Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

Organ ścigania
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 18 maja 2019, o 12:23

Królewskie Miasto Almera, 18 maja 2019 roku


D E C Y Z J A
o zastosowaniu czynności porządkowej

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po powzięciu informacji o materiałach naruszających dyspozycję art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości znajdujących się w profilu Adama Aleksandra (AG927) w państwowym systemie informatycznym, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

 1. usunąć materiały niezgodne z prawem w postaci linków do forum innej mikronacji,
 2. wnieść akt oskarżenia do Trybunału Koronnego,
 3. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 01.2019.

U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Generalny, w trakcie czynności prowadzonych w ramach postępowania przygotowawczego o sygnaturze akt PG Ds 01.2019, ujawnił ponowne naruszenie art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości (tj. prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa) przez Adama Aleksandra (AG927). Zamieścił on w profilu adresy bezpośrednio prowadzące do forum innej mikronacji, czym wypełnił znamiona czynu zabronionego.

Adam Aleksander był wcześniej pouczany przez prefekta o treści art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości. Należy również nadmienić, że 15 maja 2019 roku Prefektura wszczęła w tej samej sprawie postępowanie przygotowawcze. Mimo tego Adam Aleksander wciąż podejmuje działania niezgodne z prawem, zatem konieczne jest skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Z A Ł Ą C Z N I K I

 1. profil na Forum Centralnym przed edycją,
 2. profil w państwowym systemie informatycznym „DSG” przed edycją.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 18 maja 2019, o 17:47

Królewskie Miasto Almera, 18 maja 2019 roku


D E C Y Z J A
o zastosowaniu czynności porządkowej

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po powzięciu informacji o materiałach naruszających dyspozycję art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości znajdujących się w profilu instytucji prywatnej w państwowym systemie informatycznym należącej do Adama Aleksandra (AG927) o nazwie „Agencja Rozwoju Pelandii”, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

 1. usunąć materiały niezgodne z prawem w postaci linku do forum innej mikronacji znajdującego się w zakładce „Wolna Federacja Pelandzka”,
 2. wnieść akt oskarżenia do Trybunału Koronnego,
 3. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 01.2019.

U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Generalny, w trakcie czynności prowadzonych w ramach postępowania przygotowawczego o sygnaturze akt PG Ds 01.2019, ujawnił ponowne naruszenie art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości (tj. prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa) przez Adama Aleksandra (AG927). Zamieścił on w profilu instytucji, której jest jedynym właścicielem, adres bezpośrednio prowadzący do forum innej mikronacji, czym wypełnił znamiona czynu zabronionego.

W tej samej sprawie jest już prowadzone postępowanie przygotowawcze, dlatego zostanie do niego dołączona niniejsza decyzja. Z uwagi na zbieżność czynów, Prefektura wniesie jeden akt oskarżenia uwzględniający całokształt działań Adama Aleksandra.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Z A Ł Ą C Z N I K

Zakładka profilowa „Wolna Federacja Pelandzka” w państwowym systemie informatycznym „DSG” przed edycją.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 18 maja 2019, o 22:09

Królewskie Miasto Almera, 18 maja 2019 roku


D E C Y Z J A
o zastosowaniu czynności porządkowej

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po powzięciu informacji o materiałach naruszających dyspozycję art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości znajdujących się w profilu instytucji prywatnej w państwowym systemie informatycznym należącej do Adama Aleksandra (AG927) o nazwie „Agencja Rozwoju Pelandii”, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

 1. usunąć materiały niezgodne z prawem w postaci linku do forum innej mikronacji znajdującego się w zakładce „Wolna Federacja Pelandzka”,
 2. wnieść akt oskarżenia do Trybunału Koronnego,
 3. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 01.2019.

U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Generalny, w trakcie czynności prowadzonych w ramach postępowania przygotowawczego o sygnaturze akt PG Ds 01.2019, ujawnił ponowne naruszenie art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości (tj. prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa) przez Adama Aleksandra (AG927). Zamieścił on w profilu instytucji, której jest jedynym właścicielem, adres bezpośrednio prowadzący do forum innej mikronacji, czym wypełnił znamiona czynu zabronionego.

W tej samej sprawie jest już prowadzone postępowanie przygotowawcze, dlatego zostanie do niego dołączona niniejsza decyzja. Z uwagi na zbieżność czynów, Prefektura wniesie jeden akt oskarżenia uwzględniający całokształt działań Adama Aleksandra. Należy nadmienić, że p. Adam Aleksander po raz kolejny przejawia negatywny stosunek do obowiązującego prawa, mimo wcześniejszych decyzji Prefektury.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Z A Ł Ą C Z N I K

Zakładka profilowa „Wolna Federacja Pelandzka” w państwowym systemie informatycznym „DSG” przed edycją.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 18 maja 2019, o 22:28

Sygn. akt PG Ds 01.2019
Królewskie Miasto Almera, 18 maja 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zastosowaniu środka zapobiegawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 01.2019, na podstawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

zastosować wobec Adama Aleksandra (AG927), podejrzanego o popełnienie czynu z art. art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości (tj. o prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa), środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania wobec wystąpienia ustawowych przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach.

U Z A S A D N I E N I E

15 maja 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Adama Aleksandra. Od tego czasu podejrzany co najmniej trzykrotnie naruszył wspomniany przepis, czego dowód stanowią decyzje Prefekta Generalnego dołączone do akt sprawy.

Wystąpiły przesłanki wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach. Zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Adam Aleksander popełnił przestępstwo z art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości. Jednocześnie zachodzi obawa, że jego dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem. Podejrzany, mimo wielokrotnych ostrzeżeń Prefektury, wciąż wykazuje lekceważący stosunek do obowiązującego prawa. Po każdej czynności porządkowej zastosowanej przez prefekta przywraca on niezgodny z prawem stan poprzedni.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 20 maja 2019, o 15:31

Sygn. akt PG Ds 01.2019
Królewskie Miasto Almera, 20 maja 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 01.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte na podstawie zawiadomienia Helwetyka Romańskiego w sprawie możliwości prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Adama Aleksandra (AG927) wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

15 maja 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Adama Aleksandra.

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 21 maja 2019, o 18:44

Sygn. akt PG Ds 02.2019
Królewskie Miasto Almera, 21 maja 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Wojciecha Hergemona w sprawie możliwości bezprawnego umożliwiania odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 9 Kodeksu Sprawiedliwości),

p o s t a n a w i a

odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec wystąpienia negatywnej przesłanki procesowej, tj. braku znamion czynu zabronionego.

U Z A S A D N I E N I E

19 maja 2019 roku, za pośrednictwem Forum Centralnego, Prefektura została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt 9 Kodeksu Sprawiedliwości, tj. bezprawnego umożliwiania odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

Jarosław Wawrzyniak zamieścił wypowiedź w gmachu Trybunału Koronnego w wątku sprawy o sygnaturze K 5/19. Przeprowadzona analiza logów wykazała, że przebywa on w areszcie od 29 kwietnia 2019 roku, zatem jego post musiał zostać zaakceptowany przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia moderatora.

Do Prefektury zgłosił się Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste — członek składu orzekającego w sprawie K 5/19. Stwierdził, że wykonując przydzieloną przez Marszałka Trybunału Koronnego funkcję, zaakceptował wspomnianą wypowiedź Jarosława Wawrzyniaka. Analiza logów Forum Centralnego potwierdziła jego słowa. Należy zatem stwierdzić, że nie doszło do popełnienia czynu zabronionego, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 4 odbywający karę więzienia może wypowiadać się w sądzie za każdorazową, uprzednią zgodą członka składu orzekającego.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 23 maja 2019, o 21:09

Królewskie Miasto Almera, 23 maja 2019 roku


D E C Y Z J A
o zamknięciu profilu w systemie informatycznym

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — działając na wniosek Alfreda (AF354) przedłożony Prefekturze 21 maja 2019 roku,

p o s t a n a w i a

zamknąć profil użytkownika Alfred (AF354) w państwowym systemie informatycznym „DSG”.

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 25 maja 2019, o 13:59

Królewskie Miasto Almera, 25 maja 2019 roku


D E C Y Z J A
o zastosowaniu czynności porządkowej

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po powzięciu informacji o materiałach naruszających dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 4 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 Kodeksu Sprawiedliwości znajdujących się w profilu Jarosława Wawrzyniaka (AG644) w państwowym systemie informatycznym, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

 1. usunąć materiały niezgodne z prawem w postaci podpisu i innych elementów profilu na Forum Centralnym znieważających inne osoby oraz zawierających wyrazy wulgarne,
 2. odstąpić od wniesienia aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego — res iudicata.

U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Generalny został zawiadomiony o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Wawrzyniaka (AG644). W toku czynności sprawdzających ujawniono, że w sygnaturze Jarosława Wawrzyniaka oraz w rubryce „Zawód” i „Zainteresowania” w profilu na Forum Centralnym znajdują się treści, które naruszają art. 43 ust. 1 pkt 4 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 Kodeksu Sprawiedliwości, tj. stanowią publiczne znieważanie innej osoby oraz zawierają wyrazy wulgarne.

Prefekt odstąpił jednak od wniesienia aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego z uwagi na zasadę powagi rzeczy osądzonej. Stwierdzono bowiem, że w tej samej sprawie toczyło się postępowanie przed sądem o sygnaturze K 7/19, w którym Jarosław Wawrzyniak został skazany na karę 3 miesięcy więzienia.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Z A Ł Ą C Z N I K I

 1. profil na Forum Centralnym przed edycją,
 2. profil na Forum Centralnym przed edycją.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 8 cze 2019, o 14:49

Królewskie Miasto Almera, 8 czerwca 2019 roku


D E C Y Z J A
o zamknięciu profilu w systemie informatycznym

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — działając na wniosek Tomasza Manciniego (AG082) przedłożony Prefekturze 8 czerwca 2019 roku,

p o s t a n a w i a

zamknąć profil użytkownika Tomasz Mancini (AG082) w państwowym systemie informatycznym „DSG”.

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 23 cze 2019, o 15:21

Królewskie Miasto Almera, 23 czerwca 2019 roku


D E C Y Z J A
o zastosowaniu czynności porządkowej

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po powzięciu informacji o materiale naruszającym dyspozycję art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości znajdującym się w profilu Filipa Powietrznego (AG939) w państwowym systemie informatycznym, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

 1. usunąć materiał niezgodny z prawem w postaci tytułu przynależnego Księciu Sarmacji,
 2. odstąpić od wniesienia aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

Prefekt Generalny, w trakcie rutynowych czynności kontrolnych, ujawnił, że w profilu Filipa Powietrznego (AG939) w państwowym systemie informatycznym znajdowały się słowa „Pan w Grodzisku”, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości, zgodnie z którym zabronione jest przywłaszczanie sobie herbu, władztwa nad terenami Sarmacji, tytułu arystokratycznego, szlacheckiego, tytułu przynależnego Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułów przynależnych każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego. Nie ulega wątpliwości, że Filip Powietrzny odnosił te słowa w stosunku do własnej osoby, na co wskazują: 1) ich umiejscowienie w zakładce „Biogram” oraz 2) dane osobowe oraz zajmowane przezeń stanowiska, którymi poprzedził słowa „Pan w Grodzisku” („Filip Robert Piotr Jakub Łukasz Powietrzny, z Bożej łaski, Kawaler, Poseł na Sejm”).

Prefekt Generalny ustalił, że tytuł „Pana w Grodzisku” przynależy Księciu Sarmacji. Potwierdzają to akty prawne opublikowane na przestrzeni lat w Dzienniku Praw. Odstąpiono od wniesienia aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego wobec niskiej społecznej szkodliwości czynu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

Z A Ł Ą C Z N I K I

Profil w państwowym systemie informatycznym „DSG” przed edycją.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron