Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborczych

Dział urzędowy Sejmu

Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborczych

Postprzez Prokrustes 30 paź 2020, o 16:44

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Przedstawiam projekt szybkiej i koniecznej poprawki do Ordynacji przywracającej mechanizm wyłaniania zwycięzcy w wyborach Księcia. Sam nie mam prawa do inicjatywy ustawodawczej więc proszę po zaznajomieniu się z projektem o zgłoszenie go w swoim imieniu. Może Pan Marszałek ?

Proszę również o przyjrzeniu się w skupieniu czy teraz Ordynacja będzie kompletna.
Dodatkowo informuję, że nie jest konieczna żadna zmiana ze strony NIA.

Art. 1.

Art. 11 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. w brzmieniu:

1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2. liczbę wyborców,
3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
2a. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
3. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.


otrzymuje brzmienie:

1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2. liczbę wyborców,
3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Sejmu,
4. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach Księcia,
5. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
3. Wynik wyborów Księcia ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5 (http://prawo.sarmacja.org/OpenSTV-1.5-win32-2.zip), z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego pierwszeństwo do uzyskania mandatu (wyboru na tron) przysługuje kandydatowi posiadającemu większą liczbę wsi lennych.
4. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 3 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Krzysztof Hans 30 paź 2020, o 17:32

Chętnie jako Poseł przygarnie projekt wobec oficjalnie czego zgłaszam go do Sejmu.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Prokrustes 30 paź 2020, o 17:33

4. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.


Zmieniam na ust. 3
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Orjon 30 paź 2020, o 19:42

Szanowny Wnioskodawco,
Wysoka Izbo,


w związku z formalnym zgłoszeniem projektu przez posła - wicehrabiego Hansa, otwieram debatę nad projektem, która będzie trwać do poniedziałku, 2 listopada br., do godz. 19:45.
Przyjmuję również poprawkę Szanownego Wnioskodawcy w formie autopoprawki.

Obecne brzmienie projektu:
Art. 1.
Art. 11. Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. w brzmieniu:
1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 2. liczbę wyborców,
 3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
2a. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
3. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.


otrzymuje brzmienie:

1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 2. liczbę wyborców,
 3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Sejmu,
 4. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach Księcia,
 5. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
3. Wynik wyborów Księcia ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5 (http://prawo.sarmacja.org/OpenSTV-1.5-win32-2.zip), z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego pierwszeństwo do uzyskania mandatu (wyboru na tron) przysługuje kandydatowi posiadającemu większą liczbę wsi lennych.
4. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 3. większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.


Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.
ObrazekObrazekObrazek

Po prostu Orjon. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Starosarmacja
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Prokrustes 30 paź 2020, o 20:42

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Jeszcze jedna autopoprawka.

Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:


wykreślić należy słowo "Księcia"


Obecne brzmienie projektu:
Art. 1.
Art. 11. Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. w brzmieniu:
1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 2. liczbę wyborców,
 3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
2a. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
3. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.


otrzymuje brzmienie:

1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 2. liczbę wyborców,
 3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Sejmu,
 4. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach Księcia,
 5. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
3. Wynik wyborów Księcia ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5 (http://prawo.sarmacja.org/OpenSTV-1.5-win32-2.zip), z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego pierwszeństwo do uzyskania mandatu (wyboru na tron) przysługuje kandydatowi posiadającemu większą liczbę wsi lennych.
4. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 3. większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.


Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Orjon 30 paź 2020, o 21:01

Przyjmuję autopoprawkę.
ObrazekObrazekObrazek

Po prostu Orjon. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Starosarmacja
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Krzysztof Hans 1 lis 2020, o 12:08

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Jako Poseł zgłaszający projekt razem z wnioskodawcą nie zgłaszam uwag na jego temat.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Prokrustes 1 lis 2020, o 13:31

Krzysztof Hans napisał(a):
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Jako Poseł zgłaszający projekt razem z wnioskodawcą nie zgłaszam uwag na jego temat.


Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Proponuję skrócić czas na debatę i przejść do głosowania. Oczywiście nie składam tego wniosku formalnie bo nie mam takich możliwości.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Orjon 1 lis 2020, o 15:32

Aby debatę skrócić, wniosek musi złożyć Kanclerz bądź jedna trzecia posłów (czyli przynajmniej dwie osoby).
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

proszę o skrócenie debaty i niezwłoczne przejście do głosowania.
ObrazekObrazekObrazek

Po prostu Orjon. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Starosarmacja
 

Re: Projekt Ustawy Sejmu nr .... o zmianie przepisów wyborcz

Postprzez Krzysztof Hans 1 lis 2020, o 16:20

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Dołączam się do wniosku innych posłów - bardzo proszę o zakończenie debaty a co za tym idzie także o przejście do głosowania.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron