Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - OW

Dział urzędowy Sejmu

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 19 wrz 2020, o 10:40

Nie wiem, dlaczego nikt nie zarządził debaty. Biurokracja jest nieprzyjemna, ale aby nikt nie zarzucił nam procedowania niezgodnie z przepisami, zarządzam debatę i nakreślam czas jej trwania na 3 dni. Prosiłbym o ponowne zgłoszenie poprawek.

Przypominam również o regulaminowych przesłankach skrócenia debaty.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 19 wrz 2020, o 10:43

Panie Kanclerzu,
Wysoki Sejmie,


Ze swojej strony deklaruję poparcie dla projektu. System głosów przechodnich jest sensowny, jeśli wybieramy jedną osobę - jak ma to miejsce choćby w wolnej elekcji. W przypadku Sejmu jest przesadnie skomplikowany, utrudniający uzupełnianie składu parlamentu i, jak słusznie już stwierdzono wcześniej, przypomina trochę loterię. Zagłosuję za ustawą.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 22 wrz 2020, o 20:55

Szanowny Panie Kanclerzu,

Przeglądając raz jeszcze projekt ustawy na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem głosowania zwróciłem uwagę na projektowany art. 3, który wcześniej nie przykuł mojej uwagi, a jednak wydaje mi się wątpliwy w zaproponowanym przez Pana Projektodawcę brzmieniu:

Ustawa wchodzi w życie z chwilą zaimplementowania niezbędnych zmian w systemach informatycznych przez Naczelną Izbę Architektury.


Po pierwsze, nie wydaje mi się, aby udział NIA był konieczny. Z tego, co jest mi wiadome, Książęca Komisja Wyborcza wyniki wyborów ustala w oparciu o zewnętrzną aplikację. W którym miejscu jest zatem udział NIA i na czym ten udział polega? Co konkretnie NIA miałaby implementować do systemów informatycznych? Czy ta zewnętrzna aplikacja jest opracowania przez NIA?

Po drugie natomiast, data wejścia w życia jest nieprecyzyjna i teoretycznie daje NIA możliwość nieskończenie długiego odwlekania wejścia w życia ustawy, jako że nie ustala żadnego deadlinu na wprowadzenie zmian.

Proponuję wobec tego następując brzmienie art. 3:

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.


Wydaje mi się również, że doszło do pokopania numeracji i projektowany art. 11 ust. 3 powinien być art. 11 ust. 2a - ale jest to zmiana kosmetyczna, oczywista omyłka pisarska.

W związku z zaistniałymi wątpliwościami, przedłużam debatę wstępnie do dn. 23 września godz. 18:00.


@Prokrustes
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Prokrustes 22 wrz 2020, o 21:22

Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie

Po pierwsze całkiem inaczej będzie wyglądała karta do głosowania.
Po drugie - owszem w przypadku obecnie funkcjonującej ordynacji używane jest dodatkowe oprogramowanie dedykowane dla tej metody. W przypadku prostego systemu do którego dążymy poza samą kartą do głosowania wiele więcej nie trzeba będzie.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 22 wrz 2020, o 23:58

Panie Kanclerzu,

Dziękuję za wyjaśnienia. Dla formalności zapytam jeszcze, czy jako Radca NIA potwierdza Pan, że NIA jest w stanie dokonać zmian w systemie informatycznym Księstwa i potwierdzenie to mogę traktować jako pozytywną opinię w rozumieniu art. 4 ust. 5 Regulaminu Sejmu.

Nadal proponuję zmianę przepisu o wejściu w życie ustawy poprzez jakiekolwiek określenie terminu, choćby słowami "nie później niż w terminie X dni".
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Prokrustes 23 wrz 2020, o 08:55

Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie

Tak, NIA jest w stanie wprowadzić takie zmiany.
Możemy przyjąć 14 dni.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 23 wrz 2020, o 10:49

Prosiłbym zatem o zawarcie stosownej autopoprawki w projektowanym art. 3 i zarządzę głosowanie.

Proponuję brzmienie:

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.

2. Naczelna Izba Architektury dokona implementacji do systemu informatycznego Księstwa zmian przewidzianych ustawą nie później niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Prokrustes 23 wrz 2020, o 11:11

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Zgodnie z sugestią w trybie autopoprawki dodaję zmodyfikowane przepisy wprowadzające.


Ustawa Sejmu nr ...

o zmianie w przepisach wyborczych


Art. 1

Art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. w brzmieniu:

"W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty."

otrzymuje brzmienie:

"W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do objęcia bądź oddaje głos pusty."

Art. 2

Art.11 ust. 2 oraz ust. 3 w brzmieniu:

"...
1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2.liczbę wyborców,
3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Wynik wyborów ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5 (http://prawo.sarmacja.org/OpenSTV-1.5-win32-2.zip), z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego pierwszeństwo do uzyskania mandatu (wyboru na tron) przysługuje kandydatowi posiadającemu większą liczbę wsi lennych..."

zastąpione zostają przez:

"...
1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2. liczbę wyborców,
3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
4. liczbę wyborców którzy zagłosowali na poszczególnych kandydatów,
kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
3. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.

..."

Art. 3

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.

2. Naczelna Izba Architektury dokona implementacji do systemu informatycznego Księstwa zmian przewidzianych ustawą nie później niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.


Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 23 wrz 2020, o 11:22

Zarządzam głosowanie nad ustawą o zmianie rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacji wyborczej, które potrwa do dn. 26 września godz. 12:20.

Załączam link do głosowania w systemie informatycznym Sejmu: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/780


@AleksanderTCh @KrzysztofHans @LudwikTommo @Nthiefs
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmian w Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy - O

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 wrz 2020, o 12:49

Na podstawie art. 6 ust. 4 Regulaminu Sejmu skracam głosowanie.

Głosowało 4 posłów, 2 posłów głosowało za ustawą, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm ustawę przyjął.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji przekazuję ustawę Jego Książęcej Mości celem podjęcia czynności prawem przewidzianych.


@anglov
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron