Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 5/20 - Ustawa 376 a konstytucja

Dział urzędowy Trybunału Koronnego

U 5/20 - Ustawa 376 a konstytucja

Postprzez Prokrustes 1 paź 2020, o 12:34

Na podstawie art. 11 § 3 pkt. 3 Kodeksu Postępowania przed Trybunałem Koronnym, zwracam się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem o zbadanie zgodności niedawno znowelizowanego art. 14 Ordynacji Wyborczej o brzmieniu

Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji.


z art. 15 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji:

Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.


Uzasadnienie:

Niniejszy wniosek o stwierdzenie zgodności rzeczonego przepisu Ordynacji Wyborczej z Konstytucją Księstwa podyktowany jest wątpliwościami odnośnie prawidłowości tej nowelizacji.

Art. 2 ust.1 Konstytucji jasno wskazuje na to, że Konstytucja jest najwyższym hierarchicznie źródłem obowiązującego prawa w Księstwie Sarmacji oraz to, że ustawy powinny być z nią zgodne. Termin “rozwiązanie” nie ma ustalonej definicji legalnej w sarmackim prawie, więc naturalne jest, że znaczenie tego pojęcia powinniśmy ustalać na drodze wykładni językowej. Według Słownika Języka Polskiego (PWN), będącego istotnym źródłem wiedzy odnośnie języka polskiego, słowo “rozwiązać” oznacza m.in. unieważnić akt prawny a wyrażenie “rozwiązać się” - oznacza przykładowo “zostać unieważnionym”, “zostać zlikwidowanym”. Wynika z tego, że rozwiązanie Sejmu być rozumiane np. jako jego likwidacja. Coś co zostało zlikwidowane, nie może zatem “być”, czy też funkcjonować. Z nowelizacji Ordynacji Wyborczej wynika, że rozwiązany Sejm będzie kontynuować kadencję oraz wykonywać swe obowiązki do czasu zwołania na obrady Sejmu nowej kadencji, przez co pojęcie “rozwiązanie Sejmu” nabiera nowego znaczenia w postaci “skrócenie kadencji Sejmu”, co nie jest ze sobą tożsame. Taka interpretacja ma też istotny wpływ na obecnie toczące się referendum ws. rozwiązania Sejmu, co może stanowić wypaczenie jego przedmiotu.

W Konstytucji brakuje stosownego odesłania (przepisu blankietowego) pozwalającego aktowi, czy też aktom hierarchicznie niższym precyzować regulacje odnośnie kadencji Sejmu lub rozwiązania Sejmu, tak jak to ma miejsce np. w art. 15 ust. 4 Konstytucji — odnośnie obejmowania i wygaszania mandatów poselskich. Można zatem domniemać, że jeśli ustawodawca wyraża wolę, żeby przepisy konstytucyjne zostały w innym miejscu doprecyzowane — udziela wtedy stosownego upoważnienia. W tym przypadku, tj. kadencji i rozwiązania Sejmu takiego upoważnienia nie ma.

W związku z powyższym nowelizacja Ordynacji Wyborczej wydaje się być niezasadną próbą redefiniowania postanowień Konstytucji, która budzi wątpliwości oraz wymaga, moim skromnym zdaniem, kontroli Trybunału Koronnego, o co też wnoszę.

Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Wniosek o wykładnie Konstytucji

Postprzez anglov 1 paź 2020, o 20:14

Jaśnie Wielmożny Panie Marszałku,

My, Andrzej Fryderyk, Książę Sarmacji, zwracamy się z wnioskiem o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej o wykładnie przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji, a to art. 15. ust. 2. tejże, a w związku z tą wykładnią wykładnię przepisów art. 7. ust. 2. i 3., art. 11. ust. 1. p. 2. i ust. 2., art. 12. ust. 3., art. 19., art. 20., art. 22. ust. 1. Konstytucji, a także art. 7. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych. W celu zapewnienia porządku proszę, Wysokiego Trybunału by wykładnia miała formę odpowiedzi na następujące pytania:
  1. W obliczu powołanych przepisów, jakie kompetencje ma Sejm, który uległ rozwiązaniu przed upływem kadencji;
  2. W obliczu powołanych przepisów, jakie kompetencje ma Marszałek Sejmu, który uległ rozwiązaniu przed upływem kadencji;
  3. Czy Sejm, który uległ rozwiązaniu przed upływem kadencji może procedować Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego;
  4. Czy Marszałek Sejmu, który uległ rozwiązaniu przed upływem kadencji może sprawować funkcję Regenta;
  5. Czy urzędnicy państwowi Sejmu, który uległ rozwiązaniu przed upływem kadencji powinni otrzymywać wynagrodzenia.
W ramach uzasadnienia, nie ukrywam, że Ustawa Sejmu nr 376 o zmianie Ordynacji wyborczej (http://prawo.sarmacja.org/akt,11794.html) jest główną przyczyną, dla której złożyłem owy wniosek. W toku debaty nad ustawą projektodawca zapewniał, że jest ona konieczna do zapewnienia ciągłości władzy. W mojej ocenie jednak, zmiana Ordynacji Wyborczej zmieniła przepis, który w żaden sposób nie ma związku z Konstytucjnym rozwiązaniem Sejmu przed upływem kadencji. Zwrot „rozwiązać przed upływem kadencji” jest w mojej ocenie tożsame z zakończeniem kadencji Sejmu i jego Konstytucyjnych praw ustawodawczych. Ordynacja wyborcza nie może w taki sposób przedefiniować zasad Konstytucji.

Nie zmienia jednak faktu, że Konstytucja zostawia pewien obszar manewru w sytuacji procedury zatwierdzania rozporządzenia o ogłoszenia stanu wyjątkowego. Uważam jednak, że nie jest jasne, czy przedłużenie kadencji Sejmu może nastąpić wyłącznie w momencie, gdy poprzednia kadencja nie uległa zakończeniu, czy też także wznowić już zakończoną kadencję.

Wobec tego, stwierdzam, że uzasadnione jest dookreślenie przepisów o których wspomniałem we wstępie.

Chciałem też zauważyć, ze wniosek dotyczy co do meritum kwestii bardzo podobnej co wniosek JO Kanclerza, wobec tego wnoszę by sprawy ustrojowe w tym zakresie rozpatrywać łącznie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

U 5/20 - Ustawa 376 a konstytucja

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 3 paź 2020, o 19:56

Z A R Z Ą D Z E N I E


I. Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej o: zbadanie zgodności aktów prawnych tj. Ustawy Sejmu o nr. 376 z konstytucją na wniosek Kanclerza i wykładnie przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji, a to art. 15. ust. 2. tejże, a w związku z tą wykładnią wykładnię przepisów art. 7. ust. 2. i 3., art. 11. ust. 1. p. 2. i ust. 2., art. 12. ust. 3., art. 19., art. 20., art. 22. ust. 1. Konstytucji, a także art. 7. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych Jego Książęcej Mości.
II. Przychylam się do wniosku JKM w kwestii łącznego rozpatrywania spaw.
III. Sprawie przypisuje sygnaturę U 5/20. Powołuję skład orzekający: MTK Daniel January von Tauer-Krak oraz ATK Cillian Saerucaeg.
IV. Wyznaczam MTK Daniel January von Tauer-Krak przewodniczącym składu orzekającego.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału
Ostatnio edytowano 4 paź 2020, o 23:20 przez Daniel J. Tauer-Krak, łącznie edytowano 1 raz
Powód: omyłka pisarska
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Daniel J. Tauer-Krak
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: U 5/20 - Ustawa 376 a konstytucja

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 3 paź 2020, o 20:12

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 17, art. 18 i art. 22 § 1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Otwieram rozprawę;
  2. Zakreślam podmiotom uprawnionym do udziału w sprawie ustrojowej termin trzydniowy, tj. upływający dn. 6 października br., na przystąpienie do rozprawy ustrojowej i zajęcie stanowiska w sprawie.

/-/ Daniel J. von Tauer-Krak
Przewodniczący składu
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Daniel J. Tauer-Krak
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: U 5/20 - Ustawa 376 a konstytucja

Postprzez Brunon Krasnodębski 6 paź 2020, o 21:19

Wysoki Trybunale,

Z uwagi na chęć zajęcia stanowiska w sprawie wnoszę o przedłużenie o dobę możliwości przystąpienia do rozprawy. Ze względu na natłok obowiązków nie byłem w stanie przygotować stosownego pisma w wyznaczonym terminie.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 5/20 - Ustawa 376 a konstytucja

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 6 paź 2020, o 22:48

Przychylam się do wniosku, tj. wydłużam czas o 24 h licząc od publikacji niniejszego wpisu.
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Daniel J. Tauer-Krak
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 


Powrót do Trybunał Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość