Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej

Dział urzędowy Sejmu

Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 wrz 2020, o 14:18

Wysoki Sejmie,

Losy Sejmu stanęły pod znakiem zapytania i z dużą dozą prawdopodobieństwa może to być ostatnia ustawa procedowana w tej kadencji. Niemniej z uwagi na możliwe referendum w przedmiocie rozwiązania Sejmu jest ona w mojej ocenie niezwykle istotna i ma na celu zapewnienie ciągłości władzy ustawodawczej.

Tytułem rozróżnienia: w doktrynie prawa ustrojowego przyjmuje się, że czym innym jest rozwiązanie parlamentu, a czym innym skrócenie kadencji parlamentu. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że rozwiązanie skuteczne jest z chwilą jego dokonania (parlament przestaje istnieć i do następnych wyborów nie istnieje władza ustawodawcza), natomiast skrócenie kadencji polega na tym, że wybory przeprowadza się szybciej, niż było to planowane, ale do ogłoszenia ich wyników poprzednia kadencja normalnie funkcjonuje (jeśli wybory planowane były na listopad, a skrócenie kadencji nastąpiło w październiku, to wybory przeprowadza się w październiku zamiast listopada, ale parlament nie przestaje istnieć w momencie skrócenia kadencji i teoretycznie może normalnie procedować - choć nie jest to raczej zbyt mile widziane).

Oprócz czysto literalnej wykładni tych pojęć, powinny one znajdować swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Przykładowo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie pozostawia wątpliwości, że ustrojodawcy chodziło w niej o skrócenie kadencji Sejmu, a nie rozwiązanie Sejmu. Z jednej strony używa bowiem precyzyjnego określenia o skracaniu kadencji (por. m.in. art. 98 ust. 3 realnej Konstytucji RP), z drugiej zaś przewiduje, że nowa kadencja rozpoczyna się z dniem zwołania na obrady nowego Sejmu, a poprzednia kadencja kończy się dzień przed tym zwołaniem (a nie w momencie skrócenia kadencji - por. art. 98 ust. 1 realnej Konstytucji RP).

Konstytucja Księstwa Sarmacji używa określenia "rozwiązanie Sejmu" (por. m.in. art. 11 ust. 2 Konstytucji KS, art. 15 ust. 2 i 3 Konstytucji KS etc.). Jednocześnie jednak sama sarmacka ustawa zasadnicza nie określa w żadnym miejscu momentu rozpoczęcia ani zakończenia kadencji, pozostawiając to ustawom zwykłym. I tak art. 14 o.w. reguluje, że kadencja Sejmu trwa "od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu."

Moja propozycja ustawy o zmianie Ordynacji wyborczej zakłada skreślenie wyrazów "albo rozwiązania Sejmu". Poskutkuje ona wprowadzeniem do sarmackiego porządku prawnego instytucji skrócenia kadencji w miejsce obecnie istniejącego rozwiązywania parlamentu. Dzięki przyjęciu zmiany, w momencie rozwiązania Sejmu parlament nie przestanie istnieć. Obowiązkiem Księcia będzie wówczas niezwłoczne zarządzenie (przyspieszonych) wyborów (por. 5 ust. 1 pkt 2 o.w.), natomiast Sejm, w pewnej stagnacji, będzie istniał aż do zwołania nowej kadencji na obrady.

Zmiana jest w mojej opinii potrzebna z uwagi na bezpieczeństwo i stabilność państwa. Sytuację, kiedy przez kilkanaście dni nie istnieje żaden organ władzy ustawodawczej, należy uznać za skrajnie niebezpieczną. Nie może być tak, że w demokratycznym i praworządnym państwie na dni lub tygodnie znika całkowicie parlament. Ma on zbyt ważną pozycję ustrojową, aby po prostu go zlikwidować na ten czas. Nie istnieje żaden inny podmiot, który uprawniony byłby do podejmowania pewnych decyzji zamiast parlamentu. Brak legislatury może doprowadzić do kilkunastodniowego paraliżu funkcjonowania państwa.

Jednocześnie uważam, że obecna Konstytucja Księstwa Sarmacji pozwala na przyjęcie tej zmiany. Jak wspomniałem wyżej, oprócz wykładni literalnej pojęć "skrócenie kadencji" i "rozwiązanie", należy dokonywać ich interpretacji przez pryzmat innych przepisów prawa ustrojowego. Skoro w sarmackim porządku prawnym moment rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa ustawa zwykła (Ordynacja wyborcza), w przeciwieństwie choćby do realnej Konstytucji RP, to dopuszczalne jest, aby dokonać tej nowelizacji bez konieczności nowelizowania samej ustawy zasadniczej. Nie znalazłem bowiem żadnego przepisu Konstytucji KS, który wprost i precyzyjnie określałby, że wolą ustrojodawcy było natychmiastowe rozwiązanie Sejmu i brak organu władzy ustawodawczej przez kilka lub kilkanaście dni.


Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ordynacji wyborczej


Art. 1.


W art. 14 rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dn. 12 października 2019 roku - Ordynacji wyborczej w brzmieniu:

Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu.


skreśla się słowa "albo rozwiązania Sejmu".


Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 wrz 2020, o 14:19

Zarządzam trzydniową, tj. trwającą do dn. 29 września, debatę.


@KrzysztofHans @AleksanderTCh @LudwikTommo @Nthiefs
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 wrz 2020, o 17:14

Na podstawie art. 5 ust. 3 in fine Regulaminu Sejmu skracam pierwsze czytanie i zarządzam głosowanie nad projektem ustawy.

Link do głosowania: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/782
@LudwikTommo @KrzysztofHans @AleksanderTCh @Nthiefs
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 wrz 2020, o 22:39

Na podstawie art. 6 ust. 4 Regulaminu Sejmu skracam głosowanie.

Głosowało 3 posłów, wszyscy spośród głosujących zagłosowali za ustawą. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę.

Akt przekazuję JKM celem podjęcia czynności prawem przewidzianych.


@anglov
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej

Postprzez anglov 28 wrz 2020, o 19:24

Niniejszym ustawę podpisujemy.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron