Strona 3 z 15

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:49
przez Don
Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Kodeksu Sprawiedliwości w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy o prefektach wymierzam Misza v-hr. Kaku (AF253) karę grzywny w wysokości 10 000Ⱡ.
Odstępuję od wymierzenia kary więzienia ze względu na nieznaczną społeczną szkodliwość czynu na podstawie art. 32. ust. 1 zdanie drugie Kodeksu Sprawiedliwości.

Powyższe odnosi się do wielu krótkich wypowiedzi, zamieszczonych w bardzo krótkim odstępie czasu, głównie w dziale "Powitania". Wypowiedzi noszą znamiona spamu. Nic nie wnoszą do tematu, często są przysłowiowym "odkopaniem wątku". Zauważyć można, że sprawca czynu próbuje w krótkim odstępie czasu wrócić do aktywności i uzyskać status "dobrego obywatela".

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/VSjtkNdM.jpg

http://img.sarmacja.org/thumbs/684/HSq4J8R7.png

http://img.sarmacja.org/thumbs/684/wp2P173x.png


Pouczenie

1. Grzywnę należy uiścić niezwłocznie.
2. Pouczam, iż na mocy art. 5 ust. 4 Ustawy o prefektach osoba ukarana przez prefekta może odwołać się do sądu w czasie odbywania kary.
3. Dostarczono Pocztą Baridajską do wiadomości sprawcy.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 17 gru 2015, o 21:18
przez Albert
Wasza Książęca Mość,
Drodzy Sarmaci i Sarmatki,


Na wstępie, kilka ogłoszeń. Doszło do roszad w składzie Prefektury Generalnej. Jego Książęca Mość, Tomasz Ivo Hugo, działając na wniosek Kanclerza, postanowił o zmianie na stanowisku Prefekta Generalnego, z której to funkcji został odwołany Mikołaj diuk Torped, a misja, idąc za Ustawą Sejmu o Prefektach, zapewnienia należytego funkcjonowania miejsc publicznych, została powierzona mojej osobie.

Drugą zmianą jest odwołanie z urzędu Prefekta Marka diuka Chojnackiego. Uzasadnienie takowej decyzji i więcej szczegółów znaleźć można tutaj.

Garść komentarza. Prefekt Generalny od zawsze był dla mnie pewną "funkcją zakazaną", przypominającą mi Zorro, który stoi na straży prawa, ratując społeczeństwo przed zgubą. Funkcją niedostępną dla zwykłego, szarego obywatela, mogącego jedynie przyglądać się efektywnemu i często efektownemu wykonywaniu swoich obowiązków przez PG. Moje stereotypowe myślenie rozwiała dopiero, ponad roczna służba na tym stanowisku Wielmożnego Siergiusza Asketila, zwanego także perfektem generalizowanym. Wicehrabia przez bardzo długi okres czasu wykazywał się systematycznością, aktywnością i nieustannie dążył w stronę wymarzonego dla niego idealizmu. Pierwszego grudnia, został on jednak odwołany ze sprawowanej funkcji. Nie czas, nie miejsce, aby komentować okoliczności, czy tym bardziej wytykać błędy Wielmożnego Siergiusza. Chciałem po prostu, po ludzku podziękować mu za włożony wysiłek i zaangażowanie w celu zachowania porządku w Księstwie.

Przechodzę powoli do głównej części tejże wypowiedzi. To zaszczyt zajmować tak ważne dla funkcjonowania Księstwa stanowisko, jakim niewątpliwie jest urząd Prefekta Generalnego. Znam wymagania i swego rodzaju potrzeby przeciętnego Sarmaty. Dołożę wszelkich starań, aby każdy z nas mógł w spokoju odwiedzać miejsca publiczne, bez konieczności oglądania spamu, czy innych niepożądanych treści. Jakiekolwiek działania zobowiązuję się wykonywać tak obiektywnie, na ile to możliwe, często w konsultacji z moimi współpracownikami – Podprefektem Generalnym Wielmożnym Beznadziejem Angloviastym oraz Poważanym Donem Madem. Prefektura jest zawsze otwarta na sugestie i opinie - przecież ten urząd reprezentuje interes każdego z Was w kwestii bezpieczeństwa i zwykłego, ludzkiego spokoju.

Reasumując, nie należy spodziewać się rewolucji. Nie przewiduję wprowadzania polityki miłosierdzia, czy rządów wybitnie twardej ręki. Prefektura jest przede wszystkim dla Was i dopóki Wy jesteście zadowoleni z jej pracy, nie mamy zamiaru wywracać jej do góry nogami. Obywatelu, Prefektura działa, Prefektura czuwa i czuwać będzie!

(-) Albert hrabia Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 27 gru 2015, o 09:31
przez Albert
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 27 grudnia 2015 roku


Wykonując postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 13 lipca 2015 roku, zablokowano w dniu dzisiejszym konto Hubert Janiak (AG218), powiązane z osobą wydaloną z terytorium Księstwa Sarmacji. Liberty z konta bankowego zwrócono do systemu (4 874,51 lt).


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 10 lut 2016, o 13:59
przez Don
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 10 lutego 2016 roku


Z uwagi na złamanie art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości, poprzez:
- używanie w tytule artykułu wyrazów
Haiku dla pachnących pupą siusiaczków.
którego według Prefektury ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać oraz wywołuje ów tytuł lub może wywołać oburzenie ze strony otoczenia;

- używania wyrazów powszechnie przyjętych za wulgarne w miejscu publicznym:
przepraszam bardzo, ale dlaczego ktoś mi się wpierdala w tytuł mojego marnego artykułu? :)
w ocenie Prefektury ani "przepraszam bardzo", ani uśmieszek w formie emotikony nie działają łagodząo;

- oraz, że pomimo edycji tytułu przez Prefekturę, autor powrócił do pierwotnego tytułu

wymierzam Kazelotowi Hamiltonowi (AF193) karę trzech dni pozbawienia wolności oraz karę dodatkową grzywny w wysokości 10000Ⱡ.


Artykuł ów zostaje ukryty ze strony głównej.

POUCZENIE:
Od decyzji można odwołać się do Trybunału Koronnego.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:01
przez Albert
Drodzy Sarmaci,

Prefektura Generalna postanowiła, zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach, o usunięciu istotnych elementów unikalnej wypowiedzi, z racji naruszenia art. 43 ust. 1 pkt 10 Kodeksu Sprawiedliwości, ale odstępuje od wymierzenia kary(art. 43 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości) ze względu na art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy o Prefektach, tj. mniejszą wagę czynu.

(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:03
przez Albert
Drodzy Sarmaci,

Prefektura Generalna postanowiła, zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o Prefektach, o usunięciu istotnych elementów unikalnej wypowiedzi, z racji naruszenia art. 43 ust. 1 pkt 10 Kodeksu Sprawiedliwości, ale odstępuje od wymierzenia kary(art. 43 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości) ze względu na art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy o Prefektach, tj. mniejszą wagę czynu.

(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 24 cze 2016, o 17:30
przez Albert
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 24 czerwca 2016 roku


Wykonując postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 13 lipca 2015 roku, zablokowano w dniu dzisiejszym konto Nikki Sexx (AG293), powiązane z osobą wydaloną z terytorium Księstwa Sarmacji.


(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 26 cze 2016, o 08:20
przez Orjon
Ze względu na niedostosowanie się do ostrzeżenia i dalsze uporczywe niepoprawne formatowanie tekstu (artykuł), co jest złamaniem art. 44. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości, postanowiono ukarać Krzysztofa wicehrabiego Hansa van der Ice karą 7 dni więzienia oraz grzywną w wysokości 10000 libertów. Karę wykonano automatycznie. Od decyzji można odwołać się do Trybunału Koronnego.


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 26 cze 2016, o 20:39
przez Albert
Drodzy Sarmaci,

Jesteśmy świeżo po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów do Sejmu LI Kadencji. Zgodnie z nimi, zwyciężył KW Bezpieczna Zmiana. Chwilę po podaniu wyników do publicznej wiadomości, wstępny kształt Rady Ministrów i innych stanowisk podlegających pod Radę Ministrów przedstawił kandydat KW BZ na urząd Kanclerza, Siergiusz Asketil. Kandydat zapowiedział m. in. zmianę na stanowisku Prefekta Generalnego, podając za powód takiej decyzji „wielokrotne, różnego rodzaju opóźnienia” oraz „brak wystarczającej stanowczości”. Nie mam ochoty komentować tych zarzutów, pozostawiając je do oceny dla opinii publicznej.

Przechodząc do meritum, w związku z w/w zapowiedziami, składam na ręce Kanclerza dymisję z urzędu Prefekta Generalnego. Pragnę podziękować z tego miejsca wszystkim moim dotychczasowym współpracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem byłych już niestety Podprefektów Generalnych: Andrzeja Fryderyka oraz Dona Mada. Dziękuję Jego Książęcej Mości, Kanclerzom: Robertowi Januszowi von Thorn, Danielowi Chojnackiemu i Rolandowi Heachowi za współpracę i pomoc. Dziękuję w końcu Sarmatom, całej naszej społeczności za te ponad pół roku pracy na rzecz KS.

Bez odbioru.

(—) Albert hrabia Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 2 lip 2016, o 14:05
przez Markus
Markona, 2 lipca 2016 r.

DECYZJA PREFEKTURY
o zablokowaniu konta

Wykonując postanowienie Księcia Sarmacji z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wydalenia cudzoziemca, zablokowano konto Cece Washington (AG395) z uwagi na powiązanie z cudzoziemcem Januszem Piętą (AF873), wydalonym z terytorium Księstwa Sarmacji. Kwotę 4995 lt zwrócono do systemu.

Obrazek

(—) Markus diuk Arped