Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Postprzez Andrzej Fryderyk 9 lis 2019, o 17:46

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wobec tego, iż na dowodzie w postaci umowy zamieszczona jest data 24.10.2019 r., a dokument jest sygnowany podpisem skarżącego, który potwierdził autentyczność podpisu, przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka uważam za bezcelowe. Zdaniem Trybunału przesłuchanie świadka – wydalonego cudzoziemca A0062, w żaden dodatkowy sposób nie uprawdopodobni daty zawarcia umowy pomiędzy skarżącym i świadkiem. Wobec powyższego na podstawie art. 24. § 3. wniosek o powołanie świadka odrzucam.

Pouczam że na postanowienie przysługuje zażalenie do Księcia w ciągu 2 dni od jego wydania.


W związku z tym, iż nie wyraziłem zgody na swobodną wymianę stanowisk, pouczam Yaraeha Euskadiego, iż wypowiedź na sali rozpraw bez zgody jest naruszeniem porządku czynności urzędowych.

W związku z tym, iż sala rozpraw nie jest miejscem na ocenę kompetencji organów władzy państwowej, choćby poprzez użycie sformułowań „Jednocześnie z pewnym niesmakiem pragnę zauważyć, iż prefektura zdaje się nie rozumieć instytucji prawa procesowego (…)”, pouczam po raz wtóry Yaraeha Euskadiego, iż używanie takich sformułowań jest naruszeniem porządku i spokoju czynności urzędowych.

Informuję, iż każde kolejne naruszenie porządku i spokoju, w postaci czy to nieodpowiednich sformułowań, czy wypowiedzi poza porządkiem przez którąkolwiek ze stron będzie skutkować wysokimi karami porządkowymi.

Jednocześnie informuję, iż nie wyrażam zgody na swobodną wymianę stanowisk. Chęć zajęcia stanowiska należy wpierw zgłosić. Zaznaczę dodatkowo, że na dalsze stanowiska w sprawie wyrażę zgodę najwcześniej po odpowiedzi skarżącego na pytania Trybunału.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Postprzez von Thorn-Janiczek 12 lis 2019, o 10:39

Wysoki Trybunale,

AF napisał(a):Dziękuję Prefektowi Generalnego za przedstawienie stanowiska w sprawie.
W związku z wątpliwościami w sprawie, postanawiam o zadaniu skarżącemu pytań:
Do @BvTJ
 1. Czy umowa przekazana do akt sprawy była zamieszczona na serwerze Księstwa Sarmacji, przed dniem 4 listopada 2019 r., kiedy to złożony został wniosek do Prefektury Generalnej?


Nie, nie była zamieszczona na serwerze Księstwa Sarmacji, przed dniem 4.11.2019 r., Umowa, przygotowana odręcznie, została przesłana i podpisana 24.10.2019 (załącznik poniżej).

AF napisał(a):
 • Czy zostały podjęte działania zmierzające do wykonania owej umowy przed dniem 4 listopada 2019 r.?


 • Zostały ustalone słowne uzgodnienia (drogą telefoniczną), co do przekazania w wolnym terminie wspomnianych w umowie dóbr. Uzgodnienia zakładały kontakt z odpowiednimi władzami oraz transfer po ustaniu wydarzeń uniemożliwiających regularną obecność w mikronacji (zajęcia realne wynikające z pracy zawodowej).
 • AF napisał(a):Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest przecząca: Jaki jest powód dla którego zwlekano z realizacją umowy?


 • Powodem, dla którego zwlekano z realizacją umowy były obowiązki i brak czasu, wynikające z życia realnego.
  Załączniki
  
  FB_UMOWA.png
  Namiestnik Starosarmacji
  Burmistrz Feru
  Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
  Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

  ppłk KSP v-hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
  Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
  Avatar użytkownika
  Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
  Sejm Księstwa Sarmacji
  Dobry Obywatel
  Starosarmacja
   

  Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

  Postprzez Andrzej Fryderyk 14 lis 2019, o 22:27

  Na podstawie art. 25. ust. 1 KPpTK odsyłam świadka Januszka von Hippogriffa-Pałasza (AG866), Kanclerza Księstwa Sarmacji.

  Informuję, iż o planie zamknięcia rozprawy. Wobec tego, zezwalam na zamieszczenia przez strony lub ich pełnomocników stanowiska końcowego. W przypadku braku chęci złożenia takowych, proszę o zamieszczenia takiej informacji.

  Do wiadomości @JanuszekvHP @BvTJ oraz @GFvH
   
  Andrzej Fryderyk
  Książę-Senior Sarmacji
  Avatar użytkownika
   

  Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

  Postprzez von Thorn-Janiczek 15 lis 2019, o 08:39

  Wysoki Trybunale!

  Dziękuję za poświęcony czas, to wszystko co miałem do powiedzenia w tej sprawie.
  Namiestnik Starosarmacji
  Burmistrz Feru
  Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
  Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

  ppłk KSP v-hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
  Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
  Avatar użytkownika
  Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
  Sejm Księstwa Sarmacji
  Dobry Obywatel
  Starosarmacja
   

  Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

  Postprzez GFvH 15 lis 2019, o 16:33

  Wysoki Trybunale!

  Nie mam nic do dodania w tejże sprawie
  (-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

  ktoś tam w czymś tam.
  Avatar użytkownika
  Królestwo Hasselandu
  Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
  Trybunał Koronny
   

  Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

  Postprzez Andrzej Fryderyk 17 lis 2019, o 17:38

  Zamykam rozprawę.
  Andrzej Fryderyk
  Książę-Senior Sarmacji
  Avatar użytkownika
   

  Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

  Postprzez Andrzej Fryderyk 25 lis 2019, o 21:22

  Herb mały Księstwa Sarmacji

  Nagłówek
  Trubunał Koronny w składzie:
  MTK Andrzej Fryderyk

  rozpoznawszy sprawę z doniesienia Bartosza von Thorn-Janiczka w sprawie kontroli działalności Prefektury Generalnej, związaną z odmową wykonania wniosku o zabezpieczenia mienia i wstrzymanie licytacji znaczków wydalonego cudzoziemca A0062

  rozstrzygniecie

  Nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej – Prefektury Generalnej

  uzasadnienie

  Skarżący Bartosz von Thorn-Janiczek w zawiadomieniu dotyczącym kontroli działalności Prefektury Generalnej stwierdził, iż Prefektura Generalna nielegalnie zarządzała majątkiem wydalonego cudzoziemca, który na mocy stosownej umowy należał do skarżącego. Skarżący zauważył, iż w piśmie dotyczącym odmownej decyzji zabezpieczenia mienia i przerwania licytacji, Prefektura nie podała dowodów i podstawy prawnej związanych z treścią pisma. Nadto wniósł o zabezpieczenie majątku i wykonanie umowy, przedstawionej jako dowód w sprawie.

  Prefektura Generalna zamieszczając stanowisko uzasadniła swoje stanowisko stosownymi przepisami Ustawy o Prefektach oraz Kodeksu Sprawiedliwości. Nadto zwróciła uwagę, na fakt, iż to na oskarżonym leży ciężar uprawdopodobnienia roszczenia, który według Prefektury pozostawało wątpliwe. Zdaniem Prefektury, ze względu na charakter umowy nie było możliwości potwierdzenia tożsamości sygnatariuszy, ani dokładnego terminu jej zawarcia. Zauważyła również, iż dowód nie spełnia warunku obecności na serwerach Księstwa Sarmacji. Nadto Prefektura stwierdziła, iż nie jest wymagane podanie podstawy prawnej przy decyzjach Prefektury, jest to wyłącznie zwyczaj.

  Strona skarżąca, poprzez pełnomocnika, zauważyła, że Prefekturze nie przysługują uprawnienia do badania prawdziwości i skuteczności zawartych umów. Nadto stwierdziła, że sam fakt istnienia podpisu pod aktem woli jest wystarczające do wykazania, iż dana osoba złożyła taki akt woli. Zauważyła również, iż Prefektura nie przedstawiła żadnego dowodu na nieprawdziwość dowodów skarżącego. Dodatkowo strona skarżąca oznajmiła, iż wobec złożenia aktu darowizny i jej przyjęcia, majątek wydalonego cudzoziemca został skutecznie przekazany skarżącemu.

  Wobec konieczności ustalenia daty pewnej zawarcia umowy darowizny, Trybunał Koronny z własnej inicjatywy wezwał świadka – Kanclerza Księstwa Sarmacji i zadał pytanie czy wniosek o wykonanie omawianej umowy wpłynął do Rady Ministrów. Świadek stwierdził, iż do Rady Ministrów wpłynął takowy wniosek. Wobec tożsamej konieczności Trybunał zadał pytanie stronie skarżącej, czy ta zamieściła ową umowę zanim została ona przedstawiona Prefekturze Generalnej oraz o przyczyny zwłoki w jej realizacji. Skarżący oznajmił, iż umowa nie została zamieszczona na serwerze Księstwa Sarmacji przed 4 listopada 2019 r., a jako przyczynę zwłoki podano obowiązki i brak czasu wynikające z życia realnego.

  Wobec powyższego Trybunał ustalił następujący stan faktyczny:

  W dniu 20 października 2019 r. Książę Sarmacji wydał postanowienie w sprawie wydalenia cudzoziemca A0062. Na podstawie art. 9 ust. 5. w związku z art. 6 ust. 5. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. z późń. zm. (dalej UoP), wobec takiej osoby stosuje się przepisy dotyczącej kary więzienia, a po minięciu 7 dni lub rozpatrzeniu przez Trybunał Koronny odwołania – przepisy dotyczące kary banicji (art. 9. ust. 8. UoP).

  Wobec braku złożeniu odwołania, wobec wydalonego cudzoziemca A0062 przepisy kary banicji zaczęły obowiązywać od dnia 28 października 2019 r.

  W dniu 2 listopada 2019 r. Prefektura Generalna podjęła działania mające na celu wykonanie przepisów kary banicji wobec wydalonego cudzoziemca A0062, w tym zabezpieczenie majątku i licytację znaczków.

  W dniu 4 listopada skarżący Bartosz von Thorn-Janiczek wniósł do Prefektury Generalnej pismo z wnioskiem o zabezpieczenia mienia, poprzez wstrzymanie licytacji znaczków. Przedstawił wtedy umowę przekazania znaczków na jego rzecz, datowaną na dzień 24 października 2019 r.

  W tym samym dniu Prefektura wystosowało decyzję odmowną wobec wniosku skarżącego.

  Rozpatrując sprawę Trybunał Koronny zdecydował się pominąć kwestie związane z formalną treścią wniosku złożonego do Prefektury, zauważając że podstawą zaskarżenia nie jest brak zgody z decyzją odmowną Prefekturę w tej konkretnej sprawie, lecz chęć odzyskania dóbr, które na mocy umowy miały należeć do skarżącego, co potwierdza treść zaskarżenia decyzji Prefektury, jaka trafiła do Trybunału Koronnego.

  Trybunał Koronny przychylił się do twierdzenia Prefektury, iż decyzja organu władzy publicznej do swej ważności nie wymaga podania szczegółowej podstawy prawnej, ani szczegółowego uzasadnienia, o ile przepisy nie mówią inaczej. Nie można więc uznać decyzji Prefektury za nieprawną w związku z potencjalnym brakiem precyzji w jej uzasadnieniu.

  Trybunał Koronny nie przychylił się do opinii prefektury jakoby dowód w postaci umowy zamieszczony przez skarżącego nie znajdował się na serwerach Księstwa Sarmacji – w dniu 4 listopada został on zamieszczony jako załącznik na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji, dzięki czemu mógł posłużyć jako dowód w sprawie.

  Wobec faktu, iż w dniu 28 października 2019 r. na podstawie art. 30. ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. z późn. zm. (dalej KS) prawa i obowiązki majątkowe wydalonego cudzoziemca został przejęte przez Koronę, zaś skarżący ubiegał się o ich uzyskanie dopiero w dniu 4 listopada, Trybunał Koronny uznał, iż to skarżący ma obowiązek uzasadnić prawa do majątku przejętego przez Koronę.

  W celu rozstrzygnięcia słuszności roszczenia skarżącego, Trybunał ustalił datę pewną umowy, stanowiącą materiał dowodowy w sprawie. Powołując się na praktykę prawa realnego, może to zostać osiągnięte poprzez potwierdzenie umowy innym aktem urzędowym lub poprzez poświadczenie notarialne. Ze względu, iż przedstawiony dowód takiego poświadczenia nie miał, Trybunał Koronny uznał iż jedynym pewnym sposobem na udowodnienie istnienia tego dokumentu jest zamieszczenie go na serwerach Księstwa Sarmacji, choćby w postaci wiadomości prywatnej. Zgodnie z zeznaniami świadka jak i stwierdzeniem oskarżonego, datą pewną umowy jest 4 listopada 2019 r., co nie może uzasadnić roszczeń skarżącego.

  Rozpatrując sprawę, Trybunał Koronny zwrócił uwagę na szereg innych wątpliwości, zaliczając w to konieczność potwierdzenia autentyczności woli wydalonego cudzoziemca, a także to, czy cudzoziemiec, wobec którego nie uprawomocniła się decyzja wydaleniu, w związku z art. 29. KS, ma prawo do zawierania umów cywilnych, których nie jest w stanie wykonać. Jednakże wobec oczywistego braku uzasadnienia roszczeń skarżącego, Trybunał zdecydował się nie rozstrzygać tej kwestii. Wszystkie pozostałe kwestie poruszane przez strony zostały pominięte przez Trybunał nie zostały rozstrzygnięte ze względu na braku zasadności roszczeń skarżącego.

  Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

  pouczenie

  Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
  Andrzej Fryderyk
  Książę-Senior Sarmacji
  Avatar użytkownika
   

  Poprzednia strona

  Powrót do Archiwum spraw zwykłych

  Kto przegląda forum

  Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości