medali i odznaczeń :)


Może celem wyjaśnienia i wam i WKM słów Vladimira powiem, że chyba intencją jego wypowiedzi było, że powyższa propozycja bardziej przypomina system acziwmentów niż system orderowy. A mianowicie, że zrobiłeś to, to i to, to bach, masz baretkę w profilu (niejako z urzędu).
Może lepiej, żeby sam wypowiadający się wypowiedział, jeśli chce. Ponieważ jeśli jemu się nie chciało przeczytać CAŁEGO projektu, co sam przyznał, to nie wiem czy jest sens bycia jego "adwokatem". A za co miałyby być przyznawane medale, krzyże i ordery? Ściśle określone jest tylko w przypadku dwóch kategorii i mam wrażenie, że tylko do nich Wicehrabia Iwanowicz dobrnął. Jakiż to jest ten "system orderowy"? Nie zauważyliście zwrotu "przede wszystkim" przy pozostałych kategoriach?
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Iontz 22 cze 2014, o 13:53

Mam zastrzeżenie do art. 1:

Ordery i odznaczenia nadaje Książę.


Obawiam się, że może to zostać odczytane jako wyłączne prawo Księcia do nadawania odznaczeń (co mam nadzieję nie było celem projektu). Stałoby to w sprzeczności z obecnymi odznaczeniami nadawanymi również przez organy samorządowe.

Proponuję zmianę na "Ordery i odznaczenia określone w niniejszym rozporządzeniu nadaje Książę" (lub podobne zdanie, jeśli pod względem prawnym brzmi lepiej od mojej propozycji).
Mateusz von Lichtenstein–Iontz
Obrazek

Obrazek
Iontz
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Krzysztof Hans 22 cze 2014, o 13:58

Ja jestem jak najbardziej za orderami mając nadzieje że ich przyznawanie będzie przejrzyste a argumentacje wymyślone z głową a nie na szybko :)
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Eldoratu w Sclavinii (K. Sarmacji) i Rottery w Dalmencji (R. Trizondalu)
- Poseł na Sejm Wielki Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: [KONSULTACJE SPOŁECZNE II] Medale, krzyże i ordery

Postprzez Hugo 22 cze 2014, o 14:08

Iontz napisał(a):Mam zastrzeżenie do art. 1:

Ordery i odznaczenia nadaje Książę.


Obawiam się, że może to zostać odczytane jako wyłączne prawo Księcia do nadawania odznaczeń (co mam nadzieję nie było celem projektu). Stałoby to w sprzeczności z obecnymi odznaczeniami nadawanymi również przez organy samorządowe.

Proponuję zmianę na "Ordery i odznaczenia określone w niniejszym rozporządzeniu nadaje Książę" (lub podobne zdanie, jeśli pod względem prawnym brzmi lepiej od mojej propozycji).

Ma rację Hrabia, nie było moim zamysłem zastrzeżenie dla siebie nadawania odznaczeń i orderów. Będę musiał zmienić konstrukcję tego przepisu.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Polityka, zagranica

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości