Strona 9 z 15

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 3 cze 2018, o 16:11
przez Albert
Drodzy Sarmaci,

Niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż w trybie art. 7b Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach Dz. P. poz. 4993, postanowiłem o tymczasowym zakazie zbliżania się między Nikodemem Sedrovskim de Canterville (AF099), a JKM Robertem Fryderykiem (A0062).

Niekontrolowane ataki ob. Sedrovskiego de Canterville wymierzone w stronę Księcia Sarmacji w stopniu znacznym naruszają zasady współżycia społecznego. Pomimo licznych upomnień i rozmów, sytuacja nie uległa poprawie. W związku z powyższym, podjęliśmy decyzję o zakazie zbliżania się.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 14 wrz 2018, o 07:02
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 14 września 2018 roku


Zarządzam o usunięciu pięciu postów, umieszczonych na platformie „Ćwirek” (co de facto miało już miejsce): dwóch postów Pana Ignacego Urbana de Ruth, jednego postu Pani Yennefer von Witcher oraz dwóch postów Jego Książęcej Mości, Roberta Fryderyka. Posty te zawierały bowiem wyrazy uznawane powszechnie za wulgarne.

Szczegóły
Więcej informacji

Tym samym decyduję o odstąpieniu od wymierzenia kary, jednocześnie upominając wyżej wymienione osoby.

Grodzisk, dnia 14 września 2018 rokuPrefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 17 wrz 2018, o 20:18
przez Michał F. Lubomirski
W dniu dzisiejszym powołałem Wielmożnego Kristiana Arpeda na stanowisko prefekta. Jednocześnie powierzyłem mu obowiązki Podprefekta Generalnego.

Postanowienie

(–) Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
Prefekt Generalny

Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 26 paź 2018, o 16:24
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 26 października 2018 roku


Prefektura Generalna postanawia o zablokowaniu konta Tomasz Chojnacki (AG829) i Hagaag Ajajj (AG827). Istnieje podejrzenie, że są to konta-klony Pana Nahiusa Wolfenkopfa (AC845) oraz że popełnił on czyn zabroniony:
Art. 40, ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. (Dz. P., poz. 5833) („posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej”).

Sprawa zostaje skierowana do Trybunału Koronnego:
viewtopic.php?f=553&p=292269&sid=9ad0da81f0dafaa73a58155f3eb9b886#p292269

Grodzisk, dnia 26 października 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 9 lis 2018, o 22:02
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 9 listopada 2018 roku


Postanawiam o odwołaniu Pana Kristiana Arpeda (z funkcji Prefekta oraz ze stanowiska Podprefekta Generalnego w związku z otrzymanym przez niego mandatem do Sejmu.

Postanowienie


Grodzisk, dnia 9 listopada 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 13 lis 2018, o 15:48
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 13 listopada 2018 rokuNa wniosek Pana Michała Pséftisa postanawiam o:
1. zablokowaniu jego starego konta AF222
2. dobrowolnym jego areszcie - z konta AF632.

Na wniosek Ks. Prałata Michelangela Piccolominiego postanawiam o zablokowaniu jego starego konta - Paolo della Chiesa.


Grodzisk, dnia 13 listopada 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 19 lis 2018, o 18:05
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 19 listopada 2018 roku

W dniu dzisiejszym powołałem JKW Andrzeja Fryderyka i Poważanego Pana Erika Ottona von Hohenburg, obecnego Kanclerza, na stanowisko prefekta. Jednocześnie JKW Andrzejowi Fryderykowi powierzyłem obowiązki Podprefekta Generalnego.

Postanowienie


Grodzisk, dnia 19 listopada 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 30 lis 2018, o 20:47
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 30 listopada 2018 roku


Postanawiam o zablokowaniu kont:
AG865 - niechcący utworzone konto Szanownego Pana Janusza Pałasza (AG865)
AG329 - dawne konto Wielmożnego Pana Józefa Sowińskiego (AG870)


Grodzisk, dnia 30 listopada 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 30 lis 2018, o 21:27
przez anglov
Uprzejmie informuję, iż w ramach wykonywania czynności porządkowych w miejscu publicznym – systemie artykułów, podjąłem decyzję o ukryciu wpisu http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11358, ze względu na brak zniamion bycia artykułem.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 30 lis 2018, o 22:11
przez Michał F. Lubomirski
Uprzejmie informuję, iż w ramach wykonywania czynności porządkowych w miejscu publicznym – systemie artykułów, poprzedni Podprefekt Generalny, Pan Kristian Arped, dnia 13 października br. podjął decyzję o ukryciu wpisu http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11258., ze względu na brak zniamion bycia artykułem.