Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju I

KŻW dba o porządek w KSZ, ochronę Księcia i wystawia Kompanię Reprezentacyjną

Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju I

Postprzez Brunon Krasnodębski 12 lip 2020, o 12:00

Obrazek


Artykuł stanowi kontynuację poprzedniego tekstu traktującego o Mikronacyjnym Prawie Humanitarnym w kontekście zbrodni wojennych. Jego przeczytanie może okazać się pomocne dla pełnego zrozumienia poniższego artykułu z uwagi na wykorzystywanie w nim pojęć, które szerzej omówione zostały w poprzednim tekście.


Kontynuując tematykę Mikronacyjnego Prawa Humanitarnego, w tym tekście pragnę przyjrzeć się zbrodniom w okresie pokoju. Choć w realnym prawie międzynarodowym zbrodnie popełniane poza konfliktami zbrojnymi nie należą do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, a raczej przyporządkować można je choćby do Międzynarodowego Prawa Karnego, to stoję na stanowisku, że w warunkach wirtualnych takie rozgraniczenie nie jest potrzebne. Niski wskaźnik przestępczości w ogóle na Pollinie, a w związku z tym także niska (bliska zeru lub nawet zerowa) ilość popełnionych zbrodni, czy to wojennych, czy w okresie pokoju, sprawia, że wydzielenie zbrodni popełnionych poza konfliktami zbrojnymi z Mikronacyjnego Prawa Humanitarnego byłoby podziałem sztucznym i wprowadzającym zbędny chaos. Za brakiem tego podziału przemawia także fakt, że w realiach wirtualnych przyjęliśmy określenie Mikronacjnego Prawo Humanitarne - bez dopisku "konfliktów zbrojnych", jak ma to miejsce w przypadku realnego Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. W związku z tym jestem zdania, że w warunkach Pollinu do Mikronacyjnego Prawa Humanitarnego należeć będą zarówno zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie popełnione w okresie pokoju.


W realnym prawie międzynarodowym jako zbrodnie popełniane w okresie pokoju wskazuje się zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie agresji. Podobnie jak w przypadku mojego poprzedniego tekstu, także tym razem pozwolę sobie dokonać ich recepcji na grunt wirtualny.


Zarówno zbrodnie przeciwko ludzkości, jak i zbrodnie ludobójstwa, stanowią w realnym prawie międzynarodowym, podobnie jak realne zbrodnie wojenne, wyrazy największej pogardy dla godności ludzkiej, pogwałcenie podstawowych zasad moralności, etyki i człowieczeństwa. Ciągną za sobą niewyobrażalne cierpienia i uderzają w bezbronne jednostki. W związku z tym, podobnie jak w przypadku zbrodni wojennych, wykazać należy się dużą wrażliwością i ostrożnością w próbie przelania ich na realia mikronacyjnego, tak aby nie urazić fabularyzacją osób realnie dotkniętych dramatem tych zbrodni.


Podobnie jak w poprzednim swoim artykule, zbrodniom przeciwko ludzkości i zbrodniom ludobójstwa chciałbym przyjrzeć się korzystając z definicji ujętej w Statucie MTK. Zbrodnią przeciwko ludzkości jest zatem którykolwiek z następujących czynów popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej. W dalszej części przepis enumeratywnie wymienia zachowania, takie jak zabójstwo, eksterminacja, tortury czy apartheid. Są to zatem czyny całkowicie nieludzkie, brutalne i nieetyczne, których nie należy, również z szacunku do realnych ofiar, przenosić w realia świata wirtualnego. Wobec tego na potrzeby Mikronacyjnego Prawa Humanitarnego zmodyfikujmy nieco powyższą definicję. Uznajmy, że zbrodnią przeciwko ludzkości w warunkach wirtualnych jest rozległy lub systematyczny, świadomy atak skierowany przeciwko ludności cywilnej. Atak ten, co oczywiste, musi być bezprawny (nie mieć umocowania w przepisach prawa lub mieć co prawda formalne umocowanie, ale w przepisach naruszających przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka; taką sytuację, w myśl reguły lex iniustissima non est lex, należy uznać za bezprawną z uwagi na brak umocowania, wszak umocowanie to, jako rażąco niesprawiedliwe, prawem nie jest i nigdy nie było), a także musi mieć miejsce w warunkach pokoju (bowiem w okresie wojny byłaby to zbrodnia wojenna wymierzona przeciwko v-osobom lub ich v-dorobku). Jako przykład zachowania spełniającego definicję zbrodni przeciwko ludzkości przywołałbym wykorzystywanie uprawnień moderatorskich lub administratorskich do bezprawnego i nieodwracalnego usuwania, niszczenia, edytowania kont i v-dorobku (wątków, postów, artykułów) v-ludności. Można zatem zauważyć, że w mojej opinii zbrodnia przeciwko pokojowi nie różni się od zbrodni wojennej wymierzonej przeciwko v-osobom niczym oprócz tego, że ma miejsce w czasie trwania pokoju, a nie podczas konfliktu zbrojnego.


Statut MTK zbrodnią ludobójstwa określa czyny dokonane w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich. W warunkach Pollinu można zatem uznać, że zbrodnią taką byłoby już nie usuwanie, edytowanie czy niszczenie wątków lub v-dorobku osób, ale jedynie takie działania, które wymierzone byłyby bezpośrednio w ich konta. Co więcej, musiałyby one dokonywane być w zamiarze zniszczenia jednej z wymienionych grup. Ponownie jednak, tak jak w przypadku zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości, stoję na stanowisku, że również zbrodnie ludobójstwa operują w sferze informatycznej i dokonane mogą być przy bezprawnym nadużyciu uprawnień moderatorskich lub administratorskich.


Podsumowując powyższe rozważania jestem zdania, że zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie ludobójstwa mieszczą się w kategorii Mikronacyjnego Prawa Humanitarnego i niewiele różnią się od zbrodni wojennych, jednak popełniane są w czasie pokoju. Analizie zbrodni agresji chciałbym natomiast poświęcić więcej uwagi, w związku z czym omówię ją w odrębnym artykule.


/-/ Brunon Krasnodębski
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez AJ Piastowski 13 lip 2020, o 12:00

Kto w warunkach mikronacyjnych byłby uprawniony do określania, czy daną niesprawiedliwość dziejową (że tak się wyrażę) można uznać za zbrodnię?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez Brunon Krasnodębski 13 lip 2020, o 13:57

AJ Piastowski napisał(a):Kto w warunkach mikronacyjnych byłby uprawniony do określania, czy daną niesprawiedliwość dziejową (że tak się wyrażę) można uznać za zbrodnię?


To dobre pytanie. Podejrzewam, że w obecnym porządku prawnym byliby to dogmatycy MPH i najwybitniejsi historycy. Samo ustalanie, czy coś było zbrodnią, czy nie, polegałoby na analizie, czy dane zachowanie spełniało znamiona, jakie zaproponowałem w swoich artykułach i jakie w mojej opinii wyczerpują definicję zbrodni (czy to wojennej, czy w okresie pokoju).

Natomiast widzę tutaj pewną potrzebę legislacyjną, której chciałem poświęcić ostatni z tej serii tekst - uchylę teraz rąbka tajemnicy. Jestem zdania, że należałoby zawrzeć wielostronną umowę międzynarodową określającą w sposób jasny, klarowny i przejrzysty znamiona zbrodni. Nie wydaje mi się, żeby konieczne było powoływanie czegoś w rodzaju międzynarodowego sądu karnego, wszak organ ten byłby praktycznie martwy i bezużyteczny. Niemniej, już samo utworzenie definicji legalnej zbrodni pozwoliłoby w przyszłości ułatwić proces "dopasowywania" pod nią poszczególnych zachowań i oceniania, czy dane działania stanowiły zbrodnię, czy też nie.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez AJ Piastowski 13 lip 2020, o 22:16

Brunon Krasnodębski napisał(a):Samo ustalanie, czy coś było zbrodnią, czy nie, polegałoby na analizie, czy dane zachowanie spełniało znamiona, jakie zaproponowałem w swoich artykułach i jakie w mojej opinii wyczerpują definicję zbrodni (czy to wojennej, czy w okresie pokoju).


Czy w związku z tym jest szansa, aby zająć się pewnymi sprawami z przeszłości, aby określić czy dane działania nosiły znamiona zbrodni? Czy przewiduje Szanowny jakieś ograniczenia typu, że zbrodnie mogą zostać badane np 5 lat wstecz, czy raczej takie kryterium nie będzie brane pod uwagę?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez Brunon Krasnodębski 13 lip 2020, o 22:21

AJ Piastowski napisał(a):Czy w związku z tym jest szansa, aby zająć się pewnymi sprawami z przeszłości, aby określić czy dane działania nosiły znamiona zbrodni? Czy przewiduje Szanowny jakieś ograniczenia typu, że zbrodnie mogą zostać badane np 5 lat wstecz, czy raczej takie kryterium nie będzie brane pod uwagę?


Nauka i historia rządzą się swoimi prawami, a my nie powinniśmy ich ograniczać. Jak najbardziej można (a myślę, że nawet należy) badać pewne wydarzenia z przeszłości, uwzględniając ówczesny kontekst społeczny, polityczny i prawny.

Jedynym ograniczeniem, jakie jest w mojej opinii konieczne, to zakaz skazywania za zbrodnie z przeszłości - w myśl zasady lex retro non agit. Ale nie widzę przeszkód, aby ewentualnych sprawców surowo ocenić w podręcznikach historii. :)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez Brunon Krasnodębski 14 lip 2020, o 09:22

@AJPiastowski z ciekawości: czy Szanowny ma na myśli jakieś konkretne zaszłości z dawnych czasów? :)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez AJ Piastowski 14 lip 2020, o 19:53

Brunon Krasnodębski napisał(a):czy Szanowny ma na myśli jakieś konkretne zaszłości z dawnych czasów? :)


A było takie wydarzenie kiedyś szerzej znane pod nazwą Teutoński Maj... Zagadnienie dość szeroko komentowane na przestrzeni lat i dobrze udokumentowane. Zaznajomienie się z nim w pełni wymaga jednak poświęcenia czasu, niemniej jednak mógłby to być pewien punkt wyjścia dla proponowanej instytucji.
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez Brunon Krasnodębski 14 lip 2020, o 20:20

Dzięki! Na pewno poczytam, może nawet zrobię artykuł, jeśli znajdę dużo źródeł.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez kaxiu 14 lip 2020, o 22:13

Istotnie, zbrodniarze winni Teutońskiego Maja do dnia dzisiejszego nie zostali rozliczeni, a ich herszt schronił się w Leocji...
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoj

Postprzez Joahim-von-R 14 lip 2020, o 22:26

Skazujecie w końcu Kefasa?
Rekrut Waffen-Ok
Uwielbiam Kosmos :)

Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej! CWSW!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Joahim-von-R
 

Następna strona

Powrót do Książęca Żandarmeria Wojskowa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości