Strona 2 z 3

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 21 sie 2020, o 21:17
przez Prokrustes
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

Staję przed Wysoką Izbą mając okazję i zaszczyt ubiegać się o urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji. Wkrótce minie 10 lat od czasu gdy ostatnio piastowałem ten urząd. Od tego czasu Księstwo przeszło niewyobrażalne zmiany a także przywitało i pożegnało cały poczet Książąt. Cały czas jednak ma podobne problemy i niespełnione aspiracje.

Kilka dni temu, stojąc na progu kolejnej elekcji, podjąłem decyzję o wycofaniu się z niej i wsparciu Księstwa od strony Rady Ministrów. Zacznę od tematów na których chciałbym się skupić w ciągu pierwszych 3 miesięcy a później przejdę do zarysu Rady Ministrów.

Moim długofalowym priorytetem będzie nasza promodemografia a więc działania związane z lekką promocją oraz retencją nowych mieszkańców. Mam tutaj na myśli głównie:
  • ustabilizowanie naszej obecności na FB
  • wzięcie pod skrzydła RM również kanału na YT
  • uruchomienie mentoringu
  • systemowe przeprowadzenie nowych mieszkańców przez kilka pierwszych kroków
  • zagwarantowanie dostępności aktualnych i konkretnych ofert pracy


W kwestiach polityki wewnętrznej będę chciał kontynuować wzorcowe funkcjonowanie ciągle urzędującej Rady Ministrów jak również wprowadzić kilka technicznych zmian:
  • uproszczenie systemu Pracy Społecznej
  • ożywienie loterii
  • lepszą widoczność SOBOS celem większego udziału w prowadzonych tam ankietach
Chciałbym również zainicjować prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Sejmu a konkretnie metody podziału mandatów.

W polityce zagranicznej również nastawiam się na kontynuację stabilnego kursu poprzedników opartego o aktywny Korpus Dyplomatyczny. Całkiem nowym wyzwaniem będzie z kolei doprecyzowanie wzajemnych praw i obowiązków w relacjach z państwami stowarzyszonymi. Mam nadzieję tutaj na dobrą współpracę z nowym Księciem którego imię już wkrótce poznamy.

Przechodzę do szkicu rządu.

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracujące w niezmienionym zakresie oraz z wstępną zgodą JKM Joanny Izabeli na kontynuowanie sprawowanych obowiązków.
2. Ministerstwo Finansów pracujące w niezmienionym zakresie z nową Ministrą Olą Chojnacką vH-Alatriste
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kierowane przez Grzegorza T. J. Czartoryskiego - tutaj sprawą otwartą byłoby jeszcze jak będą prowadzone relacje z państwami stowarzyszonymi, być może przez specjalnego pełnomocnika

To jest szkielet ale w razie wyboru mojej kandydatury, mając już nominację w ręku, z pewnością będę chciał przekonać do pracy w Radzie Ministrów jeszcze 2-3 osoby które by wspierały Ministrów lub też zajęły hipotetyczne stanowiska Ministra Informacji , Ministra Sportu ... które czasem w historii Księstwa Sarmacji się pojawiały. Jak mawiają elastyczni liderzy: dajcie mi człowieka, a znajdzie się praca.

Jestem do dyspozycji Wysokiej Izby i oczekuję na pytania.

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 21 sie 2020, o 21:35
przez Krzysztof Hans
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

Jeżeli chodzi o kwestie stanowisk w moim rządzie który to podobnie jak u konkurenta pozostał by w niezmienionym kształcie proponuje oddać decyzję w ręce prowincji i państw stowarzyszonych które by wskazywały po jednej osobie do rządu. Rezygnuje tutaj z wyznaczania stanowisk z góry. Zadania z pewnością będą takie jak wyznaczył przedmówca choć większym zadaniem będzie ogarnianie kwestii państw stowarzyszonych i porządkowanie strony głównej państwa poprzez łączenie w rotatorze starych rozwiązań z niedawno wprowadzonymi.

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 23 sie 2020, o 22:35
przez leszcz
Wasza Książęca Mość,
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

ponieważ nie dostrzegam szczególnie ożywionej dyskusji, a wcześniej założony czas upłynął, przechodzimy do głosowania.

Potrwa ono trzy dni, do środy 26 sierpnia, do godz. 23.35.

Głosujemy wskazując na jednego wśród kandydatów:
Jaśnie Oświeconego Diuka Prokrustesa,
Wielmożnego Wicehrabiego Krzysztofa Hansa van der Ice
lub wstrzymując się od głosu.

Do wiadomości
@defloriusz
@LudwikTommo
@KrzysztofHans
@BrunonKrasnodebski

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 23 sie 2020, o 23:18
przez Krzysztof Hans
Głosuje na mojego konkurenta.

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 24 sie 2020, o 11:31
przez leszcz
Głosuję na Jaśnie Oświeconego Diuka Prokrustesa.

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 24 sie 2020, o 22:27
przez Brunon Krasnodębski
Oddaję swój głos na Jaśnie Oświeconego Diuka Prokrustesa.


W kampanii wyborczej deklarowałem, że w miarę w możliwości w sprawach natury stricte politycznej będę wstrzymywał się od głosu. Ostatnia sytuacja z wyborem Marszałka Sejmu pokazała jednak, że wstrzymanie się może przysporzyć, pomimo szczytnych zamierzeń, wiele kłopotów.

Odpowiedzialny za losy państwa parlamentarzysta powinien wiedzieć, kiedy należy schować apolityczną dumę do kieszeni i zagłosować za którymś z kandydatów - od tego ważą się bowiem losy państwa. Takim momentem jest sytaucja, kiedy gonią nas terminy konstytucyjne, lada moment skład Sejmu zostanie uzupełniony nowym posłem, a dotychczasowy parlamentarzysta odszedł znienacka nie oddając nawet choćby neutralnego wstrzymującego się głosu.

Obaj kandydaci na urząd Kanclerza są bez wątpienia oddani sprawom Sarmacji i Sarmatom. Diuk Prokrust od lat działa w Księstwie, Wicehrabia Hans natomiast znany jest ze swojego samozaparcia i determinacji. Ostatecznie jednak to Jaśnie Oświecony Diuk zaprezentował bardziej szczegółowy program wyborczy i szkielet swojego rządu, co przesądziło o tym, że właśnie jego kandydaturę poprę w tym głosowaniu.


Panie Kanclerzu-in-spe, życzę powodzenia! :)

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 24 sie 2020, o 22:28
przez leszcz
Kolego Pośle,

doprawdy specyficznie pojmujecie polityczność. Sugeruję niewielką redefinicję dla utrzymania efektywności stanowienia prawa.

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 24 sie 2020, o 22:32
przez Brunon Krasnodębski
Szanowny Panie Marszałku,

Jako polityczność rozumiem udzielanie poparcia konkretnemu kandydatowi ubiegającemu się o konkretny, polityczny urząd. Nijak ma się to do stanowienia prawa i zapewniam z całą mocą, że nad projektami ustaw głosował będę zgodnie z sumieniem, popierając je lub sprzeciwiając im się. Niemniej, sugeruję nie naruszać głosowania niemerytoryczną dyskusją i przenieść ją w inne miejsce - chętnie podejmę się polemiki o apolityczności. ;)

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 24 sie 2020, o 22:46
przez Prokrustes
Wysoka Izbo,

Dziękuję za wyrażone wsparcie.

Re: Wybór Kanclerza

PostNapisane: 24 sie 2020, o 23:00
przez Ludwik Tomović
Wstrzymuję się od głosu.