Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt zmiany Konstytucji KS - Państwa Stowarzyszone

Dział urzędowy Sejmu

Projekt zmiany Konstytucji KS - Państwa Stowarzyszone

Postprzez Krzysztof Hans 23 sie 2020, o 12:49

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


W międzyczasie wyboru Marszałka i Kanclerza, pozwalam sobie przedłożyć Wysokiej Izbie projekt który budzi spore kontrowersje w naszym kraju a mianowicie uregulowanie prawne statusu państwa stowarzyszonego gdyż w przypadku wagi wewnątrz krajowej zapisy dotyczące podpisywania międzynarodowych traktatów zawarte w Art. 2 p. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji mogą nie mieć pełnego zastosowania.

Proponowany projekt wbrew pozorom tego co się mówi w Konfederacji Sclavinii nie zakłada aneksji a ulokowanie państw stowarzyszonych jako instytucji pomiędzy prowincją a całkiem niepodległym państwem. Przyczyną do tego typu działania są obawy związane z możliwym podważeniem praw mieszkańców Baridasu, Sclavinii i Teutonii w Księstwie Sarmacji. Proponowany projekt legalizuje zapisy zawarte w traktatach z poziomu prawa krajowego i odróżnia państwa stowarzyszone od innych państw w mikroświecie.Rozdział VI
PROWINCJE I PAŃSTWA STOWARZYSZONE
Art. 33. [Prowincje]

1. Jednostkami samorządu terytorialnego są prowincje.
2. Zmiana granic prowincji następuje za ich zgodą.
3. W prowincjach zgodnie z niniejszą konstytucją obowiązuje nazywanie głowy państwa sarmackiego Księciem.

Art. 33a. [Państwa Stowarzyszone]
1. Drugą obok prowincji formą jednostki samorządu terytorialną jest państwo stowarzyszone.
2. Państwa stowarzyszone różnią się od prowincji większą autonomią jednak w dalszym ciągu zgodną z ustrojem i prawem i Księstwem Sarmacji.
3. Autonomia państw stowarzyszonych obejmuje kwestie prawne, społeczne i polityczne.
4. Status państwa stowarzyszeniowego nie stanowi wykroczenia przeciw Art. 40 pkt. 1 i 2 Kodeksu Karnego jednak posiadające je obszary są zobowiązane w ramach traktatu do powstrzymywania działań separastycznych.
5. Dopuszczalna jest możliwość przekształcenia prowincji w państwa stowarzyszone lub tego obszaru w prowincje na podstawie traktatów.
6. W państwach stowarzyszonych zgodnie z niniejszą Konstytucją obowiązuje nazywanie głowy państwa sarmackiego Księciem.
7. Z uwagi na funkcje regionu centralnego istotnego dla funkcjonowania państwa Starosarmacja nie może być państwem stowarzyszonym.


Art. 34. [Akt zasadniczy prowincji]
1. O ustroju prowincji stanowi jej akt zasadniczy.
2. Akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje prowincję na zewnątrz.
3. Zmiana aktu zasadniczego następuje w trybie przez niego przewidzianym.

Art. 34a. [Akt zasadniczy państwa stowarzyszonego]
1. O ustroju państwa stowarzyszonego stanowi jej akt zasadniczy oraz traktat z Księstwem Sarmacji.
2. Akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje państwo stowarzyszone na zewnątrz.
3. Zmiana aktu zasadniczego następuje w trybie przez niego przewidzianym.
4. Akt zasadnicze państwa stowarzyszonego musi być zgodny z ogólnym prawem oraz ustrojem Księstwa Sarmacji.
5. Mimo posiadania swojego odrębnego aktu zasadniczego i traktatu mieszkańcy państw stowarzyszonych dalej podlegają prawu Księstwa Sarmacji, w tym także jego konstytucji.

Art. 35. [Kompetencje prowincji]
1. Prowincja ma prawo do:
1) powoływania i odwoływania funkcjonariuszy publicznych,
2) tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań,
3) stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych,
4) zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi,
5) gospodarowania własnym majątkiem,
6) ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,
7) ustanawiania własnych symboli i odznaczeń,
8) podejmowania, za zgodą i w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,
9) kierowania zapytań do członków Rady Ministrów.
Ustawa może normować korzystanie przez prowincję z praw, o których mowa w ust. 1.
2 Ustawa może przewidywać wydawanie przez prowincję przepisów wykonawczych w zakresie i na zasadach przez nią określonych.
3 Ustawa może zlecić prowincji wykonywanie zadań publicznych.


Art. 35a. [Kompetencje Państwa Stowarzyszonego]
1. Państwo stowarzyszone ma te same wymienione w Art. 35 Konstytucji Księstwa Sarmacji prawa co prowincja.
2. Obowiązkiem państwa stowarzyszonego jest:
1) powstrzymywanie dążeń separastycznych na jej terenie oraz takich które mogą naruszać dobre imię Księstwa Sarmacji
2) spełnianie zadań samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji na podobnych zasadach co prowincja
3) tworzenie prawa zgodnego z prawem i ustrojem Księstwa Sarmacji
4) szeroko pojęta współpraca z Księstwem Sarmacji
3. W przypadku łamania obowiązków przez państwo stowarzyszone Książe w drodze dekretu może zawiesić lub odebrać danemu obszarowi status państwa stowarzyszonego poprzez zerwanie traktatu. Wówczas przywracany jest status prowincji.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Państwa Stowarzyszone

Postprzez leszcz 24 sie 2020, o 13:09

Jego Książęca Mość,
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

na podst. art. 45. pkt. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do czwartku 3 września, do godz. 18.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Państwa Stowarzyszone

Postprzez Krzysztof Hans 27 sie 2020, o 13:23

Jego Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

Jako autor projektu oczekuje na opinie, poprawki i pytania innych Posłów w ramach debaty nad niniejszym projektem mimo że został już on omawiany poza naszym Sejmem.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Państwa Stowarzyszone

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 11:47

Wysoka Izbo,

Po przyjrzeniu się przedłożonemu projektowi stwierdzam, że jest on wadliwy i nie zostanie poddany pod głosowanie.

Choć przepisy szczególne nie określają budowy ustawy, a zatem nie zawierają również enumeratywnie wyliczonych elementów obligatoryjnych i fakultatywnych projektu aktu prawnego, elementy te można wyinterpretować z prawa zwyczajowego będącego źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Sarmacji. Jak pokazuje wieloletnia praktyka ustrojowa, ustawy w sarmackim porządku prawnym zawierają między innymi tytuł, przepisy merytoryczne, przepisy zmieniające oraz przepis końcowy o wejściu w życie.

Przedłożony przez Pana Posła projekt to luźne notatki naniesione na tekst Konstytucji Księstwa Sarmacji. Nie jest to jednak prawidłowy projekt ustawy i w ogóle nie powinien być jako taki traktowany. Nie zawiera tytułu, określenia, jakie przepisy podlegają zmianie, nie wskazuje prawidłowo ich dotychczasowego ani nowego brzmienia oraz nie posiada przepisu końcowego określającego datę wejścia w życie ustawy.

Wobec tego, cała "debata" powinna być uznana za niebyłą, jako że już samo złożenie projektu było nieskuteczne - a zatem również zarządzenie debaty.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron