Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszone

Dział urzędowy Sejmu

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszone

Postprzez Krzysztof Hans 4 wrz 2020, o 19:40

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


W międzyczasie wyboru Marszałka i Kanclerza, pozwalam sobie przedłożyć Wysokiej Izbie projekt który budzi spore kontrowersje w naszym kraju a mianowicie uregulowanie prawne statusu państwa stowarzyszonego gdyż w przypadku wagi wewnątrz krajowej zapisy dotyczące podpisywania międzynarodowych traktatów zawarte w Art. 2 p. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji mogą nie mieć pełnego zastosowania.

Proponowany projekt wbrew pozorom tego co się mówi w Konfederacji Sclavinii nie zakłada aneksji a ulokowanie państw stowarzyszonych jako instytucji pomiędzy prowincją a całkiem niepodległym państwem. Przyczyną do tego typu działania są obawy związane z możliwym podważeniem praw mieszkańców Baridasu, Sclavinii i Teutonii w Księstwie Sarmacji. Proponowany projekt legalizuje zapisy zawarte w traktatach z poziomu prawa krajowego i odróżnia państwa stowarzyszone od innych państw w mikroświecie.


Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1
1. Celem zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadzonej niniejszymi przepisami jest ulokowanie prawne statusu państw stowarzyszonych z Księstwem i wyróżnienie ich spośród innych z którymi posiada traktaty uznaniowe.
2. Niniejszy projekt określa zasady funkcjonowania państwa stowarzyszonych obok prowincji Księstwa Sarmacji i przekazuje podobne kompetencje w dziedzinie samorządowej Księstwa Sarmacji.

Art. 2
Treść rozdziału VI Konstytucji Księstwa Sarmacji zostaje rozszerzona o państwa stowarzyszeniowe przyjmując następującą treść:
Rozdział VI
PROWINCJE I PAŃSTWA STOWARZYSZONE
Art. 33. [Prowincje]

1. Jednostkami samorządu terytorialnego są prowincje.
2. Zmiana granic prowincji następuje za ich zgodą.
3. W prowincjach zgodnie z niniejszą konstytucją obowiązuje nazywanie głowy państwa sarmackiego Księciem.

Art. 33a. [Państwa Stowarzyszone]
1. Drugą obok prowincji formą jednostki samorządu terytorialną jest państwo stowarzyszone.
2. Państwa stowarzyszone różnią się od prowincji większą autonomią jednak w dalszym ciągu zgodną z ustrojem i prawem i Księstwem Sarmacji.
3. Autonomia państw stowarzyszonych obejmuje kwestie prawne, społeczne i polityczne.
4. Status państwa stowarzyszeniowego nie stanowi wykroczenia przeciw Art. 40 pkt. 1 i 2 Kodeksu Karnego jednak posiadające je obszary są zobowiązane w ramach traktatu do powstrzymywania działań separastycznych.
5. Dopuszczalna jest możliwość przekształcenia prowincji w państwa stowarzyszone lub tego obszaru w prowincje na podstawie traktatów.
6. W państwach stowarzyszonych zgodnie z niniejszą Konstytucją obowiązuje nazywanie głowy państwa sarmackiego Księciem.
7. Z uwagi na funkcje regionu centralnego istotnego dla funkcjonowania państwa Starosarmacja nie może być państwem stowarzyszonym.


Art. 34. [Akt zasadniczy prowincji]
1. O ustroju prowincji stanowi jej akt zasadniczy.
2. Akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje prowincję na zewnątrz.
3. Zmiana aktu zasadniczego następuje w trybie przez niego przewidzianym.

Art. 34a. [Akt zasadniczy państwa stowarzyszonego]
1. O ustroju państwa stowarzyszonego stanowi jej akt zasadniczy oraz traktat z Księstwem Sarmacji.
2. Akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje państwo stowarzyszone na zewnątrz.
3. Zmiana aktu zasadniczego następuje w trybie przez niego przewidzianym.
4. Akt zasadnicze państwa stowarzyszonego musi być zgodny z ogólnym prawem oraz ustrojem Księstwa Sarmacji.
5. Mimo posiadania swojego odrębnego aktu zasadniczego i traktatu mieszkańcy państw stowarzyszonych dalej podlegają prawu Księstwa Sarmacji, w tym także jego konstytucji.

Art. 35. [Kompetencje prowincji]
1. Prowincja ma prawo do:
1) powoływania i odwoływania funkcjonariuszy publicznych,
2) tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań,
3) stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych,
4) zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi,
5) gospodarowania własnym majątkiem,
6) ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,
7) ustanawiania własnych symboli i odznaczeń,
8) podejmowania, za zgodą i w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,
9) kierowania zapytań do członków Rady Ministrów.
Ustawa może normować korzystanie przez prowincję z praw, o których mowa w ust. 1.
2 Ustawa może przewidywać wydawanie przez prowincję przepisów wykonawczych w zakresie i na zasadach przez nią określonych.
3 Ustawa może zlecić prowincji wykonywanie zadań publicznych.


Art. 35a. [Kompetencje Państwa Stowarzyszonego]
1. Państwo stowarzyszone ma te same wymienione w Art. 35 Konstytucji Księstwa Sarmacji prawa co prowincja.
2. Obowiązkiem państwa stowarzyszonego jest:
1) powstrzymywanie dążeń separastycznych na jej terenie oraz takich które mogą naruszać dobre imię Księstwa Sarmacji
2) spełnianie zadań samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji na podobnych zasadach co prowincja
3) tworzenie prawa zgodnego z prawem i ustrojem Księstwa Sarmacji
4) szeroko pojęta współpraca z Księstwem Sarmacji
3. W przypadku łamania obowiązków przez państwo stowarzyszone Książe w drodze dekretu może zawiesić lub odebrać danemu obszarowi status państwa stowarzyszonego poprzez zerwanie traktatu. Wówczas przywracany jest status prowincji.


Art. 3
1. Traci moc dotychczasowa forma szóstego rozdziału Konstytucji Księstwa Sarmacji z dn. 24 stycznia 2011 r.
2. Ustawa wchodzi z chwilą ogłoszenia.


Ustawa poprawiona według rad Marszałka Sejmu.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 19:56

Przyjmuję projekt i zarządzam debatę do dn. 7 września. Jest to najkrótszy możliwy termin, na jaki mogę ją zarządzić. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt w wersji wadliwej, ale merytorycznie tożsamej, obecny był w Sejmie już wcześniej, nie widzę potrzeby dla dłuższego debatowania.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 20:04

Wysoka Izbo,

Apeluję o odrzucenie projektu. Bądźmy poważni, wszak reprezentujemy poważny organ.


Abstrahując od dosyć kolokwialnego sformułowania przepisów nielicującego z powagą ustawy o zmianie Konstytucji Księstwa zwracam uwagę Wysokiego Sejmu, że Pan Poseł wnioskodawca zdaje się nie rozumieć, pomimo usilnych prób wyjaśnienia mu, czym są państwa stowarzyszone, że prawo sarmackie nie obowiązuje na ich terytorium, jeśli nie zgodzą się na to same państwa stowarzyszone. Teutonia, Baridas i Sclavinia nie są objęte jurysdykcją Księstwa Sarmacji i zmiany w treści ustawy zasadniczej mające mieć rzekomo zastosowanie do nich są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Sztuka dla sztuki - przyjęcie tej ustawy jedynie połechtałoby ego Posła wnioskodawcy, ponieważ z prawnego punktu widzenia nie zmieniłoby się absolutnie nic (może oprócz tego, że mielibyśmy chaos w Konstytucji, który ktoś kiedyś musiałby naprawić). Sytuacja identyczna, jak próba uchwalenia przez nasz Sejm procedury wyboru Patriarchy Rotrii. Możemy sobie taką uchwalić, nikt nam nie zabroni. Tylko po co, skoro nie wywrze żadnych skutków?
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Prokrustes 4 wrz 2020, o 20:38

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Brunon Krasnodębski napisał(a):Sytuacja identyczna, jak próba uchwalenia przez nasz Sejm procedury wyboru Patriarchy Rotrii. Możemy sobie taką uchwalić, nikt nam nie zabroni. Tylko po co, skoro nie wywrze żadnych skutków?


Nie wiem co dokładnie przyświeca projektodawcy ale nie mówmy takich rzeczy, że zmiana konstytucji niczym nie skutkuje. Dla przypomnienia.

Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe


Teraz proszę wyobrazić sobie teoretyczną sytuację w której Konstytucja mówi jednoznacznie coś innego niż podpisane traktaty. Jak dla mnie, laika, władze Księstwa są wtedy zobowiązane postępować według Konstytucji - czymkolwiek by to skutkowało.

Państwo stowarzyszone może faktycznie ignorować taki zapis... ale utrzymanie współpracy w niezmienionej postaci byłoby raczej niemożliwe.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 20:51

Panie Kanclerzu,

Projektowane zmiany nie wywarłyby żadnych skutków prawnych, a domniemanie konstytucyjności zapobiegłoby "automatycznej" utracie mocy obowiązującej przez traktaty stowarzyszeniowe. Tak jak wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi - przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu chaos prawny, ale nie jakiś bardzo problematyczny. Po prostu nielicujący z powagą Księstwa i samej Konstytucji.

Projekt zakłada utworzenie jakichś bliżej nieokreślonych państw stowarzyszonych jako jednostki samorządu terytorialnego. Baridas, Teutonia i Sclavinia nie są jednostkami samorządu terytorialnego. Przyjęcie zmiany utworzy po prostu nowy rodzaj samorządu, nieistniejący w Sarmacji. A jego nazwa będzie identyczna jak nazwa "państwo stowarzyszone" odnoszące się do Teutonii, Baridasu i Sclavinii. Tak jak zamek oznacza jednocześnie fortyfikację i zamek błyskawiczny przy kurtce.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Prokrustes 4 wrz 2020, o 20:55

Brunon Krasnodębski napisał(a):Projektowane zmiany nie wywarłyby żadnych skutków prawnych, a domniemanie konstytucyjności zapobiegłoby "automatycznej" utracie mocy obowiązującej przez traktaty stowarzyszeniowe.


Nie będę się spierał.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Krzysztof Hans 4 wrz 2020, o 21:25

Wysoka Izbo,

Pozwolę sobie odpowiedzieć na to o czym wspomniał Pan Marszałek. Po pierwsze odpowiedzmy sobie czym są państwa stowarzyszone - jest to jawna próba ataku na integralność terytorialną Księstwa Sarmacji autorstwa Księcia Filipa I Gryfa który to na koncie już sfałszowanie wyborów parlamentarnych efektem czego są powtórzone wybory i mandaty niemal wszystkich z nas. Normalny człowiek za takie czyny byłby ścigany za przestępstwa z Art. 40 p. 1, 2 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości ale jak widać Księciu i dotychczasowym samorządowym można więcej a w kraju obowiązują podwójne standardy zaś obywatel który chce powrotu do normalności ma ograniczone pole manewru. Efektem tych jest działanie na szkodę państwa które skurczyło się do terenu Starosarmacji i Hasselandu a działalność samorządowa w wyniku kolejnego bezmyślnego (po incydencie z wyborami) byłego Księcia Sarmacji Filipa I Gryfa skazana jest na wymarcie. Proponowane rozwiązania mają na celu nie poprawę mojego a naprawę tego co Jego Książęca Wysokość Filip I Gryf zepsuł traktatami. Nakładają one obowiązki samorządowe na państwa stowarzyszone likwidując "wolną trizondalkę" jaka się wokół nich dzieje. Zwolennicy piszą że nie przypomina to sytuacji RSiT jednak sekwencja zdarzeń przypomina tą z czasów secesji. Mówią że nie chcą tracić kontaktu z Sarmacją a robią co innego gdyż nawet nie chcą by ten kontakt był prawnie zdefiniowany. Gdybym był Księciem Sarmacji w miejscu JKM Andrzeja I Fryderyka to po pierwsze cofnął bym przepisy cofając je do Sejmu i Trybunału Koronnego gdyż dokonano pewnych prawnych zaniedbań. Generalnie bowiem Baridas, Sclavinia i Teutonia nie powinny liczyć na nic więcej niż autonomię która jeszcze gwarantuje intergralność terytorialną państwa. JKW Filip I Gryf zamiast tupnąć nogą w imieniu Księstwa Sarmacji i wykazać się książęcą stanowczością olał sprawę zachowując się bardzo pasywnie co wykorzystały trzy regiony wchodząc mu na głowę. Same państwa stowarzyszone jeżeli już miałyby istnieć to w oparciu nie o traktaty które zostawiły Sarmację gołą i wesołą a o zbiorcze przepisy definiujące ich działanie. Powiecie że o takowe mamy to ja odpowiem że można je używać wobec Rotrii czy Trizondalu a nie Baridasu, Sclavinii i Teutonii. To tak jakby przepisy o Radzie Konfederacji Sclavinii używać wobec Sejmu Księstwa Sarmacji. Skoro zatem nie mamy zbiorczego przepisu na temat wszystkich traktatów państw stowarzyszających czy też samej definicji takiego państwa to wszystkie one można wyrzucić do kosza uznając jako nie ważne i na dodatek sprzeczne z Kodeksem Sprawiedliwości co jest już przestępstwem. Mój projekt jest takim "ratowaniem tyłka" poprzedniego Księcia gdyż przywraca integralność terytorialną Księstwa Sarmacji opartą nie o dwa a o 5 ziem dając jednocześnie swobodę poszczególnym regionom co do podejmowanych działań i podejmowanej polityki. Działania przeprowadzone JKW Filipa I Gryfa są bowiem niebezpieczne i mocno osłabiły Księstwo Sarmacji. A co będzie jeżeli i Hasseland zapragnie być państwem stowarzyszonym? Budowanie Księstwa w oparciu tylko o Starosarmację będzie wstydem - Baridas, Sclavinia (za którą jako jej obywatelowi jest mi wstyd) i Teutonia wykazały się egoizmem traktując Sarmację jak coś co można kopać i poniewierać. Pomyślały tylko o tym co można samemu zyskać a nie o tym co mogą zaoferować swojemu partnerowi - mam tu na myśli wypełnianie dotychczasowych zadań prowincji poprzez wsparcie od strony działania jako może już nie oficjalny ale przybrany samorząd. Wiem że teraz Baridas, Sclavinia i Teutonia urządzą sobie krucjatę przeciwko mnie ale taka jest prawda - traktat państwa stowarzyszonego bez prawa zbiorczego czy w ogóle definicji nie jest nic warty. Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Krzysztof Hans 4 wrz 2020, o 21:36

Brunon Krasnodębski napisał(a):
Panie Kanclerzu,

Projektowane zmiany nie wywarłyby żadnych skutków prawnych, a domniemanie konstytucyjności zapobiegłoby "automatycznej" utracie mocy obowiązującej przez traktaty stowarzyszeniowe. Tak jak wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi - przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu chaos prawny, ale nie jakiś bardzo problematyczny. Po prostu nielicujący z powagą Księstwa i samej Konstytucji.

Projekt zakłada utworzenie jakichś bliżej nieokreślonych państw stowarzyszonych jako jednostki samorządu terytorialnego. Baridas, Teutonia i Sclavinia nie są jednostkami samorządu terytorialnego. Przyjęcie zmiany utworzy po prostu nowy rodzaj samorządu, nieistniejący w Sarmacji. A jego nazwa będzie identyczna jak nazwa "państwo stowarzyszone" odnoszące się do Teutonii, Baridasu i Sclavinii. Tak jak zamek oznacza jednocześnie fortyfikację i zamek błyskawiczny przy kurtce.

Panie Marszałku,
Chaos prawny o którym pan wspomina mamy już teraz gdyż na wskutek braku definicji państw stowarzyszonych osoby które je uchwaliły podpierają ją Art. 2 p. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji która tyczy się też Trizondalu czy Rotrii a czy są one państwami stowarzyszonymi? Oczywiście że nie. Uważam że forma państwa stowarzyszonego powinna być zdefiniowana - najlepiej pomiędzy samorządem a niepodległym krajem bo wtedy od takich państw można też coś wymagać a nie tylko zezwalać im na uprawnienia. Zwrócę tutaj że dalej one od strony dyplomacyjnej i technicznej podlegają pod nas więc ich niepodległość jest czysto teoretyczna i zawarta na papierach bez podstawy prawnej.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 21:38

Szanowny Panie Pośle,

Krzysztof Hans napisał(a):jest to jawna próba ataku na integralność terytorialną Księstwa Sarmacji autorstwa Księcia Filipa I Gryfa który to na koncie już sfałszowanie wyborów parlamentarnych efektem czego są powtórzone wybory i mandaty niemal wszystkich z nas


W pierwszej kolejności jako Wicemarszałek stanowczo upominam Pana Posła, że nie będę tolerował tego typu komentarzy w gmachu Sejmu. Art. 43 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, którą tak ochoczo się Pan Poseł zajmuje, przyznaje każdemu status osoby niewinnej do czasu rozstrzygnięcia jej sprawy prawomocnym wyrokiem sądu. W sprawie JKW Filipa I Gryfa Trybunał nie wydał jeszcze wyroku w pierwszej, a tym bardziej w drugiej, instancji i w świetle prawa Książę-Senior jest osobą niewinną. Sejm Księstwa Sarmacji nie jest miejscem na tego typu wypowiedzi naruszające przysługujące każdemu mieszkańcowi państwa domniemanie niewinności. W tym gmachu wypowiada się Pan jako przedstawiciel Księstwa, a nie jako osoba prywatna i niedopuszczalne są dla mnie takie komentarze w stosunku do osoby wciąż jeszcze niewinnej ze strony Posła na Sejm. Nie jesteśmy w miejskiej kantynie.

Panie Pośle, o czym my w ogóle dyskutujemy? O projekcie ustawy o zmianie Konstytucji czy o Pana poglądach na kwestię państw stowarzyszonych? Złożył Pan projekt, który nie wywrze żadnych skutków prawnych, a już na pewno nie takie, jakie Pan zakłada. Mimo to lekceważy Pan to i brnie dalej, wykorzystując tę debatę do przedstawiania własnego stanowiska w sprawie państw stowarzyszonych i do czynienia hipotetycznych rozważań, co by Pan zrobił, gdyby został Pan Księciem. Nie to jest przedmiotem debaty - jej przedmiotem jest absurdalny projekt, a nie sens istnienia traktatów stowarzyszeniowych.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - P. Stowarzyszo

Postprzez Krzysztof Hans 4 wrz 2020, o 22:10

Szanowny Panie Marszałku,
Przyjmuje upomnienie choć myślę że po prostu JKW Filip I Gryf wprowadził parę nieczystości które to naszym zadaniem jako Sejmu jest posprzątać i od tego jest właśnie mój projekt który wprowadza definicje państwa stowarzyszonego na której to można opierać traktaty. W przypadku naszej Konstytucji miejsce na nie jest w rozdziale szóstym a nie pierwszym gdyż mimo wszystko to dalej części naszego terytorium choć z większymi prawami nieumocowanymi jeszcze w Konstytucji. Jako że Konstytucji państwa stowarzyszone są nieznane Baridas, Sclavinia i Teutonia dla niej to dalej prowincje a traktaty dodają im tylko pewnej autonomii. JKW podpisując traktaty zapomniał by żeby wybudować dom trzeba najpierw wylać fundament - w tym przypadku podpisał coś co bez definicji podparcia w Konstytucji jest sprzeczne z prawem. Mój projekt wychodzi na przeciw temu nie dopatrzeniu i go naprawia. Zasada musi być taka żeby i była prowincja (to znaczy państwo stowarzyszone) było syte i Sarmacja cała.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron