Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego [SUDERLAND]

Dział urzędowy Sejmu

Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego [SUDERLAND]

Postprzez AJ Piastowski 23 maja 2020, o 20:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo.


Najwyższy już czas, aby Sejm zajął się wnioskiem o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu z Państwem Sunderlandzkim. Przypomnę, że szczegóły były ustalane jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Ministrów, przez co wprowadziło to troszeczkę zamieszania. Niemniej jednak trzeba podjąć odpowiednie kroki, aby zakończyć proces.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Państwem SuderlandzkimWysokie Układające się Strony:
Jego Książęca Mość Filip I Gryf Książę Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji reprezentowany przez Santiego Vilarte von Hippogriff, Kanclerza Księstwa Sarmacji
oraz
Jego Ekscelencja Elektor Państwa Suderlandzkiego Karl von Schwarzengrau
w imieniu Państwa Suderlandzkiego

zawierają niniejszy traktat:Art. 1.


Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.


1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony.
3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 3.


1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
 1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
 2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej
 3. zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
 4. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
 5. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt.
2.

Art. 4.


1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
 1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
 2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
 3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.

Art. 5.


1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.


1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 7.


Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
(-)Jego Książęca Mość Filip I Gryf Książę Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji reprezentowany przez Santiego Vilarte von Hippogriff, Kanclerza Księstwa Sarmacji
oraz
(-)Jego Ekscelencja Elektor Państwa Suderlandzkiego Karl von Schwarzengrau
w imieniu Państwa Suderlandzkiego


Z wyrazami estymy,

Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego [SUDERLA

Postprzez Joanna Izabela 23 maja 2020, o 20:50

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu zarządzam pierwsze czytanie ww. wniosku, które zakończy się w wtorek, 26 maja 2020 roku.

@kaxiu @SantiVilarte @defloriusz @AdekJozef
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego [SUDERLA

Postprzez Santi Vilarte 23 maja 2020, o 22:02

Uwaga redakcyjna: art. 4 pkt 1.3. nie powinien istnieć, bo to kontynuacja podpunktu poprzedniego. Ktoś, kto to pisał, miał ustawione automatyczne punktowanie i nie poprawił.

Poza tym generalnie nie mam zastrzeżeń.
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego [SUDERLA

Postprzez AJ Piastowski dzisiaj, o 09:14

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo.


Aby zachować jakąś spójność, poniżej raz jeszcze projekt z poprawioną treścią, o której wspomniał Pan Poseł.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Państwem SuderlandzkimWysokie Układające się Strony:
Jego Książęca Mość Filip I Gryf Książę Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji reprezentowany przez Santiego Vilarte von Hippogriff, Kanclerza Księstwa Sarmacji
oraz
Jego Ekscelencja Elektor Państwa Suderlandzkiego Karl von Schwarzengrau
w imieniu Państwa Suderlandzkiego

zawierają niniejszy traktat:Art. 1.


Wysokie Układające się Strony uznając wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.


1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
2. Interesy Stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony.
3. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 3.


1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
 1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
 2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
 3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
 4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt.
2.

Art. 4.


1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
 1. państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
 2. państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
 3. państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.

Art. 5.


1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.


1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 7.


Niniejszy traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
(-)Jego Książęca Mość Filip I Gryf Książę Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji reprezentowany przez Santiego Vilarte von Hippogriff, Kanclerza Księstwa Sarmacji
oraz
(-)Jego Ekscelencja Elektor Państwa Suderlandzkiego Karl von Schwarzengrau
w imieniu Państwa Suderlandzkiego


Z wyrazami estymy,

Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek na ratyfikację traktatu dyplomatycznego [SUDERLA

Postprzez AJ Piastowski dzisiaj, o 09:22

Santi Vilarte napisał(a):Uwaga redakcyjna: art. 4 pkt 1.3. nie powinien istnieć, bo to kontynuacja podpunktu poprzedniego. Ktoś, kto to pisał, miał ustawione automatyczne punktowanie i nie poprawił.

Poza tym generalnie nie mam zastrzeżeń.


Pozwolę sobie zauważyć, że chodzi o art. 3 i pkt. 2, oraz 3, który powinny być jednością, co też zostało edytowane powyżej.

Przyznaje się, że traktat pisałem wzorując się na jego odpowiedniku w Suderlandzie i nie zauważyłem tego wcześniej.

Proszę Szanownego MSZ @AFvTD o wystosowanie odpowiedniej uwagi do swojego odpowiednika po stronie Suderlandu.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość