Strona 1 z 2

I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:07
przez Remigiusz L.
Akt I Konfederacyi Solskiej


Actum w Soli roku dwa tysiące dziewiętnastego, w miesiącu kwietniu. My, Sejmiku dygnitarze, arystokraci i szlachta prowincyi starosarmackiej, dzielnic i ziem, na ratunek ojczyzny, praw i wolności narodowych do upadku pochylonych podźwignienia zgromadzeni:

Jako cele najwyższe Konfederacyi naszej uchwalamy:
  • Praw Narodu Sarmackiego bronić i prymat jego w Księstwie przywrócić.
  • Do utworzenia Jednej i Niepodzielnej Sarmacji doprowadzić
  • Powrotu na tron prawego Księcia, któren Jedną i Niepodzielną Sarmacją rządzić sprawiedliwie będzie, z ufnością oczekiwać
  • Wszelkich nieprzyjaciół zakusów, a w szczególności Teutonów, się strzec, wrogi nam teutonizm zasię żelazem gorącym wypalić.

Pomniejszemi celami na czas najbliższy, które do tych wyższych doprowadzić nas mają, mianujemy:
  • Kwestyj skarbowych rychłe uporządkowanie
  • We wszelkich nomenklatury prowincjonalnej elementach demonfaszyzacji przeprowadzenie
  • Od zgubnych sclavińskich wieprzów prowincyi i ludu uchronienie
  • Turnieju, w którem konfederaci dzielnością mogliby się wykazać, zwołanie.

Płacząca i umierająca ojczyzna naszym się synowskim poleca afektom, doprasza się w tej ostatniej toni powinnej miłości. Oczekuje świat cały, co o nas ma powiedzieć, czyliśmy godne naszych przodków plemię, czyli imienia nasze z chwałą, czyli z hańbą i z plamą następującym ma podać wiekom.

Pobudzają nas i zachęcają chwalebne i sławne męstwa, odwagi i waleczności owych cnych Sarmatów, mężów wielkich, orężem i szablą sarmacką Teutony gromiących. Tych więc przykładami, przez tak wielkie i okazałe pobudki prawem naturalnym każdemu narodowi pozwolonemi, pokrzepiwszy dusze kukulicą, akt ten sygnujemy:

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:08
przez Remigiusz L.
(-)Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:14
przez piwniczak
Szlachtę przed arystokracyją wymieniać?! To się nie godzi!

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:18
przez Remigiusz L.
piwniczak napisał(a):Szlachtę przed arystokracyją wymieniać?! To się nie godzi!

To był sprawdzian, czy ktoś przeczyta :P
Już poprawiam.

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:22
przez piwniczak
Proszę mnie tu tak mnie sprawdzać, bo ma szabla luźno siedzi, a i ostrości znacznej.

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:29
przez Remigiusz L.
piwniczak napisał(a):Proszę mnie tu tak mnie sprawdzać, bo ma szabla luźno siedzi, a i ostrości znacznej.

To złóżcie sygnacyję, a szabli na turnieju popróbujecie.

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 7 kwi 2019, o 22:34
przez piwniczak
Remigiusz L. napisał(a):szabli na turnieju popróbujecie.

Z chęcią popróbujemy, ale oby tylko była pieczona, bo smażonego wątroba nie daje rady.

Niniejszym przystępujemy całym swem majestatem i godnością do Konfederacyji Solskiej, a co swym podpisem potwierdzamy przed obliczem Powagi i PT Zgromadzonych

Obrazek

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 8 kwi 2019, o 06:46
przez Peter West
(-) Peter West

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 9 kwi 2019, o 22:41
przez Zombiakov
(----) Zombiakov

Re: I Konfederacja Solska

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 07:06
przez Hugo
Ściągnęli mnie w trakcie podróżowania między Górami Smoczymi a Torfowiskiem, więc taki nieumyty od razu wpadam i podpisuję
Obrazek

albo tak?
Obrazek